Zone Labels

Zone Labels

Vanaf Archicad 25 is er een extra mogelijkheid om de informatie van Zone zichtbaar te maken. Niet alleen in de plattegrond, maar ook in aanzichten en doorsneden. Net als de meeste andere onderdelen kunnen de Zones nu ook van een Label worden voorzien. 

Er zijn 2 Labels:
 1. het generieke Autotext Label 
 2. een specifiek  Zone Label.
In onderstaande tabellen staan de verschillende mogelijkheden vergeleken met de Zone Stempel van de KeyMember Editie.

Weergave en zichtbaarheid


Zone Stempel KME

Label Autotext

Label Zone

Gereedschap

Marker als onderdeel van een Zone

Associatief Label

Associatief Label

Verbergen

Model View Options Combinations

Lagen

Lagen

Zichtbaarheid

Plattegrond

Plattegronden, doorsneden, aanzichten, Interior Elevations en 3D Documents

Plattegronden, doorsneden, aanzichten, Interior Elevations en 3D Documents

Flexibiliteit opmaak tekst

Goed

Uitstekend

Goed

Kader


Diverse varianten van kaders

Eenvoudig rechthoekig kader 

Diverse varianten van kaders

Kader verdraaien bij bepaalde schaal

XVerbergen pijl bij bepaalde schaal

X

X

X

Uitlijningen

Links, rechts, midden, volledig gecentreerd, verspreid over volledige breedte

Alle mogelijkheden van een tekstverwerker

Links, rechts, midden

Volgorde aanpasbaar

Per groep

Volledig vrij

Per regel

Voorvoegsel

X

X

X

Navoegsel


X


Weer te geven gegevens


Zone Stempel KME

Label Autotext

Label Zone

ID

X

X

X

Hotlink

X

X

X

Master ID (igv hotlinks)


X

X

ID samenstellen

X

X

X

Afwerkingen

X

X

X (via Properties)

Peilmaat afgewerkte vloer

X

X

X (via Properties)

Peilmaat

X

X

X (via Properties)

Symbool peilmaat

XCategorie

X

X

X

Categorie Code

X

X

X (via Properties)

Oppervlakte

X

X

X

Oppervlakte ramen

XOmtrek

X

X

X (via Properties)

Hoogte plafond

X

X

X (via Properties)

Volume Zone

X

X

X (via Properties)

Bezetting


X

X (via Expression)

X (via Expression)

Kostenraming

X

X (via Expression)

X (via Expression)

Overig

X (via Properties)

X (via Properties)

X (via Properties)

Programma van Eisen

X
Plaatsen van een Label op een Zone

Plaatsen op een reeds geplaatste Zone. 

 1. Dit gebeurt net als bij andere elementen. Stel het Label naar wens in
 2. Kies voor de Associatieve methode


 3. Plaats direct op de Zone of wacht even tot de Zone blauw kleurt en plaats vervolgens het label.
De Zone Stempel, zoals die in de plattegrond gebruikelijk is, kan niet worden getoond in doorsnedes. 

Plaatsen tegelijk met een Zone

 1. Voorbereiding (eenmalig): 
  1. Maak in het Label gereedschap een Favoriet
  2. Open het Label Gereedschap en stel het Label naar wens in
  3. Kies linksboven voor Favorites en vervolgens links onder voor Add Favorite

  4. Geef het Label een duidelijke benaming

In het geval van een Auto Text Label plaats eerst handmatig een Auto text Label en vul de inhoud in. Selecteer het geplaatste Label en sla dat als Favoriet op
 1. In de Info Box direct onder de plaatsingsmethode kies voor Annotation > Place Label en selecteer de te gebruiken Favoriet


 2. Stel de rest van de Zone naar wens in en plaats de Zone
 3. Nadat de zone is geplaatst, wordt er gevraagd naar de locatie van het Label
Plaatsen van een Label of Zone in het midden van een ruimte door eerst 2 hoekpunten van de ruimte van een Snapguide te voorzien. Dit kan door te wachten op de Snap Guide (blauwe cirkel) of de sneltoets Q te drukken op het moment dat de cursor boven het hoekpunt staat


Toon Labels van Zones zonder de Zone zelf te tonen 

 1. Toon tijdelijk de Zones en voorzie deze van een Label 
 2. In de Settings van de Label kies om de optie Hide with Associated Element uit te zetten  
   

Toon een Zone in de doorsnede

Vanaf Archicad 25 worden in nieuwe projecten de Zones automatisch zichtbaar als de laag van de Zone zichtbaar is.
In oudere projecten en templates moet eerst een zogenaamde Legacy optie worden uitgezet. Deze optie zorgt ervoor dat projecten niet ongemerkt veranderen. 
Ga naar Options > Project Preferences > Legacy en vink de optie Hide Zones and their Associated Labels on Section-type views.
 

  • Related Articles

  • Weergave Zone in 2D en 3D

   Dit artikel gaat over de weergave van Zones in 2D en 3D.  Voor meer informatie over de werking van het Zone-gereedschap zie het artikel:  De werking van het Zone-gereedschap . Voor meer informatie over hoeveelheden die van een Zone uitgelezen en ...
  • Zone oppervlakten

   Met het Zone-gereedschap kunnen verschillende berekeningen geautomatiseerd worden. Zo kan bijvoorbeeld het bruikbaar oppervlakte onder een schuin dak worden berekend, de omtrek of de inhoud.  Dit is handig in te zetten ten behoeve van bijvoorbeeld ...
  • KME Bibliotheek nieuwe features

   Archicad 25 Dit artikel geeft een overzicht van nieuwe KeyMember Bibliotheek onderdelen voor Archicad 25. Om gebruik te maken van deze onderdelen dient de Archicad 25 KME Bibliotheek gekoppeld te worden aan de Archicad 25 template en/of bestanden. ...
  • Berekening Zone Oppervlak en Inhoud

   Ten behoeve van de bouwvergunning moeten gebruiksoppervlak en verblijfsgebieden worden aangegeven in het model. Het is mogelijk om dit met behulp van de berekeningsmethode voor Zones te laten berekenen. Lees hiervoor ook het artikel: Oppervlakten en ...
  • Het maken van eigen Grafische Labels

   Dit artikel legt uit hoe een eigen Grafisch Label gemaakt kan worden in Archicad. Modelleer zelf een symbool in combinatie met het tekst-gereedschap en stel een eigen label samen. Het label kan door het gebruik van auto-teksten voorzien worden van ...