Issues uitwisselen met een BCF server

Issues uitwisselen met een BCF server

BCF connector van Solibri

Solibri BCF connector biedt een directe link tussen Solibri en BCF servers. Het werkproces van issues en opmerkingen uitwisselen wordt hiermee gestroomlijnd, waardoor er een volledige audittrail is van de issues en verantwoordelijke teamleden. Met de connector kunnen issues gemakkelijk geüpload, gedownload, gepubliceerd en gesynchroniseerd worden tussen een BCF server en Solibri.
Voorheen werd de server BIMcollab gebruikt, maar vanaf 13 oktober 2020 moet BIMcollab new gebruikt worden omdat op de achtergrond de techniek gewijzigd is.
De BCF connector wordt samen met Solibri Office, Site en Anywhere geïnstalleerd. De BCF connector kan ook gebruikt worden met Solibri Model Checker 9.9, wanneer deze als losse extensie wordt geïnstalleerd:  BCF connector installeren >

Verder is een account nodig bij een BCF server om issue uit te wisselen. De volgende BCF servers worden ondersteund:
 1. BIMcollab
 2. Aconex
 3. BIM Track
 4. Catenda bimsync
 5. Trimble Connect
Bij gebruik van Windows en BIMcollab, dient de Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package geïnstalleerd te zijn.
 1. Download Microsoft Visual C++ for Windows 64bit >


BCF server - versie 9.12

Live verbinding maken met een BCF server - versie 9.12

Bij het aanzetten van de BCF Live connector, dient een verbinding ingesteld te worden. Het is mogelijk om meerdere servers in te stellen, maar er kan slechts met één server en één project tegelijkertijd gecommuniceerd worden.

Verbinding instellen

 1. Ga naar de layout BCF Live Connector en zet in de BCF Live View de live verbinding aan met de schuifknop

 2. Klik op de + knop

 3. Het add/edit server venster opent
 4. Selecteer de gewenste server uit de selectielijst en stel de URL van de BCF server in

 5. Klik op Authenticate

 6. Een webbrowser opent, meldt hier aan en bevestig de verbinding.  Wanneer de verbinding tot stand is gekomen, verschijnt een venster. Klik op OK.
 7. Klik op Start Synchronization om direct issue informatie uit te wisselen. Sluit het add/edit server venster om enkel de instelling te bewaren.
De URL dient te beginnen met https://Live synchroniseren van issues met een BCF Server - versie 9.12

Issues laden uit een BCF server

 1. Ga voor het live uitwisselen van issues met een BCF server naar de de layout BCF Live Connector en zet in de BCF Live View de live verbinding aan met de schuifknop.
 2. Kies de gewenste server en project
 3. Klik op Filter om enkel issues in de BCF Live view te tonen die aan bepaalde criteria voldoen. Bijvoorbeeld alleen actieve issues uit de ontwerpfasse.
 4. Ken eventueel bovenin een naam toe aan de filter en klik op save om deze op te slaan en later nogmaals te gebruiken. Via de knop remove kan een opgeslagen filter weer verwijderd worden.
 5. Klik op ok 
 6. Klik op Start Synchronization
In batches van 5 worden de issues uit de BCF Live view geladen.
Na het selecteren van een issue kan deze in de Live Issue Details view aangepast worden.
De keuzemogelijkheden per onderdeel worden bepaald in de BCF server. Ontbreekt er bijvoorbeeld een label? Voeg deze dan op de BCF server toe om de optie in Solibri te kunnen kiezen.
De Sync Status kolom toont of een issue gesynchroniseerd is , wacht op synchronisatie  of niet gesynchroniseerd kan worden.
Iedere 5 seconde verstuurt Solibri aanpassingen naar de BCF server en haalt aanpassingen op. Indien een issue zowel in Solibri als op de server blijkt te zijn aangepast, dan opent het Conflict Resolution dialogue. Hierin kan de gebruiker aangeven welke versie bewaard moet blijven. 
Zet automatische synchronisatie (tijdelijk) uit bij het bewerken van issues om te zorgen dat alleen de definitieve aanpassing wordt gesynchroniseerd. Dit voorkomt dat iedere 5 sec slechts een gedeelte of een later alsnog veranderde aanpassing naar de BCF server verstuurd wordt.
Via File > settings > BCF Live Connector kan de automatische synchronisatie uit en aangezet worden.

Wanneer de automatische synchronisatie uit staat, kan in de Live Issue Details view een knop Mark As Ready gebruikt worden om de issue handmatig te synchroniseren met de BCF server. Dit kan voor meerdere geselecteerde issues tegelijkertijd.
Niet gesynchroniseerde issues blijven in de lijst staan bij het verbreken van de verbinding met de BCF server. Solibri toont hiervoor een waarschuwing bij het verbreken van de verbinding. Verwijder de niet gesynchroniseerde issues vóór het verbinden met een ander project om te voorkomen dat de issues aan een ander project worden toegevoegd.
Via rechtermuismenu > remove of delete kan een issue verwijderd worden.

Issues van een presentatie importeren

 1. Ga naar de communication layout
 2. Selecteer de gewenste presentatie
 3. Selecteer or markeer (vlaggetje) de issues die uitgewisseld moeten worden

 4. Ga naar de BCF Live Connector layout
 5. Klik op Import issues in de BCF Live View

 6. Kies voor het importeren van de geselecteerde of de gemarkeerde issues
 7. Klik op OK
In de BCF Live View is in de Link kolom te zien dat een issue afkomstig is uit een presentatie .
Sla het bestand op om de link tussen de Live issues en de presentatie te behouden. Aanpassingen aan geïmporteerde issue zonder link zijn alleen te zien in de BCF Live view, de Live Issue Details en op de BCF server, niet in de issues van de presentatie.

Slides van checking resultaten importeren

 1. Ga naar de BCF Live Connector layout
 2. Klik op Import issues in de BCF Live View
 3. Kies voor het importeren van de checking resultaten
In de BCF Live View is in de Link kolom te zien dat een issue gekoppeld is aan een checking resultaat .
Sla het bestand op om de link tussen de Live issues en de checking resultaten te behouden. Aanpassingen aan resultaten zijn alleen in Live issues met link. Aanpassingen aan geïmporteerde issue zonder link zijn alleen te zien in de BCF Live view, de Live Issue Details en op de BCF server, niet in de slides van de checking resultaten.

Direct live issues aanmaken in de Results view

In plaats van eerst een slide aanmaken voor een checking resultaten en deze vervolgens (via een presentatie) importeren in de BCF Live View, is het mogelijk direct in het Result view van de Checking Layout een live issue aan te maken.
 1. Ga naar de Checking layout
 2. In de Result view, dubbel klik op het + in de meest rechter kolom
 3. Het Live Issue Detail venster opent voor verdere instellingen
 4. De gemaakt Live Issue wordt direct toegevoegd aan de BCF Live View en gesynchroniseerd met een BCF server als deze verbonden is
Sla het bestand op om de link tussen het checking resultaat en de Live issue te behouden.BCF Server - versie 9.10 en ouder

Verbinding maken met een BCF Server - versie 9.10 en ouder

Om een verbinding te maken met een BCF server, dient de verbinding ingesteld te worden. Het is mogelijk om meerdere verbindingen in te stellen, waardoor er met verschillende projecten tegelijkertijd gewerkt kan worden. De verbinding kan altijd ingesteld worden in de BCF connector instellingen via File > Settings >  BCF Connector. Daarnaast kan de verbinding gemaakt worden bij het synchroniseren van een presentatie of importeren/exporteren van issues.

Verbinding instellen

 1. Klik op Add server


 2. Het Edit Server venster opent

 3. Selecteer de gewenste server uit de selectielijst en voer de URL van de BCF server in
 4. Klik op Authenticate. Een webbrowser opent, meldt hier aan en bevestig de verbinding.  Wanneer de verbinding tot stand is gekomen, verschijnt een venster. Klik op OK.


 5.  Klik op OK in het Edit Server venster op de verbinding te bewaren.

Instructie video

De video bevat uitleg over het instellen van de BCF connector, waarmee een verbinding gemaakt kan worden naar een BCF server voor het uitwisselen van issues. Synchroniseren van issues met een BCF Server - versie 9.10 en ouder

Zorg dat alle issues een titel hebben bij het synchroniseren.
Een bestaande presentatie kan gesynchroniseerd worden met een project op een BCF server. Bij het synchroniseren kan gekozen worden voor:
 1. Upload nieuwe issues naar de BCF server
 2. Upload aanpassingen aan issues die reeds bestaan op de BCF server
 3. Download nieuwe issues van de BCF server in de presentatie
 4. Download aanpassingen aan issues in de presentatie van de BCF server

Een presentatie synchroniseren

1. Rechtermuisklik op de presentatie in het Presentation venster en selecteer Synchronise presentation
Het is mogelijk om te synchroniseren met eerder opgeslagen synchronisatie instellingen, klik hiervoor het synchronisatie icoon rechts van de presentatie naam. Ga volgens door met stap 5.
2. Indien reeds een project geselecteerd is, ga door met stap 3. Indien nog geen project geselecteerd is, dan opent een venster. Selecteer hier de gewenste BCF server en een project en klik op OK

3. Een venster opent, selecteer de gewenste actie(s): 

Om te synchroniseren met een ander project, klik Select Project. Om alleen geselecteerde issues te synchroniseren, selecteer de Synchronize Selected Issues Only checkbox. 
 1. Download
  1. Om nieuwe issues vanuit de BCF server te importeren, selecteer de Add new issues checkbox.
  2. Om aanpassingen aan issues vanuit de BCF server te importeren selecteer de Update to issues checkbox.
  3. Om de te importeren issues te filteren, klik Edit filter.
 2. Upload
  1. Om nieuwe issues te exporteren naar de BCF server, selecteer de Created issues checkbox.
  2. Om aanpassingen aan issues to exporteren naar de BCF server, selecteer de Edited issues checkbox.
  3. Om omzetting van issue eigenschappen aan te passen voor het exporteren, klik op Value conversions.
4. Klik op Sync now.
Om de synchronisatie instellingen enkel te bewaren, klik op OK. De issues worden nu niet gesynchroniseerd, enkel de instellingen worden bewaard en het venster sluit. Hierna kan de synchronisatie icoon gebruikt worden om de presentatie te synchroniseren met de bewaarde instellingen.

5. Bij het importeren van nieuwe issues uit de server opent het filter venster. Issues kunnen gefilterd worden door waarden in te vullen bij de gewenste velden. De standaardwaarde * komt overeen met alle mogelijke waarden. Meerdere filters kunnen handmatig ingevuld worden. Klik na het instellen van de gewenste filters op OK

Bij de filterinstellingen geldt een AND logica, dus issues moeten voldoen aan alle ingestelde filterwaarden.
Om een ingestelde filter te bewaren, voer een naam in en klik op Save. De filter is vervolgens beschikbaar via de selectielijst.
6. Indien de omzetting van een waarde nog niet ingesteld is, dan opent het Value Conversions venster. Stel hier de gewenste omzetting van waarden tussen de BCF server en Solibri in en klik op OK

Om een ingestelde omzetting te bewaren, voer een naam in en klik op Save. De omzetting is nu beschikbaar via de selectielijst.
7. De presentatie wordt nu gesynchroniseerd, Wanneer dit proces klaar is, dan opent het Synchronization Report. Controleer of het aantal geïmporteerde en geëxporteerde issues overeenkomt met het verwachte resultaat. Om het rapport te sluiten, klik OK.

Instructie video

Deze video bevat uitleg over het importeren en synchroniseren van issues vanuit een BCF server met de BCF Connector. Daarnaast wordt de issue filter en value conversion toegelicht.


  • Related Articles

  • BCF Live Connector - Overstappen

   Voor het overstappen naar de BCF Live connector met Solibri 9.12 zijn een aantal aanbevelingen om problemen met synchronisatie te voorkomen. De beste werkwijze verschilt per project. Lees Issues uitwisselen met een BCF server voor uitleg over ...
  • Verbinden met BIMcollab

   Lees Issues uitwisselen met een BCF server voor het opzetten van verbinding tussen de Solibri BCF connector en BIMcollab. Op de BIMcollab support website zijn ook diverse artikelen te vinden met informatie over de uitwisseling tussen Solibri en ...
  • Werken met Solibri en BIMcollab ZOOM in één project

   Dit artikel bevat een werkproces waarin zowel Solibri als BIMcollab ZOOM gebruikt worden binnen hetzelfde team. Voor het beheren en synchroniseren van IFC modellen binnen een team wordt vaak een gedeelde (netwerk)map gebruikt of een toepassing voor ...
  • Overstappen naar Live issues synchronisatie met 9.12 | 7-12-2020

   Het overstappen naar Solibri 9.12 heeft invloed hebben op de huidige manier van issues uitwisselen, aanpassen een aanmaken. Voor bestaande projecten wordt de link tussen issues op een BCF server en presentaties of checking resultaten niet standaard ...
  • 03 Beginnen met een project

   De video bevat uitleg over het gebruik van rollen en openen van modellen, inclusief het instellen van een short name en model categorie. Bekijk de video op YouTube >