KUBUS Spexx netwerklicentie

KUBUS Spexx netwerklicentie

KUBUS Spexx kan geleverd worden met losse licenties of met een netwerklicentie.
Met een netwerklicentie van KUBUS Spexx kan met zogenaamde ‘floating licenses’ gewerkt worden. Dat heeft een aantal voordelen:
 1. Het aantal licenties dat een bedrijf heeft, kan vrij en flexibel op het hele netwerk ingezet worden. Zo kan vandaag collega X en morgen collega Y ieder op hun eigen computer gebruik maken van dezelfde licentie.
 2. De systeembeheerder activeert in één keer alle licenties op een server.
 3. Met de Licentiemanager krijgt de systeembeheerder inzicht in wie, op welke computer, een licentie in gebruik heeft en kan deze zelfs op afstand deactiveren, zonder gegevensverlies.
 4. Mocht een gebruiker aan het werk zijn terwijl hij/zij wordt gedeactiveerd, dan kan deze nog een korte periode doorwerken en krijgt een melding om het bestek op te slaan. Er gaan nooit gegevens verloren!
 5. Voor bedrijven met meerdere licenties is het werken met ‘floating licenses’ een stuk voordeliger in aanschaf, dan wanneer men voor elke werkplek apart een licentie moet aanschaffen.
Voor het beheer en activatie van een netwerklicentie wordt de 'KUBUS Spexx licentiemanager' meegeleverd. Deze wordt tijdens de installatie van KUBUS Spexx automatisch geïnstalleerd.
Lees hieronder hoe de een netwerklicentie op een server geïnstalleerd en geactiveerd wordt.

Installatie van KUBUS Spexx 5

Installeer KUBUS Spexx 5 op de computer waarop u het netwerklicentiebestand wilt plaatsen. Dit kan een Server zijn maar hoeft niet zolang andere gebruikers maar toegang tot deze computer hebben. Denk goed na over de gewenste locatie want een netwerklicentie kan niet verplaatst worden.

Activatie van KUBUS Spexx 5 netwerklicentie

Start na de installatie snelkoppeling 'KUBUS Spexx 5 Licentie' op. (deze snelkoppeling verwijst naar ‘C:\Program Files (x86)\KUBUS\KUBUSSpexx5\KubusLicentieBeheer.exe’)
Dan verschijnt het onderstaande dialoogvenster

Wanneer u een netwerklicentie wilt activeren op de server, kiest u voor de optie 'Een licentie activeren'. Er verschijnt een dialoogvenster waarin de verstrekte licentiecode moet worden ingevuld.

Er wordt contact gelegd met de licentieserver van KUBUS. Een netwerklicentie moet altijd handmatig worden geregistreerd. Het volgende dialoogvenster verschijnt daarom.

Klik op 'Handmatig activeren' om deze uit te voeren. Er verschijnt een dialoogvenster met gegevens die u naar KUBUS dient te sturen.

Stuur deze gegevens naar info@kubusinfo.nl (klik op Naar het klembord zodat alle gegevens gekopieerd zijn en geplakt kunnen worden in uw email). U ontvangt van KUBUS de gegevens retour die in het onderste gedeelte ingevuld kunnen worden. Gebruik bij voorkeur kopiëren/plakken zodat de gegevens exact overgenomen worden.
Na klikken op 'OK' wordt het licentiebestand aangemaakt. Wanneer dit goed is verlopen, verschijnt onderstaande melding.

Het licentiebestand is nu op de server geplaatst, de volgende stap is dit bestand voor de gebruikers toegankelijk maken.

Beschikbaar maken van het licentiebestand

Het licentiebestand, moet vervolgens openbaar gemaakt worden op het netwerk. Hiervoor moet een 'share' worden aangemaakt voor de map waarin het licentiebestand staat. Afhankelijk van de Windows versie is het licentiebestand op de volgende locatie terug te vinden:
 1. Windows 7
  c:\Users\Public\Libraries\KubusSpexx5\
 2. Windows 8/8.1
  c:\Users\Public\Libraries\KubusSpexx5\
 3. Windows 10
  c:\Users\Public\Libraries\KubusSpexx5\
 4. Windows 2003 Server
  c:\Documents and Settings\All Users\Documenten\KUBUS\KubusSpexx5\
 5. Windows 2008, 2012, 2016 en 2019 Server
  c:\Users\Public\Libraries\KubusSpexx5
Maak een 'share' aan met de naam KUBUSSpexx5 die wijst naar het pad zoals hierboven is aangegeven. Zorg er tevens voor dat netwerkgebruikers voldoende rechten hebben om in deze
folder te kunnen schrijven en lezen.
De naam van de 'share' moet KUBUSSpexx5 zijn en mag niet anders heten.

Netwerklicentie in gebruik nemen

Nu het centrale licentiebestand is geactiveerd en beschikbaar is gesteld op het netwerk, kunnen alle andere gebruikers hiernaar verwijzen. Nadat KUBUS Spexx 5 op een andere computer is geïnstalleerd, kan met behulp van de snelkoppeling KUBUS Spexx 5 Licentie worden verwezen naar het licentiebestand. Het licentiebeheerprogramma start automatisch op als KUBUS Spexx 5 bij opstarten geen geactiveerde licentie aantreft.

Kies de optie 'Een netwerklicentie selecteren' om een licentiebestand aan te wijzen

Wijs het *.LCT bestand aan dat in de 'share' KUBUSSpexx5 te vinden is
Wanneer de 'share' goed is ingesteld en de rechten zijn goed verdeeld, verschijnt het onderstaande dialoogvenster:

Herhaal deze stappen voor iedere KUBUS Spexx 5 gebruiker.
KUBUS Spexx 5 mag op iedere computer in uw netwerk worden geïnstalleerd, zo vaak u wilt. Iedere keer wanneer een gebruiker KUBUS Spexx 5 start, wordt een licentie in gebruik genomen.
Wanneer het aantal licenties, waar uw netwerklicentie recht op geeft, is bereikt dan zal de eerstvolgende gebruiker hiervan bericht krijgen. Hij/zij kan pas met KUBUS Spexx 5 werken wanneer een andere gebruiker KUBUS Spexx 5 afsluit en daarmee een licentie vrijgeeft.

Aanpassen van uw netwerklicentie

U kunt uw netwerklicentie niet deactiveren of verplaatsen naar een andere server. Neem contact op met KUBUS bij een servermigratie. 
Mocht u het aantal gebruikers van een netwerklicentie willen uitbreiden dan ontvangt u na aanvraag bij KUBUS een nieuwe autorisatiecode. Met deze nieuwe autorisatiecode kunt met de knop 'Vernieuwen' in het KUBUS Licentie Beheer programma, het nieuwe aantal licenties instellen. Dit 'Vernieuwen' moet gebeuren op dezelfde machine en onder dezelfde gebruiker als het oorspronkelijke activeren gedaan werd.

Beheren van gebruikers

Na opstarten van KubusLicentieBeheer.exe verschijnt bovenstaande venster wederom. De knop Netwerkgebruikers toont in een dialoogvenster een overzicht van de actieve gebruikers en biedt de systeembeheerder de mogelijkheid om gebruikers te verwijderen. Selecteer hiervoor een gebruiker en druk op 'Verwijder geselecteerde gebruikers'.

Nadat een gebruiker uit de lijst is verwijderd, kan deze nog een korte periode doorwerken, krijgt hij/zij een melding en de mogelijkheid om het onderhanden bestand te bewaren. Hierbij gaan geen gegevens verloren.

  • Related Articles

  • Updaten/verlengen van een netwerklicentie van KUBUS Spexx

   Een netwerklicentie moet jaarlijks verlengd worden. Gebruikers van KUBUS Spexx krijgen hierover vanaf 30 dagen voor het verlopen van de licentie een melding.  Verlengen dient te geschieden op de server of computer waarop de centrale licentie is ...
  • KUBUS Spexx handleiding

   Klik hier om de KUBUS Spexx handleiding te downloaden.
  • Systeemeisen voor KUBUS Spexx

   Systeemeisen De volgende eisen worden aan een systeem voor KUBUS Spexx gesteld: Besturingssysteem: Windows 10 (32 & 64 bits) Windows 8/8.1 (32 & 64 bits) Internetverbinding Nodig voor het activeren van licenties Schermresolutie van 1024x768 of meer ...
  • Kubus Stabu 4 bestanden inlezen/bewerken in KUBUS Spexx

   KUBUS Spexx is een update van Kubus Stabu 4 die een nieuwe naam heeft gekregen. Afgezien van de nieuwe features werkt het progamma zoals daarvoor en zal alles heel herkenbaar zijn in het programma. Wij raden aan de update naar KUBUS Spexx te ...
  • STABU 2018-1 update in KUBUS Spexx gebruiken

   STABU heeft een update van de STABU2 catalogus uitgebracht door middel van een OSF bestand (open specificatie formaat). Dit OSF bestand is een aanvulling op de STABU 2 catalogus 2017-1. Hieronder wordt uitgelegd hoe de catalogusupdate in KUBUS Spexx ...