Detailboek maken, één detail per layout

Detailboek maken, één detail per layout


In Archicad is het erg eenvoudig om van een set details, gemaakt met het detail-gereedschap, in een handomdraai een A4/A3 boek te maken die per layout één View bevat; oftewel een detailboek.

De Views

Indien er in de View Map nog geen Clone van de detailfolder aanwezig is, maak dan eerste een Clone aan. In het artikel  Voorbereidingen op het lay-outen; Views maken wordt uitgelegd hoe een Clone gemaakt kan worden.
Een Clone is een map waarin automatisch Views aangemaakt worden van een bepaalde projectmap, ook als dit Views zijn die in de toekomst nog gemaakt gaan worden.

Aandachtspunten bij de View Settings voor details

Zorg ervoor dat in de View Settings (De gehele Clone map of per View) de volgende instellingen zijn ingesteld zodat altijd het volledige detail in beeld komt bij het plaatsen op de lay-outs:
 1. Zooming:  Fit in Window 
 2. Ignore Zoom and Rotation when opening this View:  Aan
Staat er informatie in de View, die niet op de lay-out terecht moet komen, stel dan Zooming in op Current Zoom en v ink 'Ignore Zoom and Rotation when opening this View' uit.  Controleer of de zoomstand voor alle details goed is.
Mocht het niet duidelijk zijn of het detail op een bepaalde layout past, dan kan de (master)layout als Trace Reference worden gekozen om dit te controleren.


Detailboek maken

 1. Open vanuit de Navigator de Organizer
  Dit gaat door op de knop Project Chooser te klikken of met rechtermuisknop te klikken in het grijze gedeelte.
 1. Kies links voor de View Map en rechts voor het Layout Book
 1. Klik op de gewenste A4 of A3 Master Layout aan de rechterkant en controleer of de volgende instellingen zijn gemaakt:
  1. Klik op de knop Settings…
  2. Kies voor Align and Assign Drawings to a Grid  (1) 
  3. Stel de Master in als Default met 'Set as Default for New Layouts' (2)
   Als deze optie aangevinkt is en is weergeven in grijze tekst, dan is de Master reeds ingesteld als default.
  4. Klik op knop Setup Grid… (3)
  5. Kies voor een grid van 1 bij 1 bij Number of Cells  (4)
   Zodat één detail per blad wordt geplaatst.
  6. Stel het grid zo in dat de details niet door de stempel komen te staan, door bij de marge aan de rechterkant ( 5) (of eventueel de onderkant bij een staand A4/A3) de breedte (c.q. hoogte) van de stempel in te geven.
   Het detail wordt bij plaatsing automatisch gecentreerd in het grid, aangegeven door het paarse vlak.
 1. Selecteer in de Organizer de Detail-map (1) in de View Map 
 1. Wanneer er een mappenstructuur is in de Layout Book klik dan voor het plaatsen de map aan waar de details geplaatst moeten worden (2). 
 1. Klik op Place Drawing>>> (3) of sleep de map in het Layout Book (4)
  Er wordt in het Layout Book een map Details aangemaakt en voor alle details wordt er een nieuwe layout aangemaakt, die automatisch voorzien wordt van naam.Hoeft maar een beperkt aantal details op lay-outs gezet te worden, maak dan aan de rechterkant in de Organizer in het Layout Book eerst een map aan met New SubSet... voor de detail-layouts en sleep alleen de gewenste details naar deze map.

De lay-out krijgt in de stempel automatisch als naam het Viewnummer/ID =(Detailnummer/ID) + de Viewnaam. Het nummer van de lay-out zelf kan daarom beter verwijderd worden, dit voorkomt onnodig dubbel nummeren. Eventueel kan ook op de Master in de stempel de autotext voor het layoutnummer verwijderd worden. Als deze master ook voor andere layouts als onderlegger gebruikt wordt, maak dan eerst een nieuwe master aan speciaal voor de details.
Bekijk artikel automatisch bladnummers op Layout boekjes voor het nummeren van de bladen.

  • Related Articles

  • Het Detail-gereedschap

   Voor het detailleren in Archicad bestaan verschillende methodieken, bij alle methodieken wordt de Detail Tool gebruikt.  Instellen en plaatsen Activeer het detail gereedschap  en open de Settings Stel het gereedschap in: ID (Detailnummer) (1): Deze ...
  • Detailleren in Archicad

   Methodieken van detailleren Er zijn verschillende methodes om te detailleren in Archicad. Het is mogelijk om vanuit een losgekoppelde methode te werken en te detailleren in het live model. Wanneer is welke methode geschikt? Wat moet er wel ...
  • Detailleren fundering

   Bij het detailleren van een gebouw ligt de nadruk in het algemeen, op een correct bouwkundig model. Maar ook dient het model esthetisch correct te zijn door zijn materiaalgebruik en is de mogelijkheid tot calculatie van belang. Kortom voordat er ...
  • 2D Details maken vanuit 1:20 tekeningen

   In Archicad kan er op meerdere manieren gedetailleerd worden. Het doel van dit artikel is een methodiek aan te reiken om op een makkelijke en overzichtelijke manier details uit te werken vanuit 1:20 tekeningen. Omdat deze methode afhankelijk is van ...
  • (Principe-)Details op één Worksheet

   In Archicad kan er op meerdere manieren gedetailleerd worden. In dit artikel wordt een methodiek aangedragen om op een makkelijke en overzichtelijke manier nieuwe (principe)-details op te bouwen met het model als referentie. Het model zal als ...