Aandachtspunten nulpunt-coördinatie in een openBIM proces

Aandachtspunten nulpunt-coördinatie in een openBIM proces

In ARCHICAD kan het projectnulpunt met een Survey Point object gecoördineerd worden. Hierbij zijn er enkele aandachtspunten die extra kennis vereisen. 
 1. Stem met de verschillende partijen van tevoren positie en oriëntatie van het nulpunt voor de modelintegratie af. Zie hiervoor ook de aanwijzingen in bijvoorbeeld het BIM protocol zoals dat bij het BIM Loket is te downloaden.
 2. Het is aan te raden bij het opstarten van een nieuw project meteen het Survey Point object te plaatsen, met name als voor het issuemanagement BIMcollab gebruikt wordt. Als issues aangemaakt zijn en daarna de positie en/ of oriëntatie van het projectnulpunt veranderd wordt, zullen alle aan de issues toegekende cameraposities in het 3D model niet meer kloppen. Deze moeten dan handmatig gewijzigd worden.
Hoe dit object te gebruiken is en hoe de uitwisseling via IFC aangestuurd moet worden, kan je lezen in artikel Alternatief projectnulpunt met het Survey Point (TT109)

  • Related Articles

  • Het nulpunt en deze coördineren

   Coördinaten en locaties definiëren Gebruik het object 'Maatvoering Coördinatie' als hulpmiddel om de wereldlocatie uit te lezen. Plaats het object om de coördinaten uit te lezen. De Noordlocatie van een project wordt gedefinieerd via 'Options > ...
  • Het zwarte kruisje (absolute nulpunt) in Archicad

   De omgeving van Archicad is vergelijkbaar met het heelal: een oneindig verre ruimte waarin elementen een plaats hebben. Er moet een referentie zijn ten opzichte waarvan wordt gemeten, een absoluut nulpunt. Voor Archicad is dit het kruisje. In dit ...
  • Het 3D detailniveau in een BIM model

   Een 3D model wordt tegenwoordig niet alleen maar gebruikt voor planpresentaties, 3D visualisaties en zonstudies bijvoorbeeld. Het wordt ook steeds vaker gebruikt als een aanzet voor de engineering en in het verdere uitvoeringstraject. Deze ...
  • Werken met meerdere disciplines in een BIM project

   Waarom worden BIM modellen uitgewisseld? In nagenoeg alle bouwprojecten wordt er met verschillende BIM applicaties gewerkt. De modellen van de diverse disciplines bevatten echter informatie die belangrijk kan zijn voor andere disciplines. Om een ...
  • Aandachtspunten voor het uitwerken van bouwkundige knooppunten

   Doel van het model vaststellen Belangrijk bij het opzetten van een gebouwmodel en de wens om in het model meer detailniveau aan te brengen is om, vooraf goed na te denken over de volgende vragen:  Waarvoor wordt het model gebruikt,  Welke gegevens ...