Licenties beheren in de Graphisoft ID website

Licenties beheren in de Graphisoft ID website

Via de Graphisoft ID website is het mogelijk om licenties van Hardware en Software keys in te zien en te beheren. Hiervoor is het nodig om een bedrijfsaccount te hebben, waaraan de Software keys gekoppeld zijn. Lees voor het aanmaken van een Graphisoft ID of bedrijfsaccount het Helpcenter artikel Graphisoft ID maken en beheren.
Alleen een beheerder van het bedrijfsaccount heeft de mogelijkheid om de licenties te beheren via de Graphisoft ID website. Gebruikers die gekoppeld zijn aan het bedrijfsaccount kunnen de diverse instellingen zien, maar kunnen deze niet aanpassen.

Bedrijfs licentiepool

Op de website graphisoftid.graphisoft.com is een overzicht te zien van alle Software en Hardware keys plus licenties die gekoppeld zijn aan het bedrijfsaccount.
 1. Ga naar graphisoftid.graphisoft.com
 2. Log in met de gegevens van de beheerder
 3. Ga naar het tabblad 'License Pool'
 4. Klik op Software of Hardware keys (Codemeter sleutels)
  Er wordt een overzicht gegeven van alle geleverde licenties        

Software key

Algemene informatie over de Software key

In de lijst is te zien over hoeveel Software keys een bedrijf beschikt. Per Software key is aangegeven welke producten op de Software key aanwezig zijn (1), zoals Archicad, EcoDesigner STAR etc. en om welk licentienummer het gaat. Er kan voor elke Software key een toewijzing (2) worden ingesteld. Daarnaast is te zien welke gebruiker (gekoppeld aan het bedrijfsaccount) de licentie heeft gedownload (3) en op welke computer deze in gebruik is (4).

Toewijzing instellen van een Software key

Op het moment dat nieuwe Software key(s) aan de pool toegevoegd zijn staat de standaard toewijzing (Available for) op Admin Only. Dit houdt in dat alleen de beheerder een licentie via de LMT (License Manager Tool) op de computer kan downloaden.
De beheerder kan de toewijzing aanpassen, waarbij de keuze is tussen een toewijzing aan Everyone (elke gebruiker die aan het bedrijfsaccount is gekoppeld) of een toewijzing aan een specifieke gebruiker.

Tips voor het omgaan met de rechten structuur van de Software keys:

Coulante methode (m.n. kleine bedrijven)

Dit is een methode waarbij geen strikte regels gebruikt hoeven te worden of waarbij voornamelijk standaard licenties of netwerklicenties beschikbaar zijn. Er wordt één Graphisoft ID aangemaakt. Dit Graphisoft ID is meteen ook het bedrijfsaccount. Bij standaard licenties gebruikt iedere gebruiker dit account om licenties te down- of uploaden. Bij een netwerklicentie wordt de licentie door de beheerder op de server geplaatst. De Software keys staan ingesteld op Available for: Admin Only.
Normale methode (m.n. middelgrote bedrijven)

Dit is een methode, waarbij een beheerder is aangewezen, maar gebruikers vrij toegang hebben tot alle licenties. Hierbij zijn er standaard licenties of een combinatie van netwerk- en standaard licenties beschikbaar. Er wordt per gebruiker een Graphisoft ID aangemaakt. Iedere gebruiker gebruikt een eigen account om licenties te downloaden of uploaden. De standaard licenties worden door de beheerder ingesteld op Available for: Everyone. De netwerklicenties worden door de beheerder ingesteld op Available for: Admin Only, zodat alleen de beheerder de licentie kan beheren.
Strikte methode (m.n. grote bedrijven)

Dit is een methode, waarbij een beheerder is aangewezen en gebruikers licenties krijgen toegewezen. Hierbij zijn er standaard licenties of een combinatie van netwerk- en standaard licenties beschikbaar. Er wordt per gebruiker een Graphisoft ID aangemaakt. Iedere gebruiker gebruikt een eigen account om licenties te downloaden of uploaden. De standaard licenties worden door de beheerder ingesteld op Available for: <Gebruikersnaam>. De netwerk licenties worden door de beheerder ingesteld op Available for: Admin Only, zodat alleen de beheerder de licentie kan beheren.

Verdere informatie over de Software Key

Naast beschikbaarheid is het mogelijk om meer informatie in te zien over de licentie en het gebruik van de licentie.

Aantal licenties (1)
Het aantal licenties op een Software key is niet direct zichtbaar. Wanneer de muis boven het symbool van het product gehouden wordt komt er extra informatie zichtbaar over de licenties. Hierin staat ook het aantal licenties dat op de Software key staat.

SSA (2)
Een licentie is gekoppeld aan een Software Service Agreement. Een beheerder kan via de knop Send me notification on key uploads (3) een mail ontvangen wanneer een licentie gedownload en geüpload wordt.

Activity log (4)
Wanneer een licentie geüpload wordt is hierin zichtbaar welke gebruiker dit heeft uitgevoerd en op welke datum.

Hardware keys

Algemene informatie over de Hardware key

In de lijst is te zien over hoeveel Hardware keys het bedrijf beschikt. Per Hardware key is aangegeven welke producten op de sleutel aanwezig zijn, Archicad, EcoDesigner Star. Per Hardware key wordt het nummer en het type Hardware key aangegeven (Codemeter of Wibu).

Verdere informatie over de Hardware key

Naast beschikbaarheid is het mogelijk om meer informatie in te zien over de licentie en het gebruik van de licentie.

Aantal licenties
Het aantal licenties op een Hardware key is niet direct zichtbaar. Wanneer de muis boven het symbool van het product gehouden wordt komt er extra informatie zichtbaar. Hierin staat ook het aantal licenties dat op de Hardware key staat.

SSA
Een licentie is gekoppeld aan een Software Service Agreement.

Zien wie de beheerder is van het account

Op de Graphisoft website is het mogelijk om te achterhalen wie van het bedrijf beheerder is van het account:
 1. Ga naar graphisoftid.graphisoft.com en log in
 2. Ga naar het tabblad 'Company Details'
 3. Bekijk bij Owner Name en Owner Email wie de beheerder is van het bedrijfsaccount
Voor meer informatie zie de website van Graphisoft: http://www.graphisoft.com/downloads/licensing/help

  • Related Articles

  • Graphisoft ID - maken en beheren

   Het Graphisoft ID wordt gebruikt voor het beheren van licenties, het uploaden van BIMx Hyper Model bestanden of het uploaden van BIMcomponents objecten. In dit artikel wordt uitgelegd hoe een account kan worden aangemaakt en wordt er uitleg gegeven ...
  • Graphisoft ID per gebruiker

   Wij adviseren om bij het gebruik van losse licenties een algemene bedrijfs e-mailadres als beheerdersaccount te gebruiken, en voor elke gebruiker zijn/haar eigen e-mailadres. Bij netwerklicenties volstaat het gebruik van enkel één beheerdersaccount. ...
  • Graphisoft ID - bedrijfsaccount

   Een bedrijfsaccount is een account waaraan een persoonlijk GRAPHISOFT ID verbonden is. De persoon die verbonden is aan dat bedrijfsaccount is de beheerder van het account. In het bedrijfsaccount zijn de licenties te zien, te beheren en is het ...
  • GRAPHISOFT Forward registratie en activatie

   Bij de aankoop van Archicad in combinatie met de KUBUS KeyMember Editie is Graphisoft Forward inclusief in het abonnement. Hiermee kan steeds gebruikt gemaakt worden van de laatste ontwikkelingen op het gebied van BIM Software voor architecten, ...
  • Graphisoft ID - e-mailadres of wachtwoord vergeten

   Oplossing Ga naar accounts.graphisoft.com/#/login Vul hier het e-mailadres in De website geeft aan of het e-mailadres bekend is of niet door middel van een groen vinkje of rood kruisje achter het e-mailadres.  Klik in het password veld op 'forgot' ...