Archief - Een bestaand project of template omzetten naar Archicad 24

Archief - Een bestaand project of template omzetten naar Archicad 24

Archicad 24 worden een aantal nieuwe werkmethodieken en features geïntroduceerd gericht op de afstemming van het ontwerp met constructeurs en installateurs. Voor de migratie moeten daarom indien van deze features gebruik gemaakt zal worden vooral nieuwe werkmethodieken worden ingericht.
Bekijk voordat projecten of templates omgezet worden de Archicad 24 nieuwe features handleiding. Hierin worden alle nieuwe features en veranderingen toegelicht. Ook kunnen de meegeleverde Archicad 24 (KME) templates als voorbeeld genomen worden.

Archicad 24 onderscheid de volgende vernieuwde workflows:
 1. Modelleren van constructieve analyse modellen en de communicatie hiervan.
 2. Modelleren van installatietechnieken 
 3. Model goedkeuren
 4. Coördinatie
 5. Samenwerken in BIMcloud
Stappen voor migraties uit eerdere versies van Archicad zijn te vinden in archief - projecten omzetten naar een volgende ARCHICAD versie.

Constructieve Analyse modellen

Archicad 24 maakt het mogelijk om Constructieve Analyse Modellen te genereren die gebruikt kunnen worden voor de constructieve analyse.

Modelleren van constructieve analyse modellen

Pas de volgende onderdelen aan in het omgezette project of template:
 1. Maak views in de View Map relevant voor het Structural Analytical Model. Hiervoor kunnen benodigde lagen, lagencombinaties en Graphic Overrides toegepast worden.
 2. In een multi-disciplinair project zijn de juiste instellingen van een element een belangrijk onderdeel voor een goede samenwerking. Belangrijke instellingen zoals de dragende functie en de classificatie voor wanden, vloeren, daken, balken en kolommen kunnen opgeslagen worden in favorieten. Bekijk Favorieten gebruiken over de werking hiervan.
 3. Stel ook in Composieten en de Complex Profiles de dragende functie van elementen (Core, Finish, Other) goed in.
 4. Activeer de benodigde 1D/2D instellingen in de relevante standaard instellingen en favorieten van gereedschappen  (wanden, vloeren, daken, balken en kolommen). Vergeet daarbij niet de reeds geplaatste elementen in het model.
 5. Kies bij Options > Project Preferences > Structural Analytical Model Representation een eigen weergave stijl van constructieve onderdelen.
 6. Voeg aanpassingsregels toe (Design > Structural Analytical Model Generation Rules) aan het project. Vanuit de import in het venster is het mogelijk deze uit de meegeleverde template te importeren in omgezette projecten of templates.
Zorg voor een goede afstemming van deze regels met de samenwerkende partijen.
De aanpassingsregels behoren tot het kennisgebied van een constructief adviseur. 
 1.  Activeer de constructieve werkomgeving  (Options > Work Environment > Apply Profile > Werkomgeving constructief). De werkomgeving maakt de constructieve gereedschappen beschikbaar in de gereedschappenbalk en de Structural toolbar met constructieve functies in de knoppenbalk.
 2. Maak favorieten aan voor de gereedschappen Structural Link en Structural Support. De favorieten uit de meegeleverde template zijn hierbij over te nemen.

Constructieve analyse modellen communiceren

Constructieve analyse modellen kunnen geïmporteerd en geëxporteerd worden met behulp van een SAF translator. De SAF translators zijn te vinden via File > Interoperability > SAF > SAF Translators. 
De SAF translators maken gebruik van een conversietabel voor Building Materials en Complex Profiles. Deze moeten overeenkomen met de template. Daarnaast wordt er in de import Translator gebruik gemaakt van een Archicad Property. 
 
Het is mogelijk om de meegeleverde import en export translators te importeren in het project of de template. Zorg ervoor dat dan de attributen eerst toegevoegd zijn.

Import Translators

 1. Material Mapping
  1. Maak de Archicad Property 'Sterkeklasse' aan of importeer deze uit de meegeleverde template
  2. Vink 'Fill Element Property by SAF Material 'aan
  3. Kies de zojuist aangemaakte Archicad Property
  4. Koppel de SAF materialen aan de Building Materials aanwezig in het project of de template
  5. Voeg eventueel aanvullende conversies toe op basis van veelvoorkomende SAF Materialen

 2. Profile Mapping
  1. Maak de benodigde Complex Profiles aan of importeer deze uit de meegeleverde template
  2. Koppel de SAF Cross Sections aan de Complex Profiles aanwezig in het project of de template

 3. Miscellanious Settings
  1. Koppel het elementtype aan de standaard instellingen van het gereedschap of kies een favoriet uit het project of template

Export Translators

 1. Material Mapping
  1. Indien nog niet aanwezig: Maak de Archicad Property 'Sterkeklasse' aan of importeer deze uit de meegeleverde template
  2. Vink Use Element Property for precise mapping aan en kies de zojuist aangemaakte Archicad Property
  3. Maak via de knop SAF Materials de benodigde materialen aan met hun type. Bijvoorbeeld  SAF Material: S235 / SAF Material Type: Steel
  4. Koppel de Building Materials aan de SAF materialen

 2. Profile Mapping
  1. Maak via de knop SAF Cross Sections de benodigde profielen aan met hun type
  2. Koppel de Complex Profiles aan de SAF Cross Sections

 3. Local Coordinate system/ Segmentation
  1. Bij het migreren van projecten of templates staan deze instellingen goed. Maak een andere keuze indien nodig.

Modelleren van installatietechnieken

In Archicad 24 is de add-on MEP Modeler, volledig geïntegreerd in Archicad. Een aparte licentie of installatie is niet meer nodig. Een aparte template voor de MEP modeler is niet meer nodig.
De integratie van de MEP modeler zorgt voor:
 1. Een betere conversie van installatietechnische IFC bestanden door de conversie van de objecten naar MEP-objecten
 2. De MEP Modeler geeft de mogelijkheid om een exactere ruimtereservering op te nemen in een model.
Pas de volgende onderdelen aan in het omgezette project of template:
 1. Voeg  de MEP Library toe aan het project via File > Library and Objects > Library Manager...
 2. Activeer de vernieuwde werkomgeving (Options > Work Environment > Apply Profile > Werkomgeving installatietechniek)
  De werkomgeving maakt de installatietechnische gereedschappen beschikbaar in de gereedschappenbalk, toont het MEP Routing palet zwevend in het venster en de MEP toolbar met MEP functies in de knoppenbalk.

 3. Stel de meest gebruikte MEP Systems in
  Omdat bibliotheekobjecten gekoppeld zijn aan de indexnummers van de MEP systems kunnen de MEP systems het beste overgenomen worden uit de meegeleverde templates.
 4. Ga naar Options > Project Preferences > MEP Preferences en voeg de meest gebruikte formaten toe voor Ducts, Pipes en Cable Carriers of neem dit over uit de meegeleverde templates.
In de MEP Preferences is een optie beschikbaar om geselecteerde installatietechnische objecten om te zetten naar het Equipment gereedschap (Convert Selected Objects to Equipement. Hiermee worden deze objecten vanuit het Equipement gereedschap toegankelijk en niet meer via het object gereedschap. De werkomgeving installatietechniek bevat geen objectgereedschap. De functionaliteit van de objecten blijft gelijk.
 1. Maak favorieten aan voor de installatietechnische gereedschappen
  Favorieten kunnen ook overgenomen worden uit de meegeleverde templates 
 1. Leidingen die dicht naast elkaar liggen kunnen nu met Design > Connect > Create Openings from Selection naar één opening worden omgezet.

Model goedkeuren

Archicad beschikt reeds over een aantal goede functionaliteiten om modellen te controleren voordat deze naar een andere partij worden gestuurd. Denk bijvoorbeeld aan Schedules, Graphic Overrides en de Collision Detection.
In Design > Modelcheck zijn de volgende functies beschikbaar: 
 1. Physical Model Quality Check 
  Hierin wordt de kwaliteit van het bouwkundige model gecontroleerd.
 2. Analytical Structural Model Quality Check
  Hierin wordt het analytische model gecontroleerd.
De instellingen maken gebruik van internationale standaarden, maar kunnen aangepast worden op eigen standaarden. Voeg deze workflows toe aan de controle van zowel bouwkundige als constructieve modellen voordat deze gecommuniceerd worden aan partners. 

Coördinatie

De Mark-up Tool is komen te vervallen. Met behulp van verschillende nieuwe technieken en workflows is het mogelijk om modellen beter te coördineren. Voeg de volgende workflows toe bij het coördineren van modellen:
 1. Change Tracking 
  Voeg subscripties toe wanneer gebruik wordt gemaakt van BIMcloud (alleen bij BIMcloud On premises of BIMcloud Saas). Door middel van de subscriptie wordt van beschreven data of elementen meldingen gegeven van de wijzigingen in het model. 

 2. Model Compare
  De Model Compare geeft de mogelijkheid om verschillende modellen van andere partijen te vergelijken. Hiermee worden wijzigingen direct inzichtelijk. Ook binnen het bureau met alleen Archicad modellen is het mogelijk deze functie meer te integreren in de dagelijkse praktijk. 
  Het is goed om met elkaar afspraken te maken over wie, wanneer modellen gaat vergelijken.

 3. Issue Management en BIMcollab
  Maak met elkaar afspraken over het maken, controleren en goedkeuren van issues en op welke manier dit wordt vastgelegd. Het is mogelijk om deze verantwoordelijkheden te bepalen in de gebruikersrechten van het project op de de BIMcollab Cloud. 
  Issues kunnen met Import worden overgebracht naar BIMcollab. Wordt er nog geen gebruik gemaakt van BIMcollab bekijk onze website met meer informatie over Issue Management.

Samenwerken in BIMcloud

Alle project documentatie kan nu in de BIMcloud worden opgeslagen (alleen bij BIMcloud On premises of BIMcloud Saas). Dit biedt een betere samenwerking tussen projectleden en zelfs verschillende partijen. Doordat alle documentatie in de BIMcloud beschikbaar is zullen projecten altijd de benodigde documentatie bevatten. Zelfs bij het thuis werken. 
Bekijk de volgende onderdelen in de BIMcloud:
 1. Zorg voor een goede opzet van projectmappen
 2. Stel rechten in bij de verschillende gebruikers
 3. Maak gebruikersgroepen aan
 4. Stel de juiste zichtbaarheid in bij de projecten en projectmappen.
 5. Bekijk welke projecten en welke onderdelen van de projecten verplaatst gaan worden naar de BIMcloud.
 6. Zorg voor een goede back-up van de BIMcloud.
 7. Meer gebruik van BIMcloud betekend ook meer internetverkeer. Zorg dat het netwerk hiervoor geschikt is.
Bij de BIMcloud SaaS wordt de technische kant van BIMcloud volledig door GRAPHISOFT beheerd. Kennis over IT en het updaten van de BIMcloud en hardware is daarbij niet meer nodig. Meer informatie over BIMcloud is te vinden op onze website

  • Related Articles

  • Projecten omzetten naar een volgende Archicad versie

   Bij het omzetten van projecten en templates zijn enkele stappen benodigd om volledig van de nieuwe functies in de nieuwe versie gebruik te kunnen maken. In dit artikel wordt beschreven hoe Archicad projecten omgezet kunnen worden naar een volgende ...
  • Een bestaand project omzetten naar Archicad 25

   In Archicad 25 worden verbetering in werkmethodieken en features geïntroduceerd gericht op het geïntegreerd ontwerpen, documenten, visualiseren en uitwisselen. Voor de migratie van projecten zijn er enkele minimale aandachtspunten die in dit artikel ...
  • Archief - Een bestaande template omzetten naar een volgende Archicad versie

   Van Archicad 23 naar Archicad 24 In dit artikel wordt beschreven hoe een Archicad 23 template omgezet kan worden naar Archicad 24. Voor het omzetten van een template uit eerdere versies, lees eerst het hoofdstukken in dit artikel voor de betreffende ...
  • (Bureau-) template omzetten naar een volgende versie

   In dit artikel wordt beschreven hoe een Archicad 24 template omgezet kan worden naar Archicad 25. Voor het omzetten van een template uit eerdere versies, lees eerst het artikel voor de betreffende versie in het  Archief -  Een bestaande template ...
  • Archief - Projecten omzetten naar volgende Archicad versie

   Bij het omzetten van projecten en templates zijn enkele stappen benodigd om volledig van de nieuwe functies in de nieuwe versie gebruik te kunnen maken. In dit artikel wordt beschreven hoe Archicad projecten omgezet kunnen worden naar een volgende ...