Koppelen van bestekken aan BIM

Koppelen van bestekken aan BIM

Codering/classificatie

Om een bestek aan een 3D model te koppelen zal een bepaalde codering gebruikt moeten worden. 
Het ligt het meest voor de hand om de elementensystematiek NL/SfB te gebruiken, omdat deze veelal reeds in BIM-modellen gebruikt wordt. Bovendien schrijft de BIM-norm van het Rijksvastgoedbedrijf de NL/SfB systematiek voor en vormt deze de basis voor ILS (Informatie Leverings Specificaties), gedefinieerd door 14 grote bouwbedrijven en onderschreven door vele partijen in de bouwkolom, lees meer op www.bimloket.nl/BIMbasisILS. Ook andere BIM-afspraken en protocollen gebruiken deze, zoals Nederlandse BIM Levels, Level 3 geïntegreerd bouwproces, life cycle van gebouwen, Levels of Detail (LOD), enz.

Ook wordt de NL/SfB gebruikt voor Conditiemeting van gebouwen (NEN 2767), Bouwkosten (NEN 2699), MJOP’s, PvE voor gebouwen (NEN 2658 + NPR), Nationale milieudatabase, NIBE, GPR, BREEAM en GreenCalc.

Bij KUBUS Spexx wordt een catalogus gebaseerd op NEN2699 met elementen onderbouwd in STABU2 coderingen geleverd. Gebruik deze als basis voor een elementenbestek dat u wilt koppelen aan BIM.

BLOG EGM architecten

Een KUBUS Spexx klant heeft onderzoek gedaan naar het koppelen van bestekken aan BIM.
Leo Visser, bestekschrijver/kostendeskundige EGM architecten: "Er is een omslag gaande van resultaats- / aanbod bestekken (Stabu-2) naar functioneel- / vraag bestekken of beter gezegd; specificaties. Maar welke besteksystematiek sluit het best aan bij BIM? En wat is de beste manier om de bestekken aan BIM te koppelen?" Lees meer >

  • Related Articles

  • Bestekken uitwisselen via OSF

   Het aanmaken van een bestek in OSF • Ga naar het menu Bestand > Opslaan als… • Kies bij ‘Opslaan als:’ voor het Open Specificaties Formaat Het inladen van een ontvangen OSF bestek • Ga naar het menu Bestand > Openen Laden van een OSF-catalogus Lees ...
  • Updaten/verlengen van een netwerklicentie van KUBUS Spexx

   Een netwerklicentie moet jaarlijks verlengd worden. Gebruikers van KUBUS Spexx krijgen hierover vanaf 30 dagen voor het verlopen van de licentie een melding.  Verlengen dient te geschieden op de server of computer waarop de centrale licentie is ...
  • Updaten van een bestek met de online STABU catalogus

   Bestek updaten Een online catalogus zal vaker geüpdatet worden, het is de bedoeling dat de STABU werksoortencatalogus maandelijks wordt bijgewerkt.  Op het moment dat er een update voor een bestekpost is zal er in KUBUS Spexx in de kantlijn een ...
  • Wijzigingen van de STABU2 systematiek in de online catalogus 2019-1

   STABU heeft ervoor gekozen de hoofdstuk/paragraaf-indelingen enigszins te wijzigen. Een aantal posten die voorheen in hoofdstuk 0 stonden, staat nu in hoofdstuk 1. Dit kan leiden tot meldingen bij het updaten van een bestek, bijvoorbeeld: "artikel ...
  • Verouderde posten zien na het kiezen van de online catalogus

   Na het kiezen van de online catalogus duurt het even voordat zichtbaar is welke posten verouderd zijn, daar is een reden voor. Als een bestek gecontroleerd moet worden op nieuwe posten, dan moet van alle posten in het bestek in de online database ...