Info Pop-up van de 3D-weergave instellen

Info Pop-up van de 3D-weergave instellen

Wanneer je met de muisaanwijzer over een component in de 3D-weergave van Solibri beweegt, verschijnt een venster in het beeld om de eigenschappen van het onderdeel te bekijken. Dit heet een Info Pop-up. Standaard is deze functie ingeschakeld om het type en de naam van het onderdeel gedurende 3 seconden weer te geven. De getoonde inhoud en de presentatie duur kan naar wens worden aangepast via File > Settings > 3D > Info. De functie kan ook volledig worden uitgeschakeld. 

De Info Pop-up is een krachtige en flexibele functie om belangrijke Property informatie van componenten te bekijken en visueel te controleren direct vanuit het 3D Venster. Zonder hiervoor door de tabs van de Info view te navigeren of een Information Takeoff te definiëren. Met Filters te gebruiken kan per component relevante informatie binnen de Info Pop Up in het 3D beeld getoond worden. Maak hiervoor eerst de Filters aan die de betreffende componenten aanwijzen. 
 1. Ga naar File > Settings > 3D > Info
 2. Voeg nieuwe rij(en) toe
 3. Dubbelklik in de kolom Filter en kies een eerder aangemaakte filter
 4. Kies bij Property de gewenst eigenschap
 5. Stel de naam in die in het Pop-up voor deze eigenschap gebruikt moet worden                    
Voorbeeld
Een Info Pop-up met de extra informatie over
 1. Ramen: hoogte van de onderkant t.o.v. de verdieping in relatie tot de eisen voor doorval-beveiliging (Bottom Elevation)
 2. Prefab wanden: hoogte en lengte in verband met transport (Bounding Box Height & Length) 
 3. Balken: vanaf 9 meter lengte een de breedte van de balk weergeven (Bounding Box Width)
Stappen
 1. Maak een filter voor alle prefab wanden in het model en sla deze op
 2. Maak een filter voor alle buiten ramen in het model en sla deze op
 3. Maak een filter voor alle balken in het model langer dan 9m en sla deze op
   
 4. Gebruik de aangemaakte filters om de gewenste info te tonen
  1. Ga naar File > Settings> 3D> Info
  2. Voeg nieuwe rij(en) toe
  3. Dubbelklik in de kolom Filter en kies een zojuist ingesteld filter
  4. Kies bij Property de gewenst eigenschap (gebruik het 3-puntsknopje)
  5. Stel de naam in die in het Pop-up voor deze eigenschap gebruikt moet worden




  • Related Articles

  • De snelheid van juist filteren

   Regels maken gebruik van regelparameters. Op het moment dat er een regel een check gaat uitvoeren zal deze de opgegeven elementen (components) gaan bekijken. Het juist instellen van de regelparameters zorgt ervoor dat enkel de elementen worden ...
  • Kiezen van de geschikte regel

   Met Solibri kan veel automatisch gecontroleerd worden met behulp van regels. Bij het zelf opstellen van regels kan uiteraard gebruik gemaakt worden van de meegeleverde voorbeeldregels. Bij gebruik van de KeyMember Editie zijn deze in het Nederlands ...
  • Inlezen en analyseren van bestanden

   In Solibri is het mogelijk om verschillende soorten bestanden in te lezen. Belangrijk is te weten wat voor informatie beschikbaar is. Een model kan op verschillende manieren geëxporteerd en ingelezen worden en kan hiermee ook andere informatie ...
  • Overzichtslijst van geopende IFC modellen

   Indien meerdere IFC modellen in Solibri gecombineerd worden tot één model, is het handig om een overzicht van de verschillende IFC modellen met hun aanmaakdatum te hebben. Binnen Solibri kan een ITO ingesteld worden die deze data weergeeft. Het ...
  • Toetsing van IFC modellen aan de WTCB Hulpfiche

   Wegens de nood aan goede afspraken bij de uitwisseling van BIM-modellen in de bouwwereld, biedt het WTCB een uitwisselmethode aan: De Hulpfiche, het BIM-uitvoeringsplan en het BIM-protocol.
 Hierbij worden de open BIM-standaarden IFC en BB/SfB worden ...