BIMcloud backup beheren

BIMcloud backup beheren

Dit artikel geldt voor:
 1. BIMcloud Basic
 2. BIMcloud
 3. BIMcloud SaaS
 

In de BIMcloud Manager kunnen de instellingen rondom het maken van back-ups/snapshots. 

Er zijn drie verschillende snapshots mogelijk : PLN project snapshots, BIM project snapshots en Library Snapshots. Afhankelijk van het type snapshot, kan een handeling van de gebruiker nodig zijn. De snapshots kunnen automatisch op een vast tijdstip gemaakt worden of door een manuele handeling op elk moment van de dag. Bijvoorbeeld wanneer een bepaalde fase van een project afgerond is.

Bij BIMcloud en BIMcloud Saas kan door middel van een hiërarchie de snapshots beheerd worden via de project map. Alle onderliggende mappen erven deze instellingen over, tenzij anders ingesteld. Bij de BIMcloud Basic dient per project de snapshot instellingen ingesteld te worden. Daarnaast is het niet mogelijk om een Library snapshots in te stellen op een BIMcloud Basic. 
Om backups in te stellen en snapshots terug te zetten moet een gebruiker op de BIMcloud ingelogd zijn als Project Administrator of Server Administrator.


PLN snapshot

Een PLN snapshot bevat enkel model data. Dit snapshot bevat alleen gegevens van de lokale computer. Wijzigingen van andere gebruikers die niet verstuurd en gedownload zijn met deze gebruiker kunnen hiermee verloren gaan. 

Om een PLN snapshot te kunnen maken moet het project wel op een computer in Archicad geopend zijn. De gebruiker krijgt op het specifieke tijdstip dan de vraag of een PLN snapshot gemaakt mag worden. Dit  snapshot wordt gegenereerd op het werkstation van deze gebruiker, maar wordt daarna opgeslagen in de projecten map op het systeem waarop de BIMcloud is geïnstalleerd. Het kan zijn dat op het moment van maken van de backup enige vertraging optreedt op het betreffende werkstation.

Indien elke gebruiker kiest om het Snapshot process over te slaan, zal geen PLN project snapshot gemaakt worden.  


BIM Project (Teamwork) snapshots en Library snapshots

BIM Project snapshots

BIM Project snapshots bevatten model data alsook BIMcloud relevante data zoals gebruikersdata en rollen. Deze snapshots worden zonder tussenkomst van Archicad en gebruiker op het BIMcloud systeem zelf gemaakt. De BIM Project snapshots kunnen niet in Archicad worden geopend, maar direct via de BIMcloud Manager als project worden ingelezen.

Library snapshots

Library snapshots bevatten alle data van de bibliotheek elementen. 
Niet beschikbaar voor BIMcloud Basic.

Snapshot Files Location

Project and Library snapshot bestanden worden bewaard in de folder waar de BIMcloud Server geïnstalleerd is. Deze hebben de extensie .archive. 
 1. Project snapshots (BIMproject + PLN) worden bewaard onder Projects > [ID number] > Backups
 2. Library snapshots worden bewaard onder Attachments > [ID number] > Backups
Zolang de BIMcloud actief is, kan een snapshot file gedownload worden. Bij het downloaden van een snapshot verschijnt de extensie .BIMLibrary or .BIMProject.
Enkel bij BIMcloud is het mogelijk om een externe folder te definiëren waar de snapshots bewaard worden.

Meer informatie is te vinden op het Graphisoft helpcenter en community:
 1. BIMcloud  Backup guide: backup strategieën en levels.
 2. Export en import functie voor het terugplaatsen van snapshots.
 3. Project/Library Snapshot and Restore


  • Related Articles

  • BIMcloud SaaS - Archicad Teamwork met Software as a Service

   Systeemvereisten Mits BIMcloud SaaS een service is dat wordt aangeboden en gehost door Graphisoft, moeten de gebruikers enkel voorzien dat hun netwerk voldoet aan de netwerkeisen van BIMcloud. Aankoop en Licenties Voorbereiding Vooraleer het ...
  • Verschil tussen BIMcloud Basic, BIMcloud en BIMcloud SaaS

   In dit artikel plaatsen we 3 BIMcloud toepassingen naast elkaar. In grote lijnen worden de verschillen geschetst en aandachtspunten naar voor gebracht. Voor een gedetailleerd overzicht tussen deze producten kan volgende website geraadpleegd worden: ...
  • BIMcloud backup terugplaatsen

   Dit artikel geldt voor: BIMcloud Basic BIMcloud BIMcloud SaaS Hieronder zijn telkens de stappen uitgelegd per type snapshot om deze terug te plaatsen. Om backups in te stellen en snapshots terug te zetten moet een gebruiker op de BIMcloud ingelogd ...
  • Voorbereiding installatie van een BIMcloud

   Dit artikel is van toepassing voor: BIMcloud basic BIMcloud Het is belangrijk om eerst te controleren indien de huidige infrastructuur en setup beantwoord aan de eisen voor een BIMcloud. Daarnaast is enige voorbereiding nodig vooraleer aan de slag te ...
  • Projecten beheren (Projects)

   Dit artikel geldt voor: BIMcloud Basic BIMcloud BIMcloud SaaS Algemeen Onder Projects zijn alle Teamwork projecten en bibliotheken zichtbaar. Door een project te selecteren en op de knop Settings te klikken worden de projecteigenschappen getoond en ...