Versie Archicad en BIMcloud (Basic)

Versie Archicad en BIMcloud (Basic)

BIMcloud

Op BIMcloud (de volledige versie) kunnen meerdere BIMcloud Server modules geïnstalleerd worden, waarmee meerdere versies van Archicad ondersteund worden. 
Gebruik hiervoor steeds de actuele versie van de BIMcloud, zodat de laatste veiligheidsupdates en mogelijkheden beschikbaar zijn.

BIMcloud Basic

BIMcloud Basic kan één BIMcloud Server module, en dus één Archicad  versie, ondersteunen. Dit is wel voor alle versies van Archicad steeds dezelfde, actuele versie van de BIMcloud.

Om in meerderde versies van Archicad  met Teamwork te kunnen werken, kan daarom voor elke versie een aparte BIMcloud Basic geïnstalleerd worden.
Teamwork projecten die men wil overzetten naar een nieuwe versie van Archicad moeten dus naar een nieuwe BIMcloud Basic gemigreerd worden.

Lees meer

 1. Voorbereiding en installatie van de BIMcloud (Basic)
 2. Instellen en beheren van een BIMcloud server 

  • Related Articles

  • Verschil tussen BIMcloud Basic, BIMcloud en BIMcloud SaaS

   In dit artikel plaatsen we 3 BIMcloud toepassingen naast elkaar. In grote lijnen worden de verschillen geschetst en aandachtspunten naar voor gebracht. Voor een gedetailleerd overzicht tussen deze producten kan volgende website geraadpleegd worden: ...
  • BIMcloud migreren naar een nieuwe versie

   Om met Teamwork met een nieuwe Archicad versie te kunnen werken, moet de nieuwste versie BIMcloud (Basic) geïnstalleerd worden. De oude versie kan blijven functioneren, zodat lopende projecten hierop afgerond kunnen worden. Na installatie van de ...
  • Installatie BIMcloud

   Dit artikel geldt voor: BIMcloud Basic BIMcloud De installatie van een BIMcloud bestaat uit 2 delen: “BIMcloud Server”, deze wordt eerst geïnstalleerd en geconfigureerd. “BIMcloud Manager” deze wordt daaropvolgend geïnstalleerd en geconfigureerd. ...
  • BIMcloud backup terugplaatsen

   Dit artikel geldt voor: BIMcloud Basic BIMcloud BIMcloud SaaS Hieronder zijn telkens de stappen uitgelegd per type snapshot om deze terug te plaatsen. Om backups in te stellen en snapshots terug te zetten moet een gebruiker op de BIMcloud ingelogd ...
  • Voorbereiding installatie van een BIMcloud

   Dit artikel is van toepassing voor: BIMcloud basic BIMcloud Het is belangrijk om eerst te controleren indien de huidige infrastructuur en setup beantwoord aan de eisen voor een BIMcloud. Daarnaast is enige voorbereiding nodig vooraleer aan de slag te ...