Het Mesh-gereedschap: landschap met onregelmatige oppervlakten maken

Het Mesh-gereedschap: landschap met onregelmatige oppervlakten maken

Met het Mesh-gereedschap    kan met behulp van hoogtelijnen onder andere een omgeving gemaakt worden; een landschap dat niet vlak is. Verder kan er met deze tool bijvoorbeeld een zitzak of kussen gemaakt worden, dat bevat namelijk ook een onregelmatig oppervlak.

Wat daar de beste methode voor is, wordt in dit artikel uitgelegd.

Met het Meshgereedschap kunnen allerlei punten op een ander niveau gelegd worden. Dit kan punt voor punt, maar dat kan erg tijdrovend zijn. Het is vaak makkelijker om het met behulp van hoogtelijnen te doen, dat is sneller en nauwkeuriger.

Landschap maken stap voor stap

Hieronder volgt een stap voor stap instructie om, als eenvoudig voorbeeld, het volgende landschap te maken:


Meshgereedschap instellen:

 1. Open het instellingenvenster van de Mesh:
  1. Kies voor een massief landschap
  2. Stel de dikte van de onderplaat in
  3. Stel het basisniveau/de bovenkant van de onderplaat in
  4. Kies de gewenste materialen en
  5. Kies de gewenste laag
 2. Klik op 'OK'

Geometriemethodes:

 1. Ga naar in de Info Box naar de geometrie-methodes en kies een van de eerste drie opties:

 2. Teken de omtrek van het landschap
Met de vierde methode kan er direct een gelijkmatig oplopend vlak getekend worden.

De hoogtelijnen

 1. Teken met een lijngereedschap, bijvoorbeeld de Spline-tool
  willekeurig gebogen lijnen, de hulphoogtelijnen

Dit zijn hulplijnen die in het project blijven staan, zodat ze makkelijk hergebruikt kunnen worden als er iets mis gaat. Bovendien kunnen er met het Spline gereedschap makkelijker willekeurig gevormde lijnen getekend worden in plaats van alleen maar bogen.
Vergeet de hoogte=0 lijnen niet
Uiteraard kan een bestaande DWG tekening van de gemeente, met daarop de hoogtelijnen, als X-ref aan het project gekoppeld worden, zodat de lijnen vanuit die DWG direct overgenomen kunnen worden in de reeds getekende Mesh volgens de volgende stap.
Wanneer de DWG als Drawing aan het project wordt gekoppeld, kan er géén gebruik worden gemaakt van de toverstaf om de hoogtelijnen over te nemen.

Hulphoogtelijnen overnemen in de Mesh:

 1. Selecteer de reeds getekende Mesh
 2. Zorg ervoor dat het Mesh-gereedschap actief is (de Mesh-toolknop is ingedrukt)
 3. Klik met de spatiebalk ingedrukt (toverstaf wordt zichtbaar) op de hoogtelijnen in de Mesh
  De hulplijnen worden in de Mesh overgenomen als echte hoogte lijnen.
 4. Kies ‘Add New Points’ als begin en eindpunt van de hulphoogtelijn gelijk is of als er een gat gemaakt wordt, zoals het vennetje in dit voorbeeld, voor 'Create Hole'
 5. Kies voor ‘No Surface Fitting’ als voor 'Add New Points wordt gekozen
  en voor 'Fit to User Ridges' als gekozen wordt voor 'Create Hole':

  Zie voor meer uitleg over deze opties verderop in dit artikel bij 'Later openingen toevoegen' of het artikel van Graphisoft over het creëren van gaten in de Mesh.
 6. klik op OK


 7. Herhaal bovenstaande stappen voor alle hulphoogtelijnen. 

Hoogte (z-waarde) van de lijnen instellen:

 1. Selecteer de Mesh
 2. Klik vervolgens op een punt van een hoogtelijn, die niet tevens op de rand van de Mesh ligt
 3. Kies in het Petpalette voor het icoontje met de Z-waarde erin

 4. Vul de gewenste hoogte in en vink 'Apply to all' aan,
  zodat alle punten op die hoogtelijn dezelfde hoogte krijgen
De optie Apply to all is alleen actief wanneer er vanuit de plattegrond gewerkt wordt, niet vanuit 3D.
 1. Herhaal bovenstaande stappen voor alle hoogtelijnen. 

Opening opvullen

 1. Kies in het Mesh gereedschap het gewenste materiaal voor het bodemoppervlak waarmee de opening moet worden opgevuld.
  Bijvoorbeeld Zand.
  Klik met behulp van de toverstaf (spatiebalk-klik) een nieuwe Mesh in de opening
 2. Selecteer deze nieuwe Mesh om de hoogtelijn van -1500 over te nemen van de eerder geplaatste Mesh, die de rest van het landschap vormt

Water toevoegen:

 1. Leg met behulp van de Slab-tool een vloer met het Materiaal ‘water’ in de opening (met behulp van de toverstaf).
  Met bijvoorbeeld een niveau -1000, zodat het zand gelijkmatig overgaat in het water.
 2. Selecteer vervolgens de Slab en kies in het Petpallette voor de optie ' Offset all edges', om het water aan te laten sluiten op de randen van het ven

Zie in de afbeelding hierboven Meshes als ‘hol landschap’ ingesteld.

Bomen toevoegen:

 1. Open de Object Tool
 2. Kies een 3D boom uit, zie bijvoorbeeld de bibliotheek map 90 Terrien XX > 3D Bomen en struiken XX en stel deze naar wens in
 3. Ga dan, voor het plaatsen van de bomen, naar de knoppenbalk en zet de optie 'Gravity to Mesh' aan:

  Hierdoor plaatst Archicad de bomen automatisch op de juiste hoogte.
 4. Plaats vervolgens de boom op de gewenste plek
 5. Herhaal bovenstaande stappen voor alle bomen en struiken

Sharp edges of Smooth edges

Bij de instellingen van de Mesh kan er gekozen worden voor scherpe randen of afgeronde randen. Deze keuze heeft invloed op de weergave in een photorendering én in het 3D venster:

Deze keuze heeft invloed op de weergave in een photorendering én in het 3D venster:

Photorendering
 1. All Ridges Sharp:  scherpe schaduwlijnen

 2. User Defined Sharp:  scherpe schaduwlijnen

 3. All Ridges Smooth:  alle randen zijn afgerond, er zijn geen scherpe randen


3D venster
 1. All Ridges Sharp: alle randen zijn zichtbaar

 2. User Defined Sharp: alleen hoogtelijnen zichtbaar

 3. All Ridges smooth: alleen hoogtelijnen zichtbaarLater openingen toevoegen

Wanneer er na het aangeven van de hoogtelijnen alsnog een opening wordt gemaakt in de Mesh (bijvoorbeeld voor het maken van een bouwput), is het van belang voor welk type aanpassing van het oppervlak er gekozen wordt.
 1. Selecteer de Mesh waar een opening in gemaakt moet worden en activeer het Meshgereedschap
 2. Teken de vorm van de opening en kies voor Create Hole
 3. Kies vervolgens voor de gewenste aanpassing van de openingsranden, In dit geval kiezen we voor 'Fit to User Ridges'
 1. No Surface Fitting: De nieuwe randen van de opening passen zich niet aan, aan het bestaande oppervlak en krijgen automatisch overal de z-waarde ‘0’.

 2. Fit to User Ridges: De nieuwe opening wordt door het bestaande landschap heen gedrukt en krijgt op elk hoekpunt en op elk kruispunt met een bestaande hoogtelijn en nieuw hoogte punt. De hoogte van deze nieuwe hoogte punten is gelijk aan de doorkruiste hoogtelijn.
 3. Fit to all Ridges: De nieuwe opening wordt door het bestaande landschap heen gedrukt en krijgt niet alleen op elk hoekpunt en op elk kruispunt met een bestaande hoogtelijn en nieuw hoogte punt, maar ook op alle kruisingen met de tussenverbindingen, zodat deze op exact dezelfde plaats blijven liggen. Dit geeft een nog realistischer resultaat, maar wel een complexere Mesh.Hoogtelijnen creëren uit een bestaande Mesh

Voor hoe dit gedaan kan worden zie het artikel: 2D Hoogtelijnen uit een 3D Mesh generen.

Verdere mogelijkheden met het Mesh-gereedschap

Zie hiervoor de volgende artikelen:
 1. Het Mesh-gereedschap: woningrij of kerktoren voor Stedenbouwkundig plan maken
 2. Het Mesh-gereedschap: objecten maken, bijvoorbeeld een zitzak
 3. Een Mesh omzetten naar dakvlakken

  • Related Articles

  • Het Mesh-gereedschap: objecten maken, bijvoorbeeld een zitzak

   Voor meer informatie over het instellen van het Meshgereedschap zie het artikel: Het Mesh-gereedschap: landschap met onregelmatige oppervlakten maken. ​De Meshtool kan ook creatief ingezet worden om bijvoorbeeld een zitzak te maken. Stel het Mesh ...
  • Het Mesh-gereedschap: woningrij of kerktoren voor Stedenbouwkundig plan maken

   Voor meer informatie over het instellen van het Meshgereedschap zie het artikel: Het Mesh-gereedschap: landschap met onregelmatige oppervlakten maken. Eenvoudig huis / woningrij voor stedenbouwkundig plan: Kies in het instellingenvenster, van het ...
  • Een Mesh omzetten naar dakvlakken

   Voor meer informatie over het instellen van het Meshgereedschap zie het artikel: Het Mesh-gereedschap: landschap met onregelmatige oppervlakten maken. Mesh to Roof Add-on downloaden en installeren Voor het maken van complexe dakstructuren, kan het ...
  • 2D Hoogtelijnen uit een 3D Mesh genereren

   Op basis van 2D lijnwerk is het met Archicad eenvoudig om een geaccidenteerd terrein te modelleren. De gegeven hoogtelijnen worden met behulp van de ‘toverstaf’, direct omgezet in een Z-waarde (hoogte). Zie voor meer informatie het artikel: Het ...
  • Vrije vormen met het Morph-gereedschap

   Het Morph-gereedschap geeft de gebruiker een grote vormvrijheid. De Morph heeft dezelfde eigenschappen als alle andere gereedschappen, maar geeft door zijn bewerkbaarheid een grotere vrijheid in het modelleren. Zie voor een introductie van de ...