Het nulpunt in Archicad

Het zwarte kruisje (absolute nulpunt) in Archicad

De omgeving van Archicad is vergelijkbaar met het heelal: een oneindig verre ruimte waarin elementen een plaats hebben. Er moet een referentie zijn ten opzichte waarvan wordt gemeten, een absoluut nulpunt. In Archicad is dit het kruisje. In dit artikel staat meer uitleg over de verschillende oorsprongen.Absolute nulpunt – Project Origin

Het absolute nulpunt kan niet verlegd worden. Het model is áltijd gerelateerd aan dit punt. Wanneer de Coordinates Box aanstaat (te vinden onder Windows > Palettes > Coordinates) kan hierin deze waarde worden afgelezen. In principe wordt een model opgezet vanuit dit absolute nulpunt.   Is de exacte locatie van een project bekend (bijvoorbeeld Rijksdriehoekmeting) en/of moet het project worden samengevoegd met een ander bestand, maak dan bij voorkeur gebruik van het Survey Point en/of hanteer de werkwijze in het artikel RD-coördinaten (Rijksdriehoekscoördinaten).
Modelleer nooit ver weg van het Archicad nulpunt. Voor mogelijke problemen gerelateerd aan een zogenaamd 'far from origin' model, raadpleeg het troubleshooting artikel van Graphisoft.
In het 3D venster is het nulpunt herkenbaar aan het ‘assenstelsel’ : Vastgelegde gebruikersnulpunt – User Origin

Mocht een element geplaatst moeten worden ten opzichte van een referentie die niet het huidige gebruikersnulpunt is, dan kan dit gebruikersnulpunt verplaatst worden.  
Het vastgelegde gebruikersnulpunt wordt verlegd met behulp van:
 1. De User Origin knop:
  1. Activeer de knop User Origin (1) in de Coordinates box (Windows > Palettes > Coordinates)
  2. Klik op de gewenste plaats om het nulpunt te plaatsen (2)
   De gewenste locatie voor het nulpunt kan ook ingevoerd worden met de Tracker (3).

 2. De toetsencombinatie Alt+Shift:
  Deze methode werkt alleen voor verplaatsen naar een bestaand constructiepunt ( dus op bijvoorbeeld een reeds getekende lijn of muur).
  1. Activeer Alt+shift
  2. en klik op een punt van een geplaatst element

Het gebruikersnulpunt wordt snel terug op de plaats van het absolute nulpunt gelegd door te dubbelklikken op User Origin in de Knoppenbalk of de Coordinate Box.
Bij het automatisch aanmaken van Layouts, via de 'Place Drawing >>>' knop in de Organizer, nemen Drawings het tijdelijke nulpunt als basis. Dit kan resulteren in lege Drawings op de Layout. Om dit te voorkomen dient het gebruikersnulpunt teruggeplaatst worden naar het absolute nulpunt (zie bovenstaande tip).


Tijdelijke gebruikersnulpunt – Edit Origin

Het tijdelijke gebruikersnulpunt wordt gemaakt wanneer een element wordt getekend of bewerkt. Dit is hieronder te zien. 
Het zwarte kruisje is het tijdelijke gebruikersnulpunt, het lichtgrijze kruisje is het absolute nulpunt.
 
Als de bewerking van het element is afgerond en bevestigd, dan springt het tijdelijke gebruikersnulpunt weer terug naar de plaats waar het voor de actie lag. Bij het tekenen of bewerken van een volgend element wordt het tijdelijke gebruikersnulpunt wederom verlegd en na het afronden van de bewerking springt het tijdelijke nulpunt uiteraard weer terug naar de laatst vastgelegde plaats.
De reden waarom het gebruikersnulpunt tijdelijk wordt verlegd komt voort uit de wens om de lengte van een element te bepalen vanuit het aanvangspunt en niet te beredeneren vanuit het absolute nulpunt of een vastgelegd gebruikersnulpunt. Zo kan aan een element direct een juiste lengte meegeven worden, beredeneert vanuit de eerste klik en niet vanuit de plaats waar het nulpunt op dat moment ligt.
In de Tracker wordt standaard gebruik gemaakt van de relatieve coördinaten. Dit kan in het menu uitgezet worden:
In de Coordinate Box kan het weergeven van relatieve coördinaten door Archicad  uitgezet worden door het deactiveren van het delta-teken: 

De instellingen voor de relatieve of absolute coördinaten in de Tracker en de Coordinate Box staan los van elkaar.


Nulpunt en IFC

Voor het exporteren naar een IFC wordt standaard, sinds de integratie van het Survey Point in Archicad 25, het Survey Point gebruikt. Lees meer hier over in  Alternatief projectnulpunt met het Survey Point .
In Archicad 24 en eerder wordt het model standaard ten opzichte van het absolute nulpunt geëxporteerd. Lees voor een andere mogelijkheid, het gebruik van het Survey Point, het artikel  Archief - Alternatief projectnulpunt met Survey Point.

  • Related Articles

  • Het nulpunt en deze coördineren

   Coördinaten en locaties definiëren Gebruik het object 'Maatvoering Coördinatie' als hulpmiddel om de wereldlocatie uit te lezen. Plaats het object om de coördinaten uit te lezen. De Noordlocatie van een project wordt gedefinieerd via 'Options > ...
  • RD-coördinaten (Rijksdriehoekscoördinaten)

   Het Stelsel van de Rijksdriehoeksmeting (RD) is het nationale coördinatensysteem van Nederland. Het wordt gebruikt om de locatie van een gebouw of bijv. sonderings-punten te communiceren. In dit artikel wordt uitgelegd hoe een Archicad model op ...
  • Archief - Verschil template Archicad 23 en 24 (KME) BE

   In dit artikel worden de wijzigingen in de Archicad 24 BE (KME) template ten opzichte van de Archicad 23 BE (KME) template aangegeven. Hierdoor is het makkelijker de beslissing te nemen of de huidige Archicad 23 bureautemplate (of delen hiervan) ...
  • Alternatief projectnulpunt met het Survey Point

   Vanaf Archicad 25 is het Survey Point geïntegreerd in alle projecten in plaats van een los te plaatsen GDL-object. Voor de werking van het Survey Point in Archicad 24 en ouder zie Archief - Alternatief projectnulpunt met Survey Point Gebruik van ...
  • Archief - Verschil template Archicad 23 en 24 (KME) NL

   In dit artikel worden de wijzigingen in de Archicad 24 NL(KME) template ten opzichte van de Archicad 23 NL(KME) template aangegeven. Hierdoor is het makkelijker de beslissing te nemen of de huidige Archicad 23 bureautemplate (of delen hiervan) ...