Alternatief projectnulpunt met het Survey Point

Alternatief projectnulpunt met het Survey Point

Vanaf Archicad 25 is het Survey Point geïntegreerd in alle projecten in plaats van een los te plaatsen GDL-object.
Voor de werking van het Survey Point in Archicad 24 en ouder zie Archief - Alternatief projectnulpunt met Survey Point

Gebruik van lokale en globale coördinaten

Bij sommige projecten wordt er gebruik gemaakt van coördinaten die ver van het gebouw liggen. Om alle partijen met een praktisch nulpunt en Noord oriëntatie te laten werken kan een secundair gedeeld nulpunt worden toegepast. Dit stelt iedereen in staat om een zelfgekozen projectnulpunt te gebruiken voor de interne ontwikkeling. Voor de coördinatie naar andere partijen wordt een survey point gebruikt.

Het is aanbevolen om deze methode alleen in te zetten voor projecten die over grote afstanden gecoördineerd moeten worden. Spreek de methode aan het begin van een project goed af en verander deze niet gedurende de looptijd van het project.

Uitwisseling

Binnen Archicad heeft het gebruik van een gedeeld coördinatensysteem geen invloed. In de uitwisseling kan dit echter wel het geval zijn. In Archicad is ondersteuning ingebouwd voor het werken met gedeelde coördinaten. Het Survey Point is geïntegreerd in de coördinatie workflows van Archicad, waaronder IFC, BCF, DXF en DWG, die nu de Survey Point-gegevens van het project kunnen gebruiken.
Het Survey Point is een 'Noordpijl' op het scherm dat gemakkelijk te bewerken is. De coördinaten kunnen worden opgeroepen, in schedules getoond en gepubliceerd worden. Dit nieuwe Survey Point kan ook ver van het Archicad nulpunt geplaatst worden en er kan erop ingezoomd worden om het punt snel te kunnen lokaliseren.

Survey point opzetten vanuit Archicad

De standaard locatie is het Archicad nulpunt.
Het Survey Point kan zichtbaar gemaakt worden met behulp van de knop 'Show Survey Point' in de knoppenbalk bovenaan of via het Menu Options > Project Preferences > Survey Point > Show Survey Point


Het Survey Point kan verplaatst worden door dit aan te klikken en de nieuwe locatie aan te klikken. Roteren kan met behulp van het rechtermuismenu.


Het Survey Point kan ingesteld worden in het bijgewerkte dialoogvenster voor de projectlocatie instellingen. 

          

Indien een project gecoördineerd moet worden, via bijvoorbeeld Rijksdriehoeksmeting, kan het object op de oorsprong hiervan geplaatst worden. Dit punt kan ver van het Archicad nulpunt liggen maar hoeft niet zichtbaar te zijn om te functioneren:
 1. Modelleer het project in de buurt van het Archicad 0-punt (zwarte kruisje x,y,z = 0,0,0)
 2. Maak het Survey Point zichtbaar en verplaats het naar de oorsprong van het RD-stelsel
 3. De verplaatsing is dus de afstand van het project 0-punt (in de buurt van het Archicad 0-punt) t.o.v. de positie van het RD-stelsel:
  - pak het Survey Point op en verplaats het -> in de tracker kun je de afstand ingeven voor Easting en Northing (x-as en y-as)

Bekijk eventueel deze video op Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=C9IBSq1ETX0

Tijdens het werk, kan het Archicad model in de meest praktische locatie en rotatie opgezet en bewerkt worden op het projectnulpunt. Tijdens een export naar IFC kan het survey point als uitgangs punt toegepast worden. In andere software kan dit punt als referentie dienen.
De rotatie en de verticale positie (NAP) kan in Archicad ingesteld worden via:
 1. Ga naar het menu Options > Project Preferences > Project Location…
 2. Vul onder Altitude (Sea Level) de gewenste hoogte in en onder Project North de projectrotatie
Onder Project Location kan de projectlocatie ook middels lengte en breedtegraden ingevuld worden.
Deze staat echter los van de locatie van de hier beschreven Survey Point locatie.

Het Survey Point vastzetten

Om te voorkomen dat het Survey Point per ongeluk kan aangepast worden kan dit 'gelockt' worden.  Deze mogelijkheid verhindert dat dit object per ongeluk kan verplaatst en/of belangrijke project data kan aangepast worden.
Deze optie dient handmatig toegevoegd te worden aan de 'Standaard toolbar' in de Werkomgeving.
Ga naar Options > Work Environment > Toolbars. Kies bij Create or Edit Toolbar: voor 'Standaard' in het Pulldown menu.
Kies bij Customize Toolbar voor 'All commands by theme' (1.), Tik vervolgens Survey in het zoekvenster (2.), het commando 'Lock/Unlock Survey Point' is nu zichtbaar (3.). Klik op het icoon naast 'Setting Survey Point' (4.), Deze opent het submenu.

 
Sleep vervolgens het commando 'Lock/Unlock Survey Point' naar de gewenste plaats in het menu.


Het Survey Point menu in de Standaard balk ziet er vervolgens zo uit:


Sla vervolgens deze aanpassing in je werkomgeving op. Volg de stappen bij het artikel Exporting, Storing & Restoring Your Work Environment

Survey point gebruiken van een extern IFC bestand

Bevat een extern bestand het correcte survey point, dan kan deze gebuikt worden door deze te openen in Archicad en als hotlinked module in het project te plaatsen. Let er hierbij op, dat het Survey point bibliotheek object op de laagste verdieping geplaatst wordt. Het is aan te raden deze te verbergen tijdens het werk.

Bij een export kan maar 1 survey point worden toegepast. Bevat het project meerdere Survey Points, dan zal hierover een waarschuwing gegeven worden. Bij export wordt alleen het eerst geplaatste object gebruikt. 

Instellen bij export IFC

Indien het Archicad model wordt geëxporteerd via IFC, kan dit Survey Point Object aangewezen worden als het ‘gedeelde nulpunt’. Andere partijen die met hetzelfde gedeelde nulpunt werken, positioneren zo het Archicad IFC model op de juiste plaats.

Voor een Survey point ver van het gebouw model (bv RD stelsel):

 1. Instelling in de IFC translator onder: Translators for export > Geometrie Conversion
 2. Kies bij Match IFC Site Location with: Archicad Project Origin (1)
 3. Het resultaat is hiermee een IFC bestand met 2 definities van een oorsprong (Project Origin en Survey point position)

   
Solibri heeft maar 1 definitie van de oorsprong en gebruikt bij een import altijd het survey point.
Bij een import in Autodesk Revit worden zowel het Survey point als de Projectlocatie overgenomen.

Voor een Project nulpunt ver van het gebouw model:

Andersom kan het Survey point object gebruikt worden om een nulpunt te creëren dat dichter bij het gebouw ligt. In dit geval wordt het Projectnulpunt vervangen door het Survey Point:
 1. Instelling in de IFC translator onder: Export Options > Geometrie Conversion Options
 2. Kies hier voor: Archicad Survey point position (2)
 3. Het resultaat is hiermee een IFC bestand met 1 definitie van een oorsprong


  • Related Articles

  • Archief - Alternatief projectnulpunt met Survey Point

   Dit artikel geldt voor projecten in Archicad 24 en ouder. voor de werking van het Survey Point in Archicad 25, zie Alternatief projectnulpunt met het Survey Point Gebruik van lokale en globale coördinaten Bij sommige projecten wordt er gebruik ...
  • Het nulpunt en deze coördineren

   Coördinaten en locaties definiëren Gebruik het object 'Maatvoering Coördinatie' als hulpmiddel om de wereldlocatie uit te lezen. Plaats het object om de coördinaten uit te lezen. De Noordlocatie van een project wordt gedefinieerd via 'Options > ...
  • Point clouds - inlezen

   Met de hedendaagse technologie is het mogelijk om de gebouwde omgeving in te scannen. Voornamelijk in renovatieprojecten is een goede representatie van de bestaande omgeving belangrijk, hier moet immers verder op gebouwd worden. Op verschillende ...
  • Het zwarte kruisje (absolute nulpunt) in Archicad

   De omgeving van Archicad is vergelijkbaar met het heelal: een oneindig verre ruimte waarin elementen een plaats hebben. Er moet een referentie zijn ten opzichte waarvan wordt gemeten, een absoluut nulpunt. Voor Archicad is dit het kruisje. In dit ...
  • Point clouds - vergelijken met het Archicad model

   Het vergelijken van Archicad modellen met point clouds kan zowel binnen Archicad als ook met andere pakketten zoals BIMcollab ZOOM. Controle met BIMcollab ZOOM Wordt de point cloud alleen in Archicad ingeladen om te controleren of deze met het reeds ...