Temperatuurverloop en dampspanning in een constructie

Temperatuurverloop en dampspanning in een constructie

Met het Label Temperatuurverloop kan het temperatuurverloop en de aanwezige dampspanning inzichtelijk worden gemaakt. Aan de hand van de warmtegeleidingscoëfficiënt van de Building Materials, de dikte van de schillen en zelf opgegeven dampdiffusiecoëfficiënt wordt automatisch berekend wat de temperatuur en aanwezige dampspanning op iedere plek in de constructie is. Dit wordt weergegeven in een grafiek met eventueel de waardes.

Plaatsen  Label Temperatuurverloop

 1. Kies het Label gereedschap en daarin het  Label Temperatuurverloop.
 2. Stel in Instellingen Label Temperatuurverloop in welke grafieken zichtbaar moeten worden

 3. Schakel de aanwijslijn uit en kies (in de meeste gevallen) voor de horizontale oriëntatie

 4. Positioneer het Label op de wand 
 5. Eventueel moet het Label gespiegeld worden. Dit kan in de Instellingen Label Temperatuurverloop
De temperaturen en dampspanningen worden tekstueel getoond als de schaal groter dan of gelijk is aan 1:20
Voor het laten zien van de dampspanning moet eerst de dampdiffusiecoëfficiënt per schil worden ingevoerd.

Temperatuurverloop

De temperatuurverandering per schil wordt berekend aan de hand van de dikte en de  warmtegeleidingscoëfficiënt. 

Aanpassen  warmtegeleidingscoëfficiënt

 1. Selecteer het element
 2. Kies voor Options > Element Attributes > Building Material (of het icoon in de Toolbar) 
 3. Kies voor de lijstweergave en klik op de eerste kolom om de gebruikte Building Materials te zien
 4. Selecteer de Building Material en pas de lambadawaarde onder Physical Properties naar wens aan

Uitzonderingen met vaste weerstanden

In het tabblad 'Vaste Weerstanden'  kunnen bepaalde schillen van een vaste warmteweerstand (of warmtedoorgangscoëfficiënt) worden voorzien. Dit kan voor bepaalde Building Materials zijn, waarbij de warmteweerstand (of warmtedoorgangscoëfficiënt) niet samenhangt met de dikte.
 1. Kies de optie en vul een deel van de naam van het Building Material in
 2. Vul daarachter de warmteweerstand (of warmtedoorgangscoëfficiënt) in.
  Als er in de Complex Profile/Composite of Basic een Building Material met tekst voorkomt, wordt deze voorzien van deze waarde.

Dampspanning

Maximale dampspanning

De dampspanning die hoort bij een bepaalde temperatuur wordt uitgelezen uit een tabel (zie onderaan dit artikel). 

Aanwezige dampspanning

Aan de hand van de Relatieve vochtigheid binnen en buiten, de dikte van de schil, de temperatuur en de dampdiffusiecoëfficiënt wordt de aanwezige dampspanning berekend.
 1. De temperatuur die berekend is bij de Grafiek 'lage buitentemperatuur' wordt gebruikt om de aanwezige dampspanning te berekenen
 2. De relatieve vochtigheid binnen en buiten kan worden ingevuld in het tabblad 'Grafieken'
 3. De dampdiffusiecoëfficient wordt opgehaald uit de Building Materials. Bekijk in Instellen dampdiffusiecoëfficiënt hoe deze moet worden ingesteld

Berekening aanwezige dampspanning

De hele berekening van het temperatuurverloop en de dampspanning kan ook in een tabelvorm worden getoond. Als ergens condensatie ontstaat zal dit in rood worden weergegeven.

Instellen  dampdiffusiecoëfficiënt

De dampdiffusiecoëfficiënt is (nog) niet als eigenschap aanwezig in de Building Materials. Deze moet eerst aan worden gemaakt.
 1. Ga naar Options > Property Manager en maak in het hoofdstuk Bouwfysische eisen een nieuwe Property aan
 2. Kies bij Data Type voor 'Number'
 3. Maak deze Property beschikbaar voor Building Materials door in het tabblad Availability de classificatie 'Materialen' aan te vinken 
 4. Vul de waarde voor de dampdiffusiecoëfficiënt in alle relevante Building Materials.

  Enkele voorbeelden zijn:
  1. Baksteen: 8 tot 20 
  2. Beton: 100
  3. Lucht: 1
  4. Glaswol: 1
  5. Kalkzandsteen: 20
  6. Dampopen folie: 50
  7. Dampremmende folie: 100000
  8. Glas: oneindig (vul een heel hoog getal in bijvoorbeeld 999.999.999) 
www.ubakus.de/nl/rc-waarde-calculator/  kunnen dampdiffusiecoëfficiënten door bouwmaterialen te kiezen 
 1. In het Label moet nu de aangemaakte Property worden gekozen. Open het Label en kies in het tabblad Dampdiffusiecoëfficiënten de eerder aangemaakte Property.

  • Related Articles

  • Segmenten voor kolommen en balken aanmaken

   Navigeer in de boomstructuur van het balk- of kolomgereedschappen menu aan de linkerzijde naar ‘Segment’ (1) Kies voor de optie ‘Multi-Segmented’ (2) Voeg met de ‘Add’ knop het aantal gewenste balk- of kolomsegmenten toe (3) Gebruik de ‘dubbele ...
  • Modellen zonder constructie naar IFC exporteren

   Een veel gestelde vraag over ARCHICAD is of het mogelijk is een model zonder constructie naar IFC te exporteren. Om zo een model voor de constructeur aan te leveren waarin de constructie nog toegevoegd kan worden. Het antwoord is ’ja’ maar niet met ...
  • Maak de constructie van het BIM model inzichtelijk in Archicad

   Vereenvoudigde weergave van de dragende constructie In Archicad kunnen gebruikers complexe structuren creëren, zoals Composites en Complex Profiles. Denk hierbij aan een samengesteld vloerpakket inclusief isolatie en vloerafwerking (composite). Of ...
  • Detailboek maken, één detail per layout

   In Archicad is het erg eenvoudig om van een set details, gemaakt met het detail-gereedschap, in een handomdraai een A4/A3 boek te maken die per layout één View bevat; oftewel een detailboek. De Views Indien er in de View Map nog geen Clone van de ...
  • (Principe-)Details op één Worksheet

   In Archicad kan er op meerdere manieren gedetailleerd worden. In dit artikel wordt een methodiek aangedragen om op een makkelijke en overzichtelijke manier nieuwe (principe)-details op te bouwen met het model als referentie. Het model zal als ...