Updaten van een bestek met de online STABU catalogus

Updaten van een bestek met de online STABU catalogus

Bestek updaten

Een online catalogus zal vaker geüpdatet worden, het is de bedoeling dat de STABU werksoortencatalogus maandelijks wordt bijgewerkt. 
Op het moment dat er een update voor een bestekpost is zal er in KUBUS Spexx in de kantlijn een uitroepteken verschijnen. Daar kan op geklikt worden en dan wordt de bestekpost vervangen door de ge-update versie.


Bij het updaten van een bestek worden alle posten vernieuwd, terwijl ze niet gewijzigd zijn

STABU heeft ervoor gekozen om eenmalig de versienummers van de meeste bestekposten naar versie 130 om te zetten in de eerste online catalogus. Het gevolg is dat als een, met een offline catalogus gemaakt bestek, wordt geupdate, bij veel posten zal worden aangegeven dat deze verouderd zijn, ook als er niets in de post is veranderd.
 Dit is een eenmalige reset van de versienummers van bestekposten. Bij updates van de online catalogus zal alleen bij gewijzigde posten het versienummer verhoogd worden. In KUBUS Spexx kan de optie 'Update bestek' in het menu 'Zoeken' gebruikt worden om automatisch alle posten te vernieuwen.


Het updaten van een bestek met een online catalogus duurt langer

Bij automatisch updaten van een bestek moet van alle nieuwe posten de laatste versie uit de online catalogus opgehaald worden. Dit kan enige vertraging veroorzaken. Afhankelijk van het gebruikte computersysteem en de internetverbinding is deze vertraging in meer of mindere mate aanwezig. Omdat in de 2019-1 versie van de database alle versienummers gereset zijn zullen bij het updaten van een ouder bestek alle posten uit de online database opgehaald en vervangen worden. Bij toekomstige updates van de online catalogus zullen alleen vernieuwde posten opgehaald hoeven te worden, en dat gaat sneller.
  • Related Articles

  • Werken met een online catalogus in KUBUS Spexx

   Online of Offline catalogus In KUBUS Spexx kan gekozen worden voor een online of een offline STABU 2 werksoortencatalogus.  Alleen de online catalogus van STABU zal nog worden geupdate. Selecteer een catalogus in KUBUS Spexx Ga in KUBUS Spexx 5.1 ...
  • Wijzigingen van de STABU2 systematiek in de online catalogus 2019-1

   STABU heeft ervoor gekozen de hoofdstuk/paragraaf-indelingen enigszins te wijzigen. Een aantal posten die voorheen in hoofdstuk 0 stonden, staat nu in hoofdstuk 1. Dit kan leiden tot meldingen bij het updaten van een bestek, bijvoorbeeld: "artikel ...
  • Verouderde posten zien na het kiezen van de online catalogus

   Na het kiezen van de online catalogus duurt het even voordat zichtbaar is welke posten verouderd zijn, daar is een reden voor. Als een bestek gecontroleerd moet worden op nieuwe posten, dan moet van alle posten in het bestek in de online database ...
  • Verouderde teksten uit de Stabu catalogus zelf bijwerken

   Er zijn meerdere methoden om verouderde teksten uit de Stabu-catalogus zelf bij te werken: Teksten vrij te maken Dit was het makkelijkst in Kubus Stabu 4 en eerder Het aanpassen van de vrijgemaakte specificatie en weer omzetten naar een eigen ...
  • Aangepaste eigen specificaties in een bestek bijwerken

   De update functionaliteit van KUBUS Spexx 5 werkt voor alle specificaties, zowel specificaties van STABU, specificaties uit een aangeleverde OSF catalogus (KOMO bijvoorbeeld) als specificaties uit een eigen catalogus. KUBUS Spexx 5 meldt in de ...