Kopiëren van issues

Kopiëren van issues

Binnen Solibri is het mogelijk om issues te kopiëren binnen een presentatie of naar een andere presentatie. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan om issues te verzamelen die men tijdens een overleg wil doorlopen of om presentaties voor bepaalde partijen te maken in pdf of excel.  Advies is dit alleen voor tijdelijk gebruik te doen, omdat
 1. In Solibri kan verwarring ontstaan doordat dezelfde issues meerdere keren voorkomen en de informatie en commentaren over de twee issues verdeeld kunnen raken: er is namelijk geen link tussen beide issues.
 2. De gekopieerde issue heeft geen link met een checking resultaat, deze link is alleen aanwezig bij het originele issue.
 3. Bij uitwisseling met BIMcollab ontstaan fouten, omdat onderwater twee issues nog dezelfde herkenningscode hebben.

Alternatieven methoden
 1. Voor een overleg:
  1. Markeer in de Issue view de issues die behandeld moeten worden met een vlag en kies om alleen deze te tonen. Beperking is dat de markering verdwijnt als men een andere selectie wil markeren.
  2. Voeg in de Issue Details view bij Responsibilities een als verantwoordelijke het overleg toe: hierop kan dan vervolgens gefilterd worden  
 1. Voor uitvoer naar overzichten voor bepaalde partijen:
  1. Stel bij iedere issue de verantwoordelijke in
  2. Filter hierop in de de presentatie (Selecteer de presentatie en kies uit het rechtermuismenu ‘Search’)
  3. Markeer de gevonden Issues (Mark Matching)
  4. Ga in de Presentation view naar Report en kies ’Report Only Marked’


  • Related Articles

  • Issues aanmaken met checking resultaten

   De video toont het aanmaken van slides voor checking resultaten en het maken van een presentatie op basis van de checking resultaten. In versie 9.12 is het ook mogelijk checking resultaten direct te importeren in de BCF Live View via import issues.
  • Issues uitwisselen met een BCF server

   BCF connector van Solibri Solibri BCF connector biedt een directe link tussen Solibri en BCF servers. Het werkproces van issues en opmerkingen uitwisselen wordt hiermee gestroomlijnd, waardoor er een volledige audittrail is van de issues en ...
  • Filteren van resultaten met Sectioning

   In sommige grote projecten kunnen de resultaten van een Check overweldigend zijn of is er behoefte om specifieke resultaten voor een deelgebied van het model in kaart te brengen. Bijvoorbeeld alle issues voor ‘de centrale entree’, voor ‘een enkel ...
  • Inlezen en analyseren van bestanden

   In Solibri is het mogelijk om verschillende soorten bestanden in te lezen. Belangrijk is te weten wat voor informatie beschikbaar is. Een model kan op verschillende manieren geëxporteerd en ingelezen worden en kan hiermee ook andere informatie ...
  • Kiezen van de geschikte regel

   Met Solibri kan veel automatisch gecontroleerd worden met behulp van regels. Bij het zelf opstellen van regels kan uiteraard gebruik gemaakt worden van de meegeleverde voorbeeldregels. Bij gebruik van de KeyMember Editie zijn deze in het Nederlands ...