Melding bij netwerklicentie 'Onvoldoende toegangsrechten'

Melding bij netwerklicentie 'Onvoldoende toegangsrechten'

Melding

De melding 'Onvoldoende toegangsrechten' verschijnt is er iets niet goed gegaan bij de installatie van een netwerklicentie.
Volg bij de installatie de exact de stappen uit de installatiehandleiding. Na installatie mogen geen wijzigingen aangebracht worden door bestanden te verplaatsen of te verwijderen.
Bij verplaatsen van het licentiebestand naar een andere folder wordt dit licentiebestand ongeldig en zal opnieuw de activatie gedaan moeten worden.

Oplossing

 1. De bestanden in de KUBUS Spexx licentiefolder (C:\Users\Public\Libraries\KubusSpexx5) dienen verwijderd te worden

 2. Hierna dient de licentie-activatie-procedure opnieuw te worden uitgevoerd volgens de Licentiemanager handleiding, deze is als bijlage aan dit artikel gekoppeld.

  • Related Articles

  • KUBUS Spexx netwerklicentie

   KUBUS Spexx kan geleverd worden met losse licenties of met een netwerklicentie. Met een netwerklicentie van KUBUS Spexx kan met zogenaamde ‘floating licenses’ gewerkt worden. Dat heeft een aantal voordelen: Het aantal licenties dat een bedrijf heeft, ...
  • Updaten/verlengen van een netwerklicentie van KUBUS Spexx

   Een netwerklicentie moet jaarlijks verlengd worden. Gebruikers van KUBUS Spexx krijgen hierover vanaf 30 dagen voor het verlopen van de licentie een melding.  Verlengen dient te geschieden op de server of computer waarop de centrale licentie is ...
  • Oplossingen voor licentiemeldingen

   Soms komt het voor dat de licentie niet goed werkt. Hieronder staan een aantal voorkomende situaties en meldingen met een oplossing.  Gaat het om een andere melding, neem dan contact met de helpdesk (helpdesk@kubusinfo.nl) en sluit een ...
  • KUBUS Spexx vraagt bij opstarten steeds om een licentiecode

   Bij het activeren moet er een internetverbinding naar de KUBUS licentieserver zijn. Als steeds weer om een code gevraagd wordt dan zou die verbinding via internet verstoord kunnen zijn. Voor het activeren van een KUBUS Spexx licentie en het ...
  • Licentie verplaatsen naar andere computer

   KUBUS Spexx mag op meerdere computers geïnstalleerd worden. Het aantal computers waarop KUBUS Spexx tegelijk gestart kan worden, hangt samen met het aantal licenties in het contract. Standaardlicentie Om een licentie naar een andere computer te ...