BIMcloud als multidisciplinair, cloudgebaseerd documentbeheer

BIMcloud als multidisciplinair, cloudgebaseerd documentbeheer

Deze functies zijn niet beschikbaar voor BIMcloud Basic-gebruikers.

BIMcloud als spil voor multidisciplinaire teamsamenwerking en coördinatie

Omdat elke professional de softwareoplossing wil gebruiken die het beste aan zijn eisen voldoet, biedt BIMcloud nu een volledig open, op BIM gebaseerd platform, dat formaten zoals IFC, BCF, PDF en andere bestandsformaten ondersteunt, als gezamenlijke basis voor verschillende samenwerkingstools.
Gebruikers kunnen aan "Teams" toegekend worden met bijbehorende projectspecifieke rechten. BIMcloud biedt de mogelijkheid dat elk lid van het projectteam de toegangsrechten krijgt die nodig zijn om samen te werken, of om relevante bestanden die nodig zijn voor coördinatie te uploaden en downloaden. Zowel externe als interne teamleden zijn kunnen via een web interface bestanden up- en downloaden.

Projectmanagement in BIMcloud

"BIMcloud-project" in BIMcloud dient als een centraal database voor alle informatie en instellingen met betrekking tot een project. Instellingen zoals toegangsrechten kunnen voor elk BIMcloud-project worden aangepast aan specifieke situaties.
Een BIMcloud Project is bedoeld om alle bestanden, mappen en gerelateerde modellen voor specifieke projecten op te slaan, te beheren en te openen.


Teammanagement in BIMcloud

Een team is een groep gebruikers die gekoppeld is aan een bepaald BIMcloud-project. Een team kan bestaan uit een bepaalde discipline (bijvoorbeeld "Constructeurs"), maar kan net zo goed bestaan uit gebruikers van verschillende disciplines.
Teams staan los van de bestaande gebruikersgroepen. Teams organiseren gebruikers uitsluitend in de context van een BIMcloud-project. Teams met dezelfde naam kunnen worden gebruikt met meerdere BIMcloud-projecten (bijv. landschapsarchitecten) en de leden van deze teams kunnen verschillend zijn.
In grote projecten, waarbij talrijke architecten en ingenieurs samenwerken in verschillende teams, biedt het Teams-paneel van BIMcloud Project een gemakkelijk toegankelijke interface om andere bijdragende teams en hun leden te zien.

Teammachtigingen

Om de realiteit in projectomgevingen te weerspiegelen, waar verschillende teams verschillende verantwoordelijkheden hebben, kunnen Teams van BIMcloud Projects machtigingen toegewezen krijgen, net zoals het toewijzen van machtigingen aan een individuele gebruiker of groep. Als een dergelijke differentiatie van verantwoordelijkheden tussen de teams niet nodig is, kan de projectmanager identieke toegang verlenen aan alle leden van alle teams van een BIMcloud-project door de optie ‘Alle teamleden’ te selecteren.


Zichtbaarheid van teams

In sommige gevallen worden teams en hun leden beschouwd als vertrouwelijke informatie. Zichtbaarheid van teamgegevens kan worden beheerd met een nieuwe toestemming genaamd ‘BIMcloud-project bekijken’. Gebruikers zonder deze toestemming kunnen niet zien wie er aan het project werkt.

Teammappen

In de meeste projecten hebben verschillende ontwerpteams afzonderlijke mappen om hun bestanden intern op te slaan en te delen. Evenzo kunnen BIMcloud-projecten speciale mappen voor specifieke teams bevatten, voor exclusieve gegevensuitwisseling. Elk bestand in deze mappen kan alleen worden gewijzigd door het team dat toestemming heeft. Indien nodig kunnen de rechten om deze teammappen te bekijken of te wijzigen, worden verfijnd.

Bestandsopslag en -beheer in BIMcloud

Als een volledig open BIM-platform kan BIMcloud nu bestandsformaten opslaan van elke soort, ook afkomstig van andere software, wat de coördinatie tussen leden van het ontwerpteam optimaal ondersteunt. Elk geüpload bestand zal in het hiërarchische projectensysteem van BIMcloud passen. Externe disciplines, waaronder niet-ARCHICAD-gebruikers, hebben eenvoudig toegang tot voor hun relevante gegevens via het browsergebaseerde interface van de BIMcloud Manager.

Browsergebaseerde toegang

Elke bestandsbeheerfunctie is beschikbaar via de BIMcloud Manager, vanuit elke browser en op elk apparaat. Zowel mappen als bestanden kunnen worden geüpload en gedownload via deze interface.

Uitgebreide toegangsrechten voor geüploade bestanden

Geüploade bestanden zijn geïntegreerd in het volledig aanpasbare toegangsrechtensysteem van BIMcloud. Toegang tot geüploade bestanden kan worden geconfigureerd voor elke individuele gebruiker of groep of (in BIMcloud-projecten) in een team.

Versiebeheer / terugzetten van mappen / geüploade bestanden

BIMcloud bewaart nu alle eerdere versies van geüploade bestanden. Dit zorgt voor transparantie bij het volgen van eerdere wijzigingen. De gebruiker kan gemakkelijk teruggaan naar een eerdere versie van een bestand. De gebruiker kan ook elke vorige versie downloaden (waarbij de huidige staat van het bestand behouden blijft).
BIMcloud houdt ook de mapgeschiedenis bij. Mappen, met al hun bestanden, kunnen worden teruggezet naar een eerdere versie. Mappen en bestanden kunnen ook worden gedownload.

Bestandsversies

BIMcloud houdt nu een geschiedenis bij van elke handeling gerelateerd tot de opgeslagen bestanden, wat voor transparantie en traceerbaarheid zorgt. Het tabblad 'Versions' bij elk project of bibliotheek houdt elke wijziging bij, zoals wijzigingen in inhoud van het specifieke bestand of backup handelingen zoals een 'Rollback-actie'.

Verbeterde coördinatie met Archicad

Met de volledig open BIMcloud kunnen architecten en ingenieurs hun productiviteit verhogen in workflows waarbij Archicad betrokken is.

Publiceren naar BIMcloud vanuit Archicad

De gebruiker kan elke soort 2D- of 3D-producten van Archicad rechtstreeks naar BIMcloud publiceren. Selecteer bij de Publisher een BIMcloud als bestemming en kies de gewenste map. Elk bestand van een Publisher Set wordt vervolgens geüpload naar BIMcloud, waar deze onmiddellijk toegankelijk worden voor andere leden van het team met de juiste rechten.

Toegang tot BIMcloud-bestanden vanuit Archicad

Archicad heeft rechtstreeks toegang tot alle bestanden die naar BIMcloud zijn geüpload. 
Vanuit Archicad kan een gebruiker:
 1. Rechtstreeks Hotlinked Modules plaatsen en updaten vanuit BIMcloud.
 2. Rechtstreeks elke tekening (bijv. DWG, DXF) plaatsen en updaten vanuit BIMcloud.
 3. Tekeningen of modellen samenvoegen vanuit BIMcloud in het geopende project.Werken in bestanden op de BIMcloud zelf is niet mogelijk. 
 1. Archicad BIMcloud bestand bewerken? Log in via Archicad met Teamwork in op de BIMcloud om het project te bewerken. 
 2. Wil je andere soort bestanden bewerken? Download dan eerst het bestand. 

  • Related Articles

  • Archief - Nieuwe features in Archicad 24

   Een overzicht van alle nieuwe functies in Archicad 24 Archicad 24 maakt het mogelijk om als multidisciplinair team optimaal samen te kunnen werken in een volledig open cloud-omgeving. Ontwikkelingen in zowel Archicad, BIMcloud en BIMx maakt ...
  • Wijzigingen bijhouden (Change Tracking) in teamworkprojecten

   Architecten en multidisciplinaire teams profiteren van een optimale samenwerking. Vooral in de vroege ontwerpfasen, waar herhaaldelijk verschillende ontwerpscenario's worden doorlopen. Archicad 24 introduceert een meldingssysteem voor het bijhouden ...
  • Constructief design met Archicad

   Constructief ontwerpen met Archicad Ondanks de voortdurende ontwikkelingen in digitale ontwerptools, vertrouwt de bouwsector nog steeds grotendeels op oude workflows. Verschillende disciplines werken afzonderlijk en wisselen gegevens alleen uit, ...
  • Productiviteitsverbeteringen in Archicad 24

   Nieuwe meubelen  Vanaf Archicad 24 zijn in de bibliotheek meubelen bestemd voor woonfuncties uitgebreid en verbeterd.  De verbeterde gebruikersinterface maakt het eenvoudiger om deze nieuwe en moderne bibliotheekobjecten in te stellen en te plaatsen ...
  • Issue Management

   Het nieuwe Issue Management van Archicad in combinatie met vernieuwingen in BIMcloud stelt gebruikers in staat om alle tijdconsumerende taken in coördinatie te vermijden, en zich te kunnen concentreren op het oplossen van de daadwerkelijke Issues. ...