Meetstaat Manager - Starten

Meetstaat Manager - Starten

In België is de architect verantwoordelijk voor de gemeten hoeveelheden van het projectontwerp. Deze hoeveelheden worden in een meetstaat opgesteld. De meest gebruikte meetstaat codering is deze van de VMSW. Hieraan wordt meestal een VMSW bestek gekoppeld met een (gedetailleerde) omschrijving van de uit te voeren werken.
De Meetstaat Manager is een hulpmiddel om de VMSW-meetstaat in Archicad in grote mate te automatiseren, zodat de output geïntegreerd kan worden in eigen meetstaat- en lastenboekdocumenten. 
Dit artikel zal inzicht geven in de benodigde informatie in het model, de werking van de add-on en de wijze waarop het model door de add-on wordt geanalyseerd. Tot slot wordt er nog aanvullende informatie gegeven over het inladen van aanvullende Building Materials en enkele modelleertips.

Onderstaande uitleg is voor Archicad 23 en nieuwer. Lees Archief - De Meetstaat Manager voor de werking in Archicad 22.

Downloads

 1. De Meetstaat Manager is een onderdeel van de KeyMember Editie voor België
  Is deze nog niet geïnstalleerd kijk dan bij Archicad KeyMember Editie download.

 2. Demo modellen
  Probeer de Meetstaat Manager zelf uit met een voorbeeldmodel.
  Hiervoor moet de Archicad KeyMember geïnstalleerd zijn.

Instructievideo's 

Analyseren

De Meetstaat Manager kan automatisch uit het model alle benodigde artikelen analyseren, zelfs van niet gemodelleerde elementen. 


(00:00) Introductie en demonstratie Meetstaat Manager 
(02:14) Genereren bovenliggende bijhorende artikelen 
(03:56) Niet gemodelleerde onderdelen zoals PM en SOG
(04:22) Beheer artikelen in de Classification Manager       
(08:33) Toevoegen van extra artikelen

Meten

VMSW artikelnummers kunnen op vijf verschillende manieren aan elementen toegevoegd worden. Bij de eerste drie types wordt er gebruik gemaakt van het Building Material ID van het element. Type 4 en 5 gebruiken Archicad Properties en Archicad Classifications.


(00:00) Artikelnummers aan elementen toevoegen 
(01:33) Type 1: Building Material, laag en dikte van de schil     
(04:46) Type 2: Building Material en dikte van de schil 
(06:02) Type 3: Building Material
(06:41) Type 4: Archicad Properties 
(09:32) Type 5: Archicad Classificaties  
(10:34) Pro Memorie (PM) en Som Over Geheel (SOG) 

Adviseren en exporteren

De Meetstaat Manager adviseert de gebruiker om het model op de juiste manier in te stellen, om zo tot een juiste Meetstaat te komen.


(00:00) De Meetstaat Manager adviseert                                    
(00:28) Meetstaat Manager Menu - tabblad Resultaten             
(03:04) Meetstaat Manager Menu - tabblad Meldingen             
(04:14) Foutopsporing - Geen Classificatie toegekend             
(05:08) Foutopsporing - Classificatie niet gevonden            
(06:27) Foutopsporing - Geen Classificatie met juiste dikte     
(08:24) Element is geen type 1, 2 of 3                                     
(09:26) Exporteren naar Samenvattende Meetstaat in Excel     
(10:31) Exporteren naar Gedetailleerde Meetstaat in Excel     


Hulpmiddelen

Naast de add-on Meetstaat Manager zijn er nog enkele onderdelen uit Archicad en de KeyMember Editie die de Meetstaat ondersteunen.


(00:00) Hulpmiddelen voor het maken van de Meetstaat       
(00:29) Object voor (nog) niet gemodelleerde elementen       
(03:43) Inzicht in hoeveelheden met het Element Information     
(06:12) Extra aandachtspunten                                                       
(07:48) Toevoegingen aan de KeyMember template              

  • Related Articles

  • Archief - De Meetstaat Manager

   Archief - De Meetstaat Manager en Beams, Columns en Complex Profiles in Archicad 22 Voor recentere Archicad projecten, ga naar Meetstaat Manager en modelleren Van Beams en Columns die als Complex Profile worden gemodelleerd, zal het Building Material ...
  • Meetstaat Manager - Archicad projecten of templates omzetten

   Dit artikel beschrijft hoe de Meetstaat Manager toegepast kan worden op Archicad projecten die zijn gestart met een oudere template dan de Archicad 23 KME r1 template. Volg uitsluitend deze uitleg voor de implementatie van de Meetstaat Manager in de ...
  • Revisie Management

   In dit artikel wordt ingegaan op de werkmethodiek van “Revisie Management”. Gedurende de looptijd van een Archicad project zullen er momenten zijn, waarop het project aan wijzigingen onderhevig is. Deze revisie momenten, zoals de uitgifte van ...
  • Starten met een project

   In Archicad kan op vele manieren gewerkt worden. Iedereen kan zijn eigen werkmethodiek ontwikkelen. Dit is makkelijk en geeft flexibiliteit, maar kan ook lastig zijn, omdat er nog geen inzicht is in de voor- en nadelen van de verschillende ...
  • Meetstaat Manager - Modelleren

   Voor het modelleren voor de Meetstaat Manager zijn de volgende artikelen interessant: Meetstaat Manager - Niet-gemodelleerde elementen opnemen Meetstaat Manager - Houtskeletbouw en lichtstraten Meetstaat Manager - Lichte scheidingswanden en ...