Voorbeeldtemplates simplebim

Voorbeeldtemplates simplebim

Templates kunnen in simplebim gebruikt worden om taken te automatiseren.
Gebruik de templates voor het splitsen van modellen, het ontdoen van overbodige elementen, of voeg juist informatie toe uit externe bestanden. Ook kan de data (parameters) in het model aangepast worden, en kunnen (validatie)regels opgesteld worden, elementen in een groep samenvoegen en kunnen termen worden vertaald. 

Als bijlagen zijn bij dit artikel de handleiding en de voorbeeldtemplates toegevoegd.
Zie voor meer informatie over hoe templates werken de bijgevoegde handleiding of een tutorial in dit

  • Related Articles

  • Tutorials simplebim

   Om het maximale uit simplebim te halen kunnen ruim 20 tutorials bekeken worden waarin uitleg wordt gegeven over de verschillende manieren waarop simplebim ingezet kan worden en hoe de verschillende gereedschappen gebruikt kunnen worden. Bekijk ...
  • Update simplebim

   Er zijn drie mogelijkheden om simplebim te updaten: Simplebim zoekt zelf met enige regelmaat naar updates Bij het starten verschijnt dan een melding hierover, en er kan dan gekozen worden of deze direct geïnstalleerd moet worden.  Gebruik de ...
  • Systeemeisen simplebim

   Simplebim is een 64bit Windows applicatie die draait onder Windows Vista, 7, 8 and 10. Vereist is DirectX 9.0c or hoger. Het .NET Framework versie 4.6 zal door het simplebim installatiebestand geïnstalleerd worden als dit ontbreekt. Minimum benodigd ...
  • Cursus simplebim

   Efficiënter werken met simplebim Bij het uitwisselen van informatie tussen partijen, is het een vereiste dat deze informatie betrouwbaar is. Dit geldt voor tekeningen, stuklijsten, maar ook voor BIM modellen. Teveel informatie kan onnodig voor ...
  • Licentietypen voor simplebim

   Er zijn twee verschillende licentietypen voor simplebim, een netwerklicentie en een 'single user' licentie: Netwerklicentie Ook wel genoemd 'floating licentie' of 'concurrent licentie'.  Deze licentie kan op meerdere systemen geactiveerd worden, maar ...