IFC modelexport voor Madaster

IFC modelexport voor Madaster

In dit artikel wordt beschreven hoe een Archicad model voor een Madaster materialenpaspoort voorbereid kan worden. Madaster fungeert als een publieke online bibliotheek van materialen in de gebouwde omgeving met het doel afval te elimineren door materialen een identiteit te geven. Lees meer hierover op de website van Madaster.
De werkwijze van het systeem van Madaster is geen onderdeel van dit artikel. Een uitgebreide handleiding is op de website van Madaster te vinden.

Verwijzigingen

In de bijlage van dit artikel wordt verwezen naar een Tip & Truc en andere informatie, hieronder zijn deze links naar deze artikelen en pagina's te vinden:
 1. Tip & Truc 112: Werkmethodiek uitwisseling op basis van BIM Basis ILS
 2. Download Archicad 24 Madaster Export Translator (alleen voor KeyMembers)
  Voor het importeren van deze Translator lees het artikel IFC Translators importeren
Vanaf Archicad 25 is de translator opgenomen in de template van de KeyMember Editie.
 1. BIMcollab ZOOM
 2. Download BIMcollab ZOOM  • Related Articles

  • Een IFC model exporteren

   In dit artikel wordt beschreven hoe uit een ARCHICAD model een IFC model geëxporteerd kan worden. Als voorbeeld wordt de export van een IFC model voor stabiliteit (BE) / constructie (NL) behandeld. Tijdens de export is het mogelijk om instellingen ...
  • Instellingen IFC Translators voor import

   Een IFC Translator bestaat uit meerdere onderdelen, de zogenaamde presets. In dit artikel wordt dieper ingegaan op de instellingen van de ‘Import Presets’ van de IFC Translators van Archicad en welke invloed ze hebben op de import van de IFC ...
  • Type en Type Name aanpassen in Mapping Rules

   In de standaardinstellingen wordt aan modelelementen als Type en Type Name een standaard waarde ingevuld. Dat is bijvoorbeeld bij een Composite wand de naam van de Composite en de totale dikte ervan. Indien er andere waardes gekoppeld moeten worden ...
  • Mappenstructuur voor Archicad projecten

   Om efficiënt met alle bestanden voor tekenwerk en presentatiemateriaal uit Archicad om te gaan wordt in dit artikel een voorbeeld gegeven van een mappenstructuur voor het opslaan van bestanden. Dit om het gebruik van verkeerde versies te voorkomen, ...
  • IFC Translators importeren

   IFC Translators zijn bedoeld om een goede vertaling te maken van de modelinformatie in Archicad naar de benodigde informatie voor andere partijen en vice versa. Deze IFC Translators worden opgeslagen in het Archicad bestand, zodat ze projectspecifiek ...