Het nulpunt en deze coördineren

Het nulpunt en deze coördineren

Coördinaten en locaties definiëren

 1. Gebruik het object 'Maatvoering Coördinatie' als hulpmiddel om de wereldlocatie uit te lezen. Plaats het object om de coördinaten uit te lezen.
 2. De Noordlocatie van een project wordt gedefinieerd via 'Options > Project Preferences'. Hier zijn zowel de locatie als het projectnoorden in te geven.

Coördineren

Bij aanvang van een project is het raadzaam het nulpunt af te stemmen met de andere disciplines en dit ook te controleren middels een eenvoudige test. Plaats hiervoor een herkenbare en eenvoudige geometrie en draag deze geometrie over aan de andere disciplines. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld het Referentie Nulpunt object uit de bibliotheek. Laat vervolgens iedereen de geometrie terugsturen met de (voor de software) correcte import en export instellingen. Herhaal zonodig deze stappen en laat eventueel ook andere disciplines dit onderling testen. Als alles goed werkt, is het nulpunt gecoördineerd voor dat project.Gebruik van lokale en globale coördinaten

Bij sommige projecten wordt er gebruik gemaakt van coördinaten die ver van het gebouw liggen. Om alle partijen met een praktisch nulpunt en Noord oriëntatie te laten werken kan een secundair gedeeld nulpunt worden toegepast. Dit stelt iedereen in staat om een zelfgekozen projectnulpunt te gebruiken voor de interne ontwikkeling. Hiervoor kan gebruikt gemaakt worden van een Survey Point zie voor meer informatie het artikel: Alternatief projectnulpunt met het Survey Point.  • Related Articles

  • Het zwarte kruisje (absolute nulpunt) in Archicad

   De omgeving van Archicad is vergelijkbaar met het heelal: een oneindig verre ruimte waarin elementen een plaats hebben. Er moet een referentie zijn ten opzichte waarvan wordt gemeten, een absoluut nulpunt. In Archicad is dit het kruisje. In dit ...
  • RD-coördinaten (Rijksdriehoekscoördinaten)

   Het Stelsel van de Rijksdriehoeksmeting (RD) is het nationale coördinatensysteem van Nederland. Het wordt gebruikt om de locatie van een gebouw of bijv. sonderings-punten te communiceren. In dit artikel wordt uitgelegd hoe een Archicad model op ...
  • Point clouds - inlezen

   Nadat een point cloud bestand ontvangen is, is de volgende stap om deze in te laden in Archicad. In dit artikel is alle informatie te vinden rondom bestandstypen en -grootte en wordt uitgelegd hoe een point cloud ingeladen en verwijderd kan worden ...
  • Alternatief projectnulpunt met het Survey Point

   Vanaf Archicad 25 is het Survey Point geïntegreerd in alle projecten in plaats van een los te plaatsen GDL-object. Voor de werking van het Survey Point in Archicad 24 en ouder zie Archief - Alternatief projectnulpunt met Survey Point Gebruik van ...
  • Archief - Alternatief projectnulpunt met Survey Point

   Dit artikel geldt voor projecten in Archicad 24 en ouder. voor de werking van het Survey Point in Archicad 25, zie Alternatief projectnulpunt met het Survey Point Gebruik van lokale en globale coördinaten Bij sommige projecten wordt er gebruik ...