Sneltoets Apple Dock gelijk aan drag+copy

Sneltoets Apple Dock gelijk aan drag+copy

De sneltoets voor Apple Dock en drag+copy is gelijk (alt+cmd+D). In dat geval geeft een Mac-functie voorrang op de sneltoets voor de ARCHICAD functie. Er zijn twee oplossingen:

1. Aanpassen instellingen computer

 1. Ga naar Systeemvoorkeuren > Hardware > Toetsenbord
 2. Ga naar het blad 'Toetscombinaties'
 3. Zet het vinkje uit bij 'Schakel verbergen Dock in of uit'

2. Gebruik andere sneltoetsen voor het oproepen van het commando drag+copy

 1. Gebruik cmd+D en daarna alt. Voordeel is dat dan ook gebruikt gemaakt kan worden van drag+multicopy: alt+cmd, dat werkt ook hetzelfde in combinatie met het Petpalet
 2. Stel een andere sneltoets in bij Option > Werk Environment > Keyboard Shortcuts.
Raadpleed dit artikel voor meer informatie over het instellen en opslaan van de werkomgeving.

  • Related Articles

  • Makkelijke toetsen de SHIFT, CTRL / CMD en ALT

   Hier volgt een overzicht van makkelijke toetsen die niet altijd direct in het menu zijn terug te vinden. De meeste combinaties zijn onder Windows en Mac OS hetzelfde. Afwijkende toetscombinaties zijn met Windows en Mac OS symbolen gemarkeerd. ...
  • Apple ARM processoren | 09-12-2020

   Apple heeft aangekondigd over te gaan van Intel naar ARM processoren (CPU). Deze verandering vindt plaats gedurende de komende jaren en de eerste computers zijn al in omloop. GRAPHISOFT volgt deze ontwikkeling op de voet en geeft informatie en advies ...
  • Maatvoering toevoegen aan stramienen/assen

   Plattegronden In het Grid System (menu Design > Gridsystem...) kan worden gekozen om direct maatvoering mee te nemen. De maatvoering verschijnt dan op iedere verdieping waar het stramien/assenstelsel zichtbaar is. De maatvoering kan eventueel ook ...
  • IFC informatie koppelen aan modelelementen

   In dit artikel wordt beschreven hoe het Archicad model gevuld kan worden met eigenschappen die naar IFC meegenomen kunnen worden. Het model kan meer informatie bevatten dan uiteindelijk mee geëxporteerd gaat worden in het IFC bestand. Bij de Export ...
  • Aan- en uitzetten van palet/knoppenbalk

   De interface van ARCHICAD, of wel werkomgeving, bestaat uit een aantal vensters, paletten en knoppenbalken die naar eigen wens aan- en uitgezet kunnen worden:  Ga via de menubalk naar 'Window > Palettes' of 'Window > Toolbars' Zet gewenste palletten ...