BIMcloud migreren naar een nieuwe versie

BIMcloud migreren naar een nieuwe versie

Om met Teamwork met een nieuwe Archicad versie te kunnen werken, moet de nieuwste versie BIMcloud (Basic) geïnstalleerd worden. De oude versie kan blijven functioneren, zodat lopende projecten hierop afgerond kunnen worden. Na installatie van de nieuwe versie kunnen bestaande teamworkprojecten omgezet worden naar de nieuwe Archicad versie.

In dit artikel wordt ingegaan op de migratie van de verschillend BIMcloud varianten. 


Migreren met BIMcloud Basic

BIMcloud Basic ondersteund één versie van Archicad en daarom wordt voor elke versie van Archicad een aparte BIMcloud Basic geïnstalleerd. De nieuwe versie BIMcloud software kan naast de oude versie(s) op hetzelfde systeem geïnstalleerd worden of op een ander systeem.
Installeer echter niet meer dan drie versies op hetzelfde systeem.

Volg hiervoor onderstaande stappen:
 1. Lees voor de installatie van BIMcloud Basic het artikel Voorbereiding en installatie BIMcloud server
 2. Zorg vóór de installatie ervoor dat alle wijzigingen van alle werkstations naar de BIMcloud verzonden zijn en maak een backup. Er bestaan verschillende mogelijkheden om backups te maken. Lees hiervoor de BIMcloud backup beheren
 3. Download de nieuwste versie van de BIMcloud software via Download en installatie Archicad - navigeer naar BIMcloud
 4. Installeer een nieuwe BIMcloud Basic en kies tijdens de configuratie de Archicad versie die hiermee gebruikt zal worden
  Dat kan op hetzelfde systeem zijn als de vorige versie. Volg hiervoor de uitleg in Installatie BIMcloud
 5. Importeer desgewenste rollen en gebruikers van de vorige BIMcloud Basic versie of configureer deze opnieuw.
 6. Nu kunnen de Teamworkprojecten gemigreerd worden. Volg hiervoor de uitleg in:
  1. BIMcloud bibliotheekmigratie
  2. Teamworkprojecten migreren naar een nieuwe versie
Voor de installatie onder Mac OS moet het installatiebestand volledige rechten op de harde schijf hebben. Een installatie kan alleen onder 'Applications' (Programma’s) gedaan worden. Als een eerdere versie van BIMcloud op een andere locatie is geïnstalleerd zal deze eerst verplaatst moeten worden. Lees voor de installatie dit helpcenter artikel: https://helpcenter.graphisoft.com/knowledgebase/95476/Migreren met BIMcloud

Bij gebruik van BIMcloud kunnen er Teamworkprojecten van meerdere versies van Archicad in dezelfde BIMcloud gebruikt worden. Wel is van belang dat de server waarop deze staat aan de systeemeisen van BIMcloud voldoet.

 Zorg vóór de installatie ervoor dat alle wijzigingen van alle werkstations naar de BIMcloud verzonden zijn en maak een backup. Er bestaan verschillende mogelijkheden om backups te maken. Lees hiervoor de  BIMcloud Backup Guide in het Graphisoft Helpcenter of BIMcloud backup beheren.

Update de bestaande BIMcloud installatie naar de laatste versie:
 1. Log in op de BIMcloud
 2. Controleer via het Dashboard of er updates beschikbaar zijn
 3. Voer deze update uit
 4. Nu kunnen de Teamworkprojecten gemigreerd worden Volg hiervoor de uitleg in:
  1. BIMcloud bibliotheekmigratie
  2. Teamworkprojecten migreren naar een nieuwe versie


Migreren met BIMcloud SaaS

Omdat het IT onderhoud door Graphisoft gedaan wordt hoeven alleen de projecten omgezet te worden naar de volgende versie. Volg hiervoor de uitleg in: 
 1. BIMcloud bibliotheekmigratie
 2. Teamworkprojecten migreren naar een nieuwe versie

Importeren van rollen en gebruikers van BIMcloud naar de nieuwe Archicad versie

De stappen zijn terug te vinden in Gebruikers beheren.


  • Related Articles

  • Teamworkprojecten migreren naar een nieuwe versie

   Teamworkprojecten kunnen via een halfautomatisch proces omgezet worden naar een nieuwe versie van Archicad en/of BIMcloud. Het proces hoeft alleen te worden voorbereid in de huidige Archicad versie en te worden afgerond in de nieuwe Archicad versie. ...
  • Verschil tussen BIMcloud Basic, BIMcloud en BIMcloud SaaS

   In dit artikel plaatsen we 3 BIMcloud toepassingen naast elkaar. In grote lijnen worden de verschillen geschetst en aandachtspunten naar voor gebracht. Voor een gedetailleerd overzicht tussen deze producten kan volgende website geraadpleegd worden: ...
  • Voorbereiding installatie van een BIMcloud

   Dit artikel is van toepassing voor: BIMcloud basic BIMcloud Het is belangrijk om eerst te controleren indien de huidige infrastructuur en setup beantwoord aan de eisen voor een BIMcloud. Daarnaast is enige voorbereiding nodig vooraleer aan de slag te ...
  • Projecten omzetten naar een volgende Archicad versie

   Bij het omzetten van projecten en templates zijn enkele stappen benodigd om volledig van de nieuwe functies in de nieuwe versie gebruik te kunnen maken. In dit artikel wordt beschreven hoe Archicad projecten omgezet kunnen worden naar een volgende ...
  • Installatie BIMcloud

   Dit artikel geldt voor: BIMcloud Basic BIMcloud De installatie van een BIMcloud bestaat uit 2 delen: “BIMcloud Server”, deze wordt eerst geïnstalleerd en geconfigureerd. “BIMcloud Manager” deze wordt daaropvolgend geïnstalleerd en geconfigureerd. ...