Bestekken uitwisselen via OSF

Bestekken uitwisselen via OSF

Het aanmaken van een bestek in OSF

• Ga naar het menu Bestand > Opslaan als…
• Kies bij ‘Opslaan als:’ voor het Open Specificaties Formaat

Het inladen van een ontvangen OSF bestek

• Ga naar het menu Bestand > Openen

Laden van een OSF-catalogus

Lees in dit artikel hoe de een OSF-catalogus ingeladen kan worden.

Maken van een OSF catalogus

In dit artikel kan worden gelezen hoe een OSF-catalogus zelf aangemaakt kan worden.
  • Related Articles

  • Een OSF catalogus inladen

   OSF-catalogi Er komen steeds meer OSF-catalogi beschikbaar: KOMO stelde inmiddels ruim 300 bestekspecificaties op, gebaseerd op haar BRL’en voor producten en processen. De specificaties zijn ontwikkeld in samenwerking met de deskundigen van de ...
  • Open Specificaties Formaat (OSF)

   Met het Open Specificaties Formaat kunnen zowel specificaties (bijvoorbeeld fabrikant productspecificaties) als projectbestekken worden vastgelegd en uitgewisseld onafhankelijk van de gebruikte classificatie. Het doel van de initiatiefnemers is het ...
  • Koppelen van bestekken aan BIM

   Codering/classificatie Om een bestek aan een 3D model te koppelen zal een bepaalde codering gebruikt moeten worden.  Het ligt het meest voor de hand om de elementensystematiek NL/SfB te gebruiken, omdat deze veelal reeds in BIM-modellen gebruikt ...
  • Zelf een OSF catalogus maken

   Indien de eigen specificaties in een eigen catalogus bewaard zijn, kan deze catalogus als OSF geëxporteerd worden en met anderen gedeeld worden. Ga daarvoor naar Extra > Opties > Bestanden, selecteer de eigen catalogus en klik op Export. Het ...
  • Eigen specificaties uitwisselen met anderen

   Eigen specificaties die bewaard zijn in een eigen catalogus delen met anderen kan op twee manieren: Stuur het catalogus bestand zoals in KUBUS Spexx is aangemaakt naar andere KUBUS Spexx gebruikers. Deze kunnen hem dan koppelen. Exporteer de ...