Cursus simplebim

Cursus simplebim

Efficiënter werken met simplebim

Bij het uitwisselen van informatie tussen partijen, is het een vereiste dat deze informatie betrouwbaar is. Dit geldt voor tekeningen, stuklijsten, maar ook voor BIM modellen. Teveel informatie kan onnodig voor problemen zorgen. Met simplebim bepaal je zelf welke objecten en eigenschappen relevant zijn. En in de meeste gevallen kan simplebim zelfs aangeven weke data relevant is voor jouw doeleinden. Vervolgens kan alle irrelevante en onbetrouwbare informatie uit het model gehaald worden.

Wat leer je?

In deze cursus leer je modellen uitwisselen op basis van IFC. Om succesvol en professioneel te BIMmen moet je ervoor zorgen dat het model dat uitgewisseld wordt alle informatie bevat die de ontvanger nodig heeft. Vanuit één 'origineel' BIM model kunnen meerdere 'uitwisselbestanden' geëxporteerd worden die alleen relevante informatie bevatten voor de betreffende ontvanger.

Deze ééndaagse cursus wordt als maatwerk aangeboden, zodat ingegaan kan worden op je eigen praktijk. 

Voor wie?

Met simplebim kun je op een eenvoudige manier een BIM model bewerken met behulp van geavanceerde gereedschappen om deze klaar te stomen voor een professionele uitwisseling. De cursus is bedoeld voor iedereen die modellen uitwisselt met andere partijen en die graag de voor hem/haar belangrijke informatie wil filteren zodat het bestand niet onnodig zwaar is. Efficiënter samenwerken dus.  • Related Articles

  • Tutorials simplebim

   Om het maximale uit simplebim te halen kunnen ruim 20 tutorials bekeken worden waarin uitleg wordt gegeven over de verschillende manieren waarop simplebim ingezet kan worden en hoe de verschillende gereedschappen gebruikt kunnen worden. Bekijk ...
  • Update simplebim

   Er zijn drie mogelijkheden om simplebim te updaten: Simplebim zoekt zelf met enige regelmaat naar updates Bij het starten verschijnt dan een melding hierover, en er kan dan gekozen worden of deze direct geïnstalleerd moet worden.  Gebruik de ...
  • Systeemeisen simplebim

   Simplebim is een 64bit Windows applicatie die draait onder Windows Vista, 7, 8 and 10. Vereist is DirectX 9.0c or hoger. Het .NET Framework versie 4.6 zal door het simplebim installatiebestand geïnstalleerd worden als dit ontbreekt. Minimum benodigd ...
  • Voorbeeldtemplates simplebim

   Templates kunnen in simplebim gebruikt worden om taken te automatiseren. Gebruik de templates voor het splitsen van modellen, het ontdoen van overbodige elementen, of voeg juist informatie toe uit externe bestanden. Ook kan de data (parameters) in ...
  • Licentietypen voor simplebim

   Er zijn twee verschillende licentietypen voor simplebim, een netwerklicentie en een 'single user' licentie: Netwerklicentie Ook wel genoemd 'floating licentie' of 'concurrent licentie'.  Deze licentie kan op meerdere systemen geactiveerd worden, maar ...