Issues meerdere keren gedupliceerd na synchronisatie | 25-05-2021

Issues meerdere keren gedupliceerd na synchronisatie | 25-05-2021

Er zijn meldingen geweest dat één of meerdere issues niet juist worden gesynchroniseerd tussen Solibri en BIMcollab of BIMtrack bij gebruik van de BCF Live Connector. Tijdens de synchronisatie kunnen daardoor van één issue duplicaten ontstaan.

De afgelopen periode heeft Solibri, ondersteund door ontwikkelaars van BIMcollab, zich ingespannen om de diverse oorzaken te achterhalen en fouten te verhelpen. Solibri heeft de oplossingen verwerkt in versie 9.12.6. Daarnaast heeft Solibri een nieuw icoon geïntroduceerd om aan te geven wanneer een issue niet verstuurd kan worden.

Update nu naar Solibri versie 9.12.6 door de laatste versie te downloaden via het Solibri Solution Center.

Achterliggende oorzaak was de afhandeling van foutmelding bij het versturen van issues. Deze foutmeldingen werden veroorzaakt door:
 1. Dubbele GUID's voor gekleurde componenten
 2. Lange BATID's (vooral bij Bentley gebruikers)
 3. Gebruik van http in plaatst van https in de URL bij het instellen van de server-connectie


Hoe om te gaan met duplicate issues in BIMcollab?


Voor reeds foutief aangemaakt duplicate issues kan de status aangepast worden naar ‘closed’. Pas vervolgens een filter toe in Solibri en BIMcollab om enkel de 'active' en/of 'resolved' issues weer te tonen. Een issue verwijderen is niet mogelijk.

Een aanvullende mogelijkheid is het aanmaken van een label, bijvoorbeeld ‘foutief’, en deze toe te wijzen aan de issues. Naast gebruik in filters van Solibri en BIMcollab kan hiermee vervuiling van het dashboard kan opgevangen worden. Door gebruik te maken van de BIMcollab PowerBI connectie, kan een persoonlijk dashboard gemaakt worden die de duplicate issues op basis van de toevoegde label uitsluit.

Relevante helpcenter artikelen:

  • Related Articles

  • Issues uitwisselen met een BCF server

   BCF connector van Solibri Solibri BCF connector biedt een directe link tussen Solibri en BCF servers. Het werkproces van issues en opmerkingen uitwisselen wordt hiermee gestroomlijnd, waardoor er een volledige audittrail is van de issues en ...
  • Kopiëren van issues

   Binnen Solibri is het mogelijk om issues te kopiëren binnen een presentatie of naar een andere presentatie. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan om issues te verzamelen die men tijdens een overleg wil doorlopen of om presentaties voor bepaalde partijen te ...
  • Solibri op meerdere computers gebruiken

   Een gebruiker kan met één licentie op meerdere computers werken. Indien op een computer meerdere gebruikers actief kunnen zijn, zorg dan dat bij het inloggen de optie 'remember me' uitgevinkt is. Ook kan een gebruiker op meerdere computers ...
  • Overstappen naar Live issues synchronisatie met 9.12 | 7-12-2020

   Het overstappen naar Solibri 9.12 heeft invloed hebben op de huidige manier van issues uitwisselen, aanpassen een aanmaken. Voor bestaande projecten wordt de link tussen issues op een BCF server en presentaties of checking resultaten niet standaard ...
  • Één component op meerdere manieren classificeren

   Elke component kan meerdere keren geclassificeerd worden door gebruik te maken van verschillende classificaties. Soms is het echter wenselijk dat één component binnen één classificatie meerdere keren geclassificeerd wordt. Bijvoorbeeld als er zowel ...