Een traditioneel werksoorten bestek omzetten naar een elementenbestek

Een traditioneel werksoorten bestek omzetten naar een elementenbestek

De beste manier is om een bestek per bouwdeel te converteren:
 1. Rechtsklik op een STABU bouwdeel en kies de functie 'Converteer bouwdeel'.
 2. Selecteer vervolgens een bouwdeel uit de elementencatalogus om naar te converteren.
Door de kortteksten naar reeds gedefinieerde bouwdelen te verslepen kunnen bouwdelen ook worden samengevoegd.
Zet de weergave optie ‘Bouwdelen uit elementensortering onder bestekposten’ in Extra\Opties\Weergave aan:


Met de functie Extra/Converteren bouwdelen kunnen alle STABU bouwdelen in een bestek in één keer omgezet worden naar EcoQuaestor bouwdelen. Er zijn twee manieren: automatisch of via een ingevulde sorteercode:
 1. De automatische conversie zonder sorteercode is slechts bedoeld als eerste grove stap omdat het beperkt aantal STABU bouwdelen niet één op één te converteren zijn: het resultaat moet goed worden nagelopen. Met Ctrl+R (Hernummeren) zijn de gegenereerde bouwdelen weliswaar nadien te voorzien van het juiste nummer maar dat werkt niet zo handig.
 2. Als er correcte sorteercodes zijn ingevuld bij de bouwdelen is de conversie nog beter dan bij de handmatige manier omdat nu de kortteksten direct in bouwdelen kunnen worden samengevoegd.
Voor een bureau- of moederbestek is het de investering zeker waard deze conversie een keer uit te voeren omdat dit daarna snelheidswinst oplevert.

  • Related Articles

  • Vanuit een elementenbestek een traditioneel STABU2 bestek maken

   Een werkwijze via elementen en bouwdelen is noodzakelijk om met het bestek te kunnen aansluiten bij BIM. Natuurlijk kan deze werkwijze ook in KUBUS Spexx leiden tot een traditioneel STABU bestek. Wij lichten dat graag toe. Werkwijze Om tot een output ...
  • Updaten van een bestek met de online STABU catalogus

   Bestek updaten Een online catalogus zal vaker geüpdatet worden, het is de bedoeling dat de STABU werksoortencatalogus maandelijks wordt bijgewerkt.  Op het moment dat er een update voor een bestekpost is zal er in KUBUS Spexx in de kantlijn een ...
  • Voorbeeld elementenbestek

   Als bijlage bij dit artikel is een klein voorbeeldbestek te bekijken, gemaakt met behulp van de EcoQuaestor bouwdelen:  Afgedrukt als traditioneel STABU werksoortenbestek Hetzelfde bestek waarbij de werkbeschrijving in elementen-volgorde staat Het ...
  • Aangepaste eigen specificaties in een bestek bijwerken

   De update functionaliteit van KUBUS Spexx 5 werkt voor alle specificaties, zowel specificaties van STABU, specificaties uit een aangeleverde OSF catalogus (KOMO bijvoorbeeld) als specificaties uit een eigen catalogus. KUBUS Spexx 5 meldt in de ...
  • Werken met een online catalogus in KUBUS Spexx

   Online of Offline catalogus In KUBUS Spexx kan gekozen worden voor een online of een offline STABU 2 werksoortencatalogus.  Alleen de online catalogus van STABU zal nog worden geupdate. Selecteer een catalogus in KUBUS Spexx Ga in KUBUS Spexx 5.1 ...