Archief - Alternatief projectnulpunt met Survey Point

Archief - Alternatief projectnulpunt met Survey Point

Dit artikel geldt voor projecten in Archicad 24 en ouder. voor de werking van het Survey Point in Archicad 25, zie Alternatief projectnulpunt met het Survey Point

Gebruik van lokale en globale coördinaten

Bij sommige projecten wordt er gebruik gemaakt van coördinaten die ver van het gebouw liggen. Om alle partijen met een praktisch nulpunt en Noord oriëntatie te laten werken kan een secundair gedeeld nulpunt worden toegepast. Dit stelt iedereen in staat om een zelfgekozen projectnulpunt te gebruiken voor de interne ontwikkeling. Voor de coördinatie naar andere partijen wordt een survey point gebruikt.

Het is aanbevolen om deze methode alleen in te zetten voor projecten die over grote afstanden gecoördineerd moeten worden. Spreek de methode aan het begin van een project goed af en verander deze niet gedurende de looptijd van het project.

Uitwisseling

Binnen Archicad heeft het gebruik van een gedeeld coördinatensysteem geen invloed. In de uitwisseling kan dit echter wel het geval zijn. In Archicad is ondersteuning ingebouwd voor het werken met gedeelde coördinaten. De basis hiervoor ligt in het gebruik van een Survey Point Object.

Survey point opzetten vanuit Archicad

Het Survey point is een secundair nulpunt naast het Archicad project nulpunt waarmee modellen kunnen worden geïmporteerd of geëxporteerd. De Archicad bibliotheek beschikt over een Survey Point bibliotheek object.Indien een project gecoördineerd moet worden, via bijvoorbeeld Rijksdriehoeksmeting, kan het object op de oorsprong hiervan geplaatst worden. Dit punt kan ver van het Archicad nulpunt liggen maar hoeft niet zichtbaar te zijn om te functioneren.

Tijdens het werk, kan het Archicad model in de meest praktische locatie en rotatie opgezet en bewerkt worden op het projectnulpunt. Tijdens een export naar IFC kan het survey point als uitgangs punt toegepast worden. In andere software kan dit punt als referentie dienen.
De rotatie en de verticale positie (NAP) kan in Archicad ingesteld worden via:
 1. Ga naar het menu Options > Project Preferences > Project Location…
 2. Vul onder Altitude (Sea Level) de gewenste hoogte in en onder Project North de projectrotatie
Onder Project Location kan de projectlocatie ook middels lengte en breedtegraden ingevuld worden.
Deze staat echter los van de locatie van de hier beschreven Survey Point locatie.

Survey point gebruiken van een extern IFC bestand

Bevat een extern bestand het correcte survey point, dan kan deze gebuikt worden door deze te openen in Archicad en als hotlinked module in het project te plaatsen. Let er hierbij op, dat het Survey point bibliotheek object op de laagste verdieping geplaatst wordt. Het is aan te raden deze te verbergen tijdens het werk.

Bij een export kan maar 1 survey point worden toegepast. Bevat het project meerdere Survey Points, dan zal hierover een waarschuwing gegeven worden. Bij export wordt alleen het eerst geplaatste object gebruikt. 

Instellen bij export IFC

Indien het Archicad model wordt geëxporteerd via IFC, kan dit Survey Point Object aangewezen worden als het ‘gedeelde nulpunt’. Andere partijen die met hetzelfde gedeelde nulpunt werken, positioneren zo het Archicad IFC model op de juiste plaats.

Voor een Survey point ver van het gebouw model (bv RD stelsel):

 1. Instelling in de IFC translator onder: Translators for export > Geometrie Conversion
 2. Kies bij Match IFC Site Location with: Archicad Project Origin (1)
 3. Het resultaat is hiermee een IFC bestand met 2 definities van een oorsprong (Project Origin en Survey point position)


Solibri heeft maar 1 definitie van de oorsprong en gebruikt bij een import altijd het survey point.
Bij een import in Autodesk Revit worden zowel het Survey point als de Projectlocatie overgenomen.

Voor een Project nulpunt ver van het gebouw model:

Andersom kan het Survey point object gebruikt worden om een nulpunt te creëren dat dichter bij het gebouw ligt. In dit geval wordt het Projectnulpunt vervangen door het Survey Point:
 1. Instelling in de IFC translator onder: Export Options > Geometrie Conversion Options
 2. Kies hier voor: Archicad Survey point position (2)
 3. Het resultaat is hiermee een IFC bestand met 1 definitie van een oorsprong  • Related Articles

  • Alternatief projectnulpunt met het Survey Point

   Vanaf Archicad 25 is het Survey Point geïntegreerd in alle projecten in plaats van een los te plaatsen GDL-object. Voor de werking van het Survey Point in Archicad 24 en ouder zie Archief - Alternatief projectnulpunt met Survey Point Gebruik van ...
  • Het nulpunt en deze coördineren

   Coördinaten en locaties definiëren Gebruik het object 'Maatvoering Coördinatie' als hulpmiddel om de wereldlocatie uit te lezen. Plaats het object om de coördinaten uit te lezen. De Noordlocatie van een project wordt gedefinieerd via 'Options > ...
  • Archief - Werkmethodiek uitwisseling van een model op basis van BIM basis ILS

   Werkmethodiek uitwisseling van een model op basis van BIM basis ILS in eerdere versies van Archicad Zie hieronder de bijlagen van de archiefbestanden: 112: AC20-ALG-Uitwisseling in IFC op basis van ILS 112: AC21-ALG-Uitwisseling in IFC op basis van ...
  • Archief - BIM EcoQuaestor

   Let op: Sinds Archicad 22 wordt de BIM EcoQuaestor niet meer uitgebracht. De rekenmethoden voor de milieukosten zijn niet gecertificeerd voor toepassing van de omgevingsvergunning, waardoor verdere ontwikkeling niet interessant blijkt. Voor het ...
  • Point clouds - inlezen

   Nadat een point cloud bestand ontvangen is, is de volgende stap om deze in te laden in Archicad. In dit artikel is alle informatie te vinden rondom bestandstypen en -grootte en wordt uitgelegd hoe een point cloud ingeladen en verwijderd kan worden ...