Downloads en releasegeschiedenis

Downloads en releasegeschiedenis

Downloads

KUBUS Spexx


Licentiemanager

 1. De licentie manager wordt standaard geïnstalleerd bij de installatie van KUBUS Spexx 
 2. Handleiding licentiemanager KUBUS Spexx
Onderstaande Licentiemanager dient alleen geïnstalleerd te worden als de standaard meegeleverde licentiemanager niet gebruikt kan worden vanwege
oudere .NET versies. Werkt uitsluitend in combinatie met reeds geïnstalleerde KUBUS Spexx software.

Releasegeschiedenis

KUBUS Spexx 5.1 r3 | 05-07-2021

Uitbreidingen

 1. Alle internet data-verkeer is voortaan volledig 'secure' via HTTPS
 2. Ververs-knop aan variant browser toegevoegd om direct de nieuwste specificatie-versie uit de online catalogus op te halen
 3. Bij een specificatie wordt maximaal één vorige versie opgeslagen
  Voorheen werden alle verouderde specificaties onthouden, waardoor een soort 'Droste-effect' kon ontstaan met verouderde specificaties in verouderde specificaties. Dit kon in sommige situaties problemen veroorzaken. Vanaf deze versie wordt alleen de recentste verouderde specificaties bewaard en worden de oudere versie automatisch opgeruimd.
 4. Uitbreiding van opmaakprofielen
  Mogelijkheid toegevoegd voor het instellen van pagina-einde voorafgaand aan specificatie. Zowel in Werksoorten- als Elementensortering.

Verbeteringen

 1. Versie controle werkt nog meer op de achtergrond waardoor werken met KUBUS Spexx editor sneller is
 2. Update instellingweergave van specificatie-catalogus aangepast, deze werd verward met die van de STABU2 catalogus
 3. Extra interne controle functionaliteit toegevoegd om mogelijk beschadiging van bestanden te voorkomen
 4. Rechtermuis-menu's zijn in sommige situaties herzien

Bugfixes

 1. Het bladeren op paragraafniveau binnen de variant-browser is weer mogelijk
 2. Onmogelijke versiecontrole op losgekoppelde specificaties in Elementensortering is stopgezet
 3. Niet meer kunnen plaatsen van bestekspost op basis van bouwdeel is hersteld
 4. Diverse kleine andere bugfixes

KUBUS Spexx 5.1 r2 | 28-07-2020

Uitbreidingen

 1. Mogelijkheid voor het zelf instellen van update cyclus online catalogus
 2. Kunnen uitzetten van versiecontrole bij gebruik online catalogus 

Verbeteringen

 1. Werken met de online catalogus is sneller en betrouwbaarder geworden
 2. Wanneer online catalogus tijdelijk offline is, kan doorgewerkt worden
 3. Opslaan van bestekken op een netwerk lokatie is sneller gemaakt
 4. Gebruik en toepassing van 'vreemde karakters' is weer verbeterd
 5. Sorteermogelijkheid toegevoegd aan variantbrowser
 6. Specificaties kunnen een verwijzing naar een website bevatten, via de zijbalk te openen

Bugfixes

 1. Heel af en toe kon een bestek niet ingeladen worden, dit is opgelost
 2. Bijwerken van bouwdelen ging onder bepaalde omstandigheden niet goed, dit is opgelost
 3. Crash met grote referentiebestekken opgelost
 4. Fout met het soms niet tonen van rubrieken opgelost
 5. Diverse kleine bugfixes

KUBUS Spexx 5.1 r1 | 18-09-2019

Uitbreidingen

 1. Ondersteuning van online catalogi zoals de STABU2 Web Catalogus en OSF Web Catalogi, met slimme caching waardoor gegevens snel beschikbaar blijven
 2. Diverse controletaken, zoals het verifiëren van versienummers, worden voortaan op de achtergrond uitgevoerd
 3. Gebruik van product URL’s binnen specificaties in catalogi met notificatie in de kantlijn 

Verbeteringen

 1. Betere herkenning van catalogi bij gebruik van trefwoorden
 2. Het gebruik van ‘vreemde karakters’ is sterk verbeterd, zowel in catalogi als in het bestek
 3. Diverse GUI optimalisaties, knopaanduidingen/cursor/dialoog-uiterlijk 

Bugfixes

 1. Onder bepaalde omstandigheden kon KUBUS Spexx niet meer goed opstarten, dit is hersteld
 2. Diverse kleine bugs zijn opgelost

KUBUS Spexx 5 r9 | 25-06-2019

Uitbreidingen

 1. Gedetailleerde productinformatie uit OSF en NBS catalogi kan rechtstreeks vanuit KUBUS Spexx benaderd worden via een speciaal icoon in de kantlijn
 2. Dezelfde productinformatie kan als hyperlink in een PDF-document worden meegegeven

Verbeteringen

 1. Opstarten van KUBUS Spexx is geoptimaliseerd waardoor deze sneller, adequater en robuuster is geworden
 2. Gebruik van 'vreemde karakters' is op velerlei plaatsen aangepast en uitgebreid
 3. Laden van catalogi is in sommige situaties sneller geworden
 4. Volledige catalogusinhoud wordt voortaan getoond wanneer via trefwoorden gekozen specificatie geen gerelateerde korttekst beschikbaar is
 5. In de browser wordt de catalogusnaam getoond zodat helder is waaruit de specificatie wordt gehaald

Bugfixes

 1. Fout bij het invoegen van verkeerde specificatie is hersteld
 2. Bij het plaatsen van een vrije specificatie kwam soms de knop OK niet beschikbaar, dit is opgelost
 3. Diverse kleine fouten zijn hersteld

KUBUS Spexx 5 r8 | 20-12-2018

 1. Volledige ondersteuning van de NBS-catalogus van Nederlandse Besteksystematiek
 2. Dialoogvensters die (deels) buiten het beeldscherm komen te staan, worden in volledig beeld gezet
 3. Kunnen uitwisselen van specificaties tussen (eigen) OSF-catalogi is verbeterd
 4. Spellingscontrole werkte niet overal in elementensortering, dit is hersteld
 5. Inhoudsopgave instellingen werden in elementensortering niet opgeslagen, vanaf deze versie wel
 6. Diverse kleine fouten zijn hersteld 

KUBUS Spexx 5 r7 | 25-10-2018

Ondersteuning STABU update via OSF

 1. Ondersteuning van de nieuwste STABU2 update 2018-1 via OSF (open specificaties formaat)
 2. Duidelijkere weergave van gegevensbron in catalogus-browser

Overige verbeteringen

 1. Zeldzaam voorkomende ongewenste dubbelingen opgelost
 2. Diverse kleine verbeteringen en opgeloste foutjes

KUBUS Spexx 5 r5 | 15-12-2017

Nieuwe features

 1. Het opstarten van KUBUS Spexx is tot 5x sneller bij gebruik grote OSF catalogi.
 2. Bij toevoegen bouwdeel bij een vrije bestekpost is een ‘Zoek’ knop toegevoegd.
 3. Ook de inhoudsopgave wordt nu geëxporteerd naar OSF.
 4. Het toevoegen OSF catalogus bij Extra>Opties>Bestanden is fors versneld.
 5. Verbeterde voortgangsindicatie over acties bij opstarten.

Opgeloste fouten

 1. Fout bij exporteren naar OSF van een bestek met enkel voorblad(en) is opgelost.
 2. Als een variant meerdere vaste teksten achter elkaar bevatte werd alleen de eerste vaste tekst afgedrukt.
 3. Soms werkte de punaise niet waarmee het browser-dialoogvenster open blijft staan.
 4. Soms stond in de specificatie browser ten onrechte een fabrikantnaam bij een specificatie.
 5. In sommige bestekken werden Elementbouwdelen onder kopteksten niet goed gesorteerd.
 6. Diverse andere kleine fouten zijn opgelost.

KUBUS Spexx 5 r4 | 14-04-2016

 1. Bij het updaten van een bestekpost werd het corresponderende versienummer aangepast maar niet de inhoud. Deze fout is hersteld.

KUBUS Spexx 5 r3 | 01-03-2016

Nieuwe features

 1. Bepalingen in eigen werksoort- of elementen-catalogus op te nemen
 2. Bepalingen als favorieten te bewaren, met dubbelklik op titel te bereiken
 3. Omzetten van tekst naar specificatie verbeterd
 4. Keuzes en functies in catalogus-instellingen logischer

Meer vrijheid in gebruik systematiek

 1. Vrij maken is makkelijker en consistenter
 2. Drag & drop met minder beperkingen

Open Specificaties Formaat (OSF)

 1. Import robuuster en export verbeterd
 2. Plakken OSF vanaf klembord (tbv bestekservices)
 3. Automatische melding wanneer er een update van een OSF catalogus is 

Opgeloste fouten

 1. OSF specificaties in trefwoordenregister
 2. Plotselinge verdubbelingen opgelost
 3. Gedrag van de indent was soms fout
 4. Verbeterde ondersteuning unicode karakters
 5. Schrapteksten dicht na openen bestand

KUBUS Spexx 5 r2 | 03-11-2015 

Verbeteringen

 1. een fout met geopende schrapteksten na inlezen bestanden is opgelost
 2. een fout met specificaties in OSF catalogi is opgelost

KUBUS Spexx 5 | 22-10-2015 

Meer vrijheid

 1. werksoort- en elementen-classificatie naar keuze
 2. aanmaken eigen codering-structuur en deze opslaan als catalogus
 3. meerdere bronnen van specificaties tegelijk te activeren
 4. zoeken in alle bronnen tegelijk via specificatie browser en trefwoordenregister
 5. visueel onderscheid van de bron in specificatie browser 

Favorieten

 1. ingevulde specificaties opslaan als favorieten
 2. zijn automatisch te selecteren via de specificatie browser
 3. favorieten beheren via specificatie browser

Eigen specificaties

 1. converteren ingetypte brontekst naar werkende specificatie
 2. bron bewerken van eigen specificaties in bestek
 3. eigen specificaties opslaan in eigen catalogus
 4. bron bewerken van eigen catalogus via specificatie browser
 5. versie-controle en updaten van eigen specificaties

Open Specificaties Formaat (OSF)

 1. lezen en schrijven van projectdocumenten
 2. importeren OSF catalogi van derden
 3. exporteren eigen specificatie catalogi naar OSF
 4. directe koppeling naar BRL informatie op KOMO website
 5. ondersteuning alleen lezen OSF-catalogus

Overige verbeteringen

 1. elementen-sortering geïntegreerd in basisversie
 2. optie om STABU2 regels te hanteren bij bewerken

  • Related Articles

  • Online catalogus ontbreekt | 22-06-2022

   Bij enkele gebruikers van KUBUS Spexx blijkt de online catalogus te missen, nadat deze eerder wel gekoppeld was. Het blijkt ook niet mogelijk deze op de gebruikelijke wijze te koppelen (Werken met een online catalogus in KUBUS Spexx), omdat de er ...
  • Oplossingen voor installatie- en opstartproblemen

   Het programma loopt vast tijdens het opstarten Het kan zijn dat er een fout is geslopen in het bestand waar de gebruikersinstellingen staan. Oplossing Ga in de verkenner naar de folder: C:\Users\[username]\AppData\Roaming\Kubus\KubusSpexx5.  ...
  • Meer informatie en links voor bestekschrijvers

   Bestekschrijven Kijk ook eens op deze websites voor meer informatie over bestekschrijven: Ketenstandaard Bouw en Techniek - STABU Beroepsvereniging Nederlandse Bouwspecificatiedeskundigen (BNB) Initiatief Open Specificaties Formaat ...
  • Apache Log4j en KUBUS Spexx | 13-12-2021

   KUBUS Spexx gebruik maakt geen gebruik van Apache Log4j.
  • KUBUS Spexx handleiding

   De KUBUS Spexx handleiding is te downloaden bij de downloads.