BIMcloud en Teamwork projecten migreren naar een nieuwe versie

BIMcloud en Teamwork projecten migreren naar een nieuwe versie

Om met Teamwork met een nieuwe Archicad versie te kunnen werken, moet voor de nieuwe versie BIMcloud (Basic) geïnstalleerd worden. Deze wordt geïnstalleerd naast de oude versie. De oude versie kan blijven functioneren, zodat lopende projecten hierop afgerond kunnen worden.
Na installatie van de nieuwe versie kunnen bestaande teamworkprojecten omgezet worden naar de nieuwe Archicad versie.
Installeer niet meer dan 3 versies op hetzelfde systeem.
In dit artikel wordt in stappen uitgelegd hoe de BIMcloud geïnstalleerd kan worden en geschikt gemaakt kan worden voor de nieuwe versie van Archicad. Daarnaast wordt uitgelegd hoe Teamworkprojecten omgezet kunnen worden naar de nieuwste Archicad versie.

Over BIMcloud (Basic)

De BIMserver uit oudere versies is met Archicad 22 BIMcloud Basic geworden. Het is mogelijk bestaande BIMserver versies (19 t/m 21) naar BIMcloud Basic te migreren. Versie 18 en ouder worden niet meer ondersteund. 
Indien de migratie van een oude BIMserver naar BIMcloud (Basic) nog niet gedaan is volg dan het artikel BIMserver en Teamwork omzetten naar BIMcloud.
Het verschil tussen BIMserver en BIMcloud Basic is naast de naam dat update-onafhankelijk gewerkt kan worden. Moesten in oudere versies BIMservers en werkstations tegelijkertijd geüpdatet worden om te kunnen blijven werken is het met BIMcloud (Basic) niet meer nodig alle updates in één keer uit te voeren. Dit geldt echter alleen voor BIMcloud (Basic) en werkstations. Het is niet mogelijk om met verschillende versies Archicad op verschillende werkstations in één teamworkproject te werken. Werkstations moeten dus in één keer geüpdatet worden.

Het verschil tussen BIMcloud, BIMcloud as a service en BIMcloud Basic

Bimcloud Basic beschikt over alle basisfunctionaliteiten om in Teamwork te kunnen werken en is gratis.
BIMcloud heeft daarnaast aanvullende functionaliteiten waarvoor extra licenties nodig zijn waaraan kosten verbonden zijn. Een overzicht van de aanvullende functionaliteiten is in het Graphisoft Helpcenter te vinden.
Een essentieel verschil die voor de migratie relevant is, is dat een BIMcloud alleen geüpgrade hoeft te worden om met Archicad 19 t/m 25 projecten te kunnen werken en BIMcloud Basic een nieuwe installatie vereist.
BIMcloud as a service, ook wel BIMcloud SaaS genoemd, biedt dezelfde extra functionaliteiten als BIMcloud alleen dat hiervoor geen eigen servercomputer ingericht hoeft te worden. Het inrichten en beheren van de BIMcloud wordt door Graphisoft gedaan. Meer informatie over BIMcloud as a service is te vinden op de website van Graphisoft.

De stappen voor de BIMcloud migratie in het kort

 1. Update de bestaande BIMcloud installatie naar de laatste versie. Log hiervoor in op de BIMcloud en controleer via het Dashboard of er updates beschikbaar zijn.

 2. Migreer de teamwork projecten en de bibliotheken waarin met Archicad 25 gewerkt moet worden. Volg de stappen onder ’Teamworkprojecten omzetten naar de nieuwe Archicad versie’ en ’Bibliotheekmigratie naar de nieuwe Archicad versie’ onderaan.

De stappen voor de BIMcloud as a service migratie in het kort

 1. Migreer de teamwork projecten en de bibliotheken waarin met Archicad 25 gewerkt moet worden. Volg de stappen onder ’Teamworkprojecten omzetten naar de nieuwe Archicad versie’ en ’Bibliotheekmigratie naar de nieuwe Archicad versie’ onderaan. Omdat het IT onderhoud door Graphisoft gedaan wordt hoeven alleen projecten omgezet te worden naar de volgende versie.

De stappen voor de Bimcloud Basic migratie in het kort

 1. Installeer een nieuwe BIMcloud Basic en kies tijdens de configuratie de Archicad versie die hiermee gebruikt zal worden (v25). Dat kan op hetzelfde systeem zijn als de vorige versie.
 2. Configureer de nieuwe BIMcloud Basic en stel nieuwe porten voor het benaderen van de BIMcloud Basic in.
 3. Importeer desgewenst rollen en gebruikers van de vorige BIMcloud Basic versie of configureer deze opnieuw.
 4. Migreer de teamwork projecten en de bibliotheken waarin met Archicad 25 gewerkt moet worden. Volg hiervoor de stappen onder ’Teamworkprojecten omzetten naar de nieuwe Archicad versie’ en ’Bibliotheekmigratie naar de nieuwe Archicad versie’ onderaan.

Voorbereiding

Zorg vòòr de installatie ervoor dat alle wijzigingen van alle werkstations naar de BIMcloud verzonden zijn en maak een backup. Er bestaan verschillende mogelijkheden om backups te maken. Lees hiervoor de  BIMcloud Backup Guide in het Graphisoft Helpcenter.
Alleen BIMcloud Basic: Download voor de installatie van de nieuwe BIMcloud Basic het laatste BIMcloud installatiebestand van de GRAPHISOFT website en controleer of de BIMcloud Basic computer (nog) aan de systeemeisen voldoet.
Voor de installatie onder Mac OS moet het installatiebestand volledige rechten op de harde schijf hebben. Een installatie kan alleen onder 'Applications' (Programma’s) gedaan worden. Als een eerdere versie van bimcloud op een andere locatie is geinstalleerd zal deze eerst verplaatst moeten worden. Lees voor de installatie dit helpcenter artikel: https://helpcenter.graphisoft.com/knowledgebase/95476/

Installatie BIMcloud Basic

Omdat BIMcloud Basic alleen één Archicad versie kan ondersteunen wordt voor het werken in een nieuwe Archicad versie een geheel nieuwe BIMCloud Basic geïnstalleerd. De nieuwe versie BIMcloud software kan naast de oude versie(s) op hetzelfde systeem geïnstalleerd worden of op een ander systeem. BIMcloud Basic modules worden als losse modules (versies) geïnstalleerd die naast elkaar werken. Installeer en gebruik maximaal 3 verschillende BIMcloud Basic versies naast elkaar op hetzelfde systeem.
Na de installatie kan er gewerkt worden met teamwork projecten in de nieuwste Archicad versie, maar ook met oudere teamworkprojecten in oudere Archicad versie(s) / BIMcloud Basic modules.
Lees voor de installatie van BIMcloud Basic en BIMcloud het artikel Voorbereiding en installatie BIMcloud server.

Beheren van BIMcloud Basic

Het instellen en beheren van BIMcloud Basic gebeurt vanuit een webbrowser venster, de BIMcloud manager. Alle communicatie met de BIMCloud vindt plaats via een netwerkadres, bijvoorbeeld http://adres.bimcloud:24000.
Voordeel is dat de BIMCloud hiermee vanaf elk systeem met een webbrowser te beheren is, zonder dat op dat systeem extra software hoeft te worden geïnstalleerd. Dat kan ook via mobiele apparaten.
De BIMcloud manager hoeft alleen op de servercomputer zelf geïnstalleerd te worden. Deze wordt dan naast de oudere BIMcloud Manager (s) van eerdere versies geplaatst. De installatie van de BIMcloud Manager is deel van de BIMcloud Basic installatieprocedure.
De BIMcloud Basic Manager(s) uit eerdere versies blijven hierbij op de BIM Server staan voor het beheer van deze BIM Server modules.

Importeren van rollen en gebruikers van Bimcloud module 24 naar 25

Indien al een eerdere versie van de BIMcloud Basic is gebruikt, kunnen de rollen en gebruikers uit deze versie overgezet worden. Deze moeten dan vanuit de BIMcloud Manager van de vorige versie worden geëxporteerd:
 1. Kies zowel bij Users als Roles voor export.
 2. Sla de bestanden op een tijdelijke locatie op.
 3. In de BIMcloud Manager van de nieuwe BIMcloud Basic kunnen via ‘Import’ deze rollen en gebruikers ingelezen worden 

 

Teamworkprojecten omzetten naar de nieuwe Archicad versie

Het omzetten van Teamworkprojecten wordt automatisch gedaan door Archicad. U hoeft dit proces alleen voor te bereiden (in de vorige Archicad versie) en af te ronden (in de nieuwe Archicad versie). Deze twee stappen worden hierna uitgelegd.

Bij de migratie van projecten is het volgende benodigd:
 1. Een systeem waarop zowel de oudere Archicad versies waarin het project voor het laatst is bewerkt en Archicad 25 is geïnstalleerd. 

 2. Toegang tot de oude en de nieuwe BIMcloud (Basic).
Alle stappen moeten op hetzelfde systeem worden uitgevoerd. Op dit systeem dient dus zowel de oude als de nieuwe Archicad versie geïnstalleerd te zijn.

Stap 1: Migratie voorbereiden

 1. Open het Teamwork Project in de oudere Archicad versie.
 2. Zorg ervoor dat u als Teamwork gebruiker minimaal Project Administrator bent.
 3. Zorg ervoor dat alle teamleden Send & Receive heeft gedaan.
 4. Zorg dat alle teamleden het project verlaten hebben (Leave Project).
 5. Ga naar Teamwork > Project > Migrate Project > Prepare for Migration...De volgende schermen verschijnen dan:


 1. Archicad controleert of iedereen is uitgelogd en blokkeert vervolgens het project tegen wijzigingen.
 2. Klik op Prepare

 1. Eén project omzetten:
 Kies voor Finish Preparation
 2. Meerdere projecten gelijktijdig omzetten:
 Kies voor Open another project


Stap 2: Migratie afronden

 1. Start de nieuwe Archicad versie.
 2. Ga naar: Teamwork > Project > Migrate Project > Migrate Prepared Projects...De volgende schermen verschijnen dan:

 1. Kies het om te zetten project.

  Bij meerdere projecten kan na de volgende stap een volgend project gekozen worden.

 2. Kies of de bibliotheken automatisch of handmatig naar de nieuwe versie overgezet moeten worden.
 Voor de automatische migratie lees eerst hoofdstuk ’Bibliotheekmigratie naar de nieuwe Archicad versie’ onderaan.

Vink Migrate Archicad Libraries bij het overzetten van projecten uit oudere versies dan Archicad 18 NIET aan, het is beter dit handmatig te regelen als het project is geopend in de nieuwe versie.

     
 1. Tijdens de migratie kan (BIMcloud) / moet (BIMcloud Basic) het project verplaatst worden naar een andere BIMcloud of BIMcloud Basic.

  Kies bij een BIMcloud Basic onder 'Destination' voor de nieuw geïnstalleerde BIMcloud Basic. Indien deze niet in de keuzelijst verschijnt, meld je eerst aan bij de nieuwe BIMcloud met 'Log in to a different BIMcloud'.
  Voor BIMcloud is deze stap optioneel.
 2. Onder 'Change Path...' kan optioneel voor een ander submap in de projectenmap van de BIMcloud (Basic) gekozen worden.

 1. Meerdere projecten gelijktijdig omzetten:
 Kies Migrate another project

 2. Eén project omzetten – ermee gaan werken:

  Kies voor Join the migrated project en werk direct verder in het project.

 3. Eén project omzetten – later ermee gaan werken:
 Kies Leave migration process

Het oude Teamworkproject is nu een Teamworkproject in de nieuwe Archicad versie. Het oude Archicad project bestaat nog wel maar is geblokkeerd. Het project kan eventueel gedeblokkeerd worden. Als gecontroleerd is dat het Teamworkproject in de nieuwe versie naar behoren werkt kan het oude Archicad project verwijderd worden via de BIMcloud Manager van de vorige versie.
Probeert iemand in de vorige Archicad versie het Teamworkproject te openen, terwijl het geblokkeerd is, dan verschijnt dit scherm:In de BIMcloud Manager ziet het er zo uit:


Bibliotheekmigratie naar de nieuwe Archicad versie

Het overstappen naar de Archicad bibliotheek van de nieuwe versie wordt alleen na de migratie gedaan als de bibliotheekmigratie handmatig uitgevoerd zal worden. Voor een automatische bibliotheekmigratie wordt aanbevolen de nieuwe bibliotheken vóór de projectmigratie op de nieuwe BIMCloud (Basic)te plaatsen.
De keuze van de juiste bibliotheken kunt u nalezen in het artikel Bibliotheekmigratie naar een volgende Archicad versie.

Stap 1: Bibliotheken naar BIMCloud uploaden

Deze stap is eenmalig per BIMCloud.
 1. Open de nieuwe Archicad versie.
 2. Ga naar File > Libraries and Objects > Manage BIMCloud Libraries... .
 3. Selecteer de (nieuwe) BIMCloud (Basic). 

 4. Een overzicht van de beschikbare bibliotheken wordt zichtbaar
           
 1. Kies ‘Upload a local library to the BIMcloud...’
 2. Selecteer de gewenste bibliotheek in de browser.
 3. Herhaal dit voor eventueel benodigde migratie(subset)bibliotheken en/of een aangepaste bureaubibliotheek.

Stap 2: Nieuwe bibliotheken laden in teamworkprojecten (alleen nodig bij een handmatige bibliotheekmigratie)

Deze stap moet één keer voor elk gemigreerd project worden uitgevoerd. Zorg dat degene die dit doet binnen Teamwork de juiste rechten hiervoor heeft.
 1. Open/Join het Teamwork project.
 2. Ga naar File > Libraries and Objects > Library Manager...
 3. Reserveer de Library Manager door op 'Reserve' te klikken.
 4. Selecteer via het pijltje naast de Add... knop 'Add BIMcloud Library...'

 5. Selecteer de BIMCloud (basic) waar ook het project op staat.
 6. Selecteer de toe te voegen bibliotheken en druk op Add.
 Laad ook de benodigde subsets. Meer over het kiezen van de juiste bibliotheken is te lezen in het artikel Bibliotheekmigratie naar een volgende versie.
 7. Verwijder de oude bibliotheken. Er verschijnt dan een waarschuwing over missing objecten zoals de afbeelding. Klik op Remove: de objecten zullen worden vervangen door de objecten uit de nieuw toegevoegde bibliotheken.
           
 1. Klik op Release om het bibliotheekbeheer weer vrij te geven.

 2. Dit kan even duren, omdat de nieuwe bibliotheken geladen worden. Dit is slechts eenmalig.
 3. Klik op OK: de nieuwe bibliotheken zijn nu aan het project gekoppeld.
Na een klik op OK of Release zijn de bibliotheken definitief vervangen. Er is geen Send & Receive nodig. Ook het Teamwork project verlaten met de keuze Discard Changes & Leave maakt de wijziging van de gekoppelde bibliotheken niet ongedaan.

  • Related Articles

  • Projecten omzetten naar een volgende Archicad versie

   Bij het omzetten van projecten en templates zijn enkele stappen benodigd om volledig van de nieuwe functies in de nieuwe versie gebruik te kunnen maken. In dit artikel wordt beschreven hoe Archicad projecten omgezet kunnen worden naar een volgende ...
  • Archief - BIMserver en Teamwork omzetten naar BIMcloud

   Om met Teamwork met een nieuwe Archicad versie te kunnen werken, moet daarvoor de nieuwe versie BIMcloud (Basic) geïnstalleerd worden. Deze kan in principe geïnstalleerd worden naast de oude versie. Na de installatie van de nieuwe versie kunnen ...
  • Archief - Projecten omzetten naar volgende Archicad versie

   Bij het omzetten van projecten en templates zijn enkele stappen benodigd om volledig van de nieuwe functies in de nieuwe versie gebruik te kunnen maken. In dit artikel wordt beschreven hoe Archicad projecten omgezet kunnen worden naar een volgende ...
  • BIMcloud als multidisciplinair, cloudgebaseerd documentbeheer

   Deze functies zijn niet beschikbaar voor BIMcloud Basic-gebruikers. BIMcloud als spil voor multidisciplinaire teamsamenwerking en coördinatie Omdat elke professional de softwareoplossing wil gebruiken die het beste aan zijn eisen voldoet, biedt ...
  • Archief - Projecten omzetten naar een volgende STAR(T) Edition versie

   Een bestaand project omzetten naar ARCHICAD STAR(T) Edition 2020 In dit artikel wordt beschreven hoe Archicad STAR(T) Edition 2020 projecten omgezet kunnen worden naar ARCHICAD STAR(T) Edition 2021. Maak eerst kennis met de nieuwe functies en maak ...