Een Archicad model in Unreal Engine 4 gebruiken

Een Archicad model in Unreal Engine 4 gebruiken

De Datasmith Exporter is een add-on die het mogelijk maakt om een Archicad model te exporteren als een '.udatasmith' bestand en kan vervolgens geopend worden in Unreal Engine 4.
Datasmith is een verzameling tools en plug-ins die complete vooraf samengestelde scènes en complexe elementen gemaakt in een modelleer- of render software, in Unreal Engine 4 kan brengen.

Unreal Engine 4 ten opzichte van andere render software bijvoorbeeld Twinmotion:

De meeste render software zijn gebaseerd op een FBX workflow, wat wil zeggen dat de focus ligt op het werken met individuele objecten.
Datasmith brengt daarentegen hele scènes binnen, die mogelijk duizenden objecten bevatten, elk met zijn materialen, draaipunten, schaal, hiërarchie en metadata, uit een breed scala aan bronnen. Twinmotion maakt net zoals Unreal Engine 4 deel uit van Epic Games waardoor het opvalt dat de werking gelijkaardig is. Het verschil is dat Unreal Engine 4 het mogelijk maakt om alle mogelijke instellingen veel gedetailleerder aan te passen met het gevolg dat het eindresultaat een nog realistischer beeld zal vormen.

Installatie

Add-on downloaden

De downloads zijn te vinden op onze Archicad downloadpagina.

Add-on installeren

Dubbelklik op de add-on en volg de stappen in het installatiescherm. Let voor installatie op de volgende punten:
 1. Zorg voordat de add-on geïnstalleerd wordt dat de corresponderende Archicad versie op de computer staat.
 2. Archicad 23 of hoger is vereist.
 3. Bij het installeren moet de gebruiker van de computer over administrator-rechten beschikken.
Na installatie is de add-on te vinden op de volgende locatie:


 
C:\Program Files\GRAPHISOFT\ARCHICAD 24\Add-Ons\Datasmith Exporter


Datasmith Exporter is een Technology Preview en voorlopig enkel te downloaden voor Windows.

Export Archicad > Unreal Engine 4 

Het 3D-model zoals zichtbaar in Archicad zal bij het opslaan geconverteerd worden naar een datasmith bestand. Er hoeven geen onderliggende instellingen of translators gekozen te worden.
 1. Open het 3D model in Archicad
 2. Controleer of al dan niet gewenste lagen zichtbaar of onzichtbaar zijn
 3. Ga via File > Save as en kies voor .udatasmith bestandsextensie
 4. Sla je bestand op in de gewenste folder op de computer
Splits het Archicad model op in verschillende Datasmith bestanden om deze in Unreal Engine 4 makkelijker zichtbaar of onzichtbaar te maken om de workflow te vergemakkelijken. Zo kan het Archicad model opgesplitst worden in een model voor het gebouw, één voor het interieur en een model voor de omgeving.

Werken met Unreal Engine 4

Unreal Engine 4 is een zeer uitgebreid live render pakket van Epic Games. Voor een goede werking van het pakket is een basis kennis noodzakelijk. De Datasmith exporter maakt het mogelijk om je 3D model te importeren in Unreal engine 4 maar het programma zelf zal niet door KUBUS Support ondersteund worden. Voor het melden van problemen of vragen gerelateerd aan Unreal Engine 4 verwijzen wij naar de website van Epic Games.
Extra informatie over het werken met Datasmith en Unreal Engine 4 is te vinden in de documentatie over Unreal Datasmith


  • Related Articles

  • Archief - Nieuwe features in Archicad 24

   Een overzicht van alle nieuwe functies in Archicad 24 Archicad 24 maakt het mogelijk om als multidisciplinair team optimaal samen te kunnen werken in een volledig open cloud-omgeving. Ontwikkelingen in zowel Archicad, BIMcloud en BIMx maakt ...
  • Archief - Een bestaand project of template omzetten naar Archicad 24

   Archicad 24 worden een aantal nieuwe werkmethodieken en features geïntroduceerd gericht op de afstemming van het ontwerp met constructeurs en installateurs. Voor de migratie moeten daarom indien van deze features gebruik gemaakt zal worden vooral ...
  • Opzet Archicad BE (KME) template

   Opzet Archicad 25 BE (KME) Template Bij het ontwikkelen van de BE template is zoveel mogelijk gekeken naar praktijkvoorbeelden. Voor een aantal veel voorkomende zaken (lagen, composieten, materialen) is hiervoor in de template een reeks aangemaakt om ...
  • Constructief design met Archicad

   Constructief ontwerpen met Archicad Ondanks de voortdurende ontwikkelingen in digitale ontwerptools, vertrouwt de bouwsector nog steeds grotendeels op oude workflows. Verschillende disciplines werken afzonderlijk en wisselen gegevens alleen uit, ...
  • Modelvergelijking ( Model Comparison)

   Met meerdere belanghebbenden in elk project is het volgen, begrijpen en aanpassen van voortdurende ontwerpwijzigingen een belangrijke taak. Archicad introduceert Model Compare: vergelijk twee 3D-modellen of -versies, en visualiseer en filter de ...