BIM-modellen voor bestekken

BIM-modellen voor bestekken

In onderstaand filmpje wordt uitgelegd hoe met BIMcollab ZOOM (WIN/MAC) informatie uit IFC-modellen ingezien en gecontroleerd kan worden. Denk daarbij aan informatie over materialen (NAA.K.T.) en classificaties (Stabu 2, NL/SfB) die nodig zijn voor een bestek. 

Er wordt getoond hoe men met de betrokken partners over de BIM modellen, op basis van deze modellen, communiceert.
Ook het maken van een opsomming of lijst (en export naar excel) van alle in het model aanwezige informatie komt aan bod.


  • Related Articles

  • Koppelen van bestekken aan BIM

   Codering/classificatie Om een bestek aan een 3D model te koppelen zal een bepaalde codering gebruikt moeten worden.  Het ligt het meest voor de hand om de elementensystematiek NL/SfB te gebruiken, omdat deze veelal reeds in BIM-modellen gebruikt ...
  • Bestekken uitwisselen via OSF

   Het aanmaken van een bestek in OSF • Ga naar het menu Bestand > Opslaan als… • Kies bij ‘Opslaan als:’ voor het Open Specificaties Formaat Het inladen van een ontvangen OSF bestek • Ga naar het menu Bestand > Openen Laden van een OSF-catalogus Lees ...
  • Systeemeisen voor KUBUS Spexx

   Systeemeisen De volgende eisen worden aan een systeem voor KUBUS Spexx gesteld: Besturingssysteem: Windows 10 (32 & 64 bits) Windows 8/8.1 (32 & 64 bits) Internetverbinding Nodig voor het activeren van licenties Schermresolutie van 1024x768 of meer ...
  • Oplossingen voor licentiemeldingen

   Soms komt het voor dat de licentie niet goed werkt. Hieronder staan een aantal voorkomende situaties en meldingen met een oplossing.  Gaat het om een andere melding, neem dan contact met de helpdesk (helpdesk@kubusinfo.nl) en sluit een ...
  • Meer informatie en links voor bestekschrijvers

   Bestekschrijven Kijk ook eens op deze websites voor meer informatie over bestekschrijven: Ketenstandaard Bouw en Techniek - STABU Beroepsvereniging Nederlandse Bouwspecificatiedeskundigen (BNB) Initiatief Open Specificaties Formaat ...