Nieuwe features in Archicad 27

Nieuwe features in Archicad 27

Kineum Bedrijfsgebouw, Zweden | Reflex Architects | foto: Markus Esselmark

Hieronder is een overzicht van de nieuwe functionaliteiten en mogelijkheden in Archicad 27. 

Ontwerp

Ontwerp varianten maken met Design Options 

Design Options laten toe om snel te schakelen tussen verschillende ontwerpopties zowel in 2D als 3D, zo kunnen ontwerpbeslissingen snel en efficiënt gevisualiseerd, geëvalueerd en gecommuniceerd worden. BIM-gegevens verbonden aan de elementen in een Design Option kunnen via Labels en Schedules geëxtraheerd worden.


Analyseren

Tool en workflow verbeteringen - Uitgebreidere zoekmogelijkheden 

Om sneller en efficiënte workflow te ondersteunen zijn in alle basis Archicad-dialoogvenster nieuwe en/of verbeterde zoekfuncties toegevoegd. 

Extra workflow verbeteringen

 1. Bepaal een display order voor de achtergrond voor een annotatie tekst. Vermijd hiermee een overlapping tussen de tekst en de maatlijn. 
 2. Bij vloeren en daken kan in de Element Transfer Settings gekozen worden op de optie 'Home Offset' uit te schakelen. Deze functie bestond voordien voor wanden, kolommen, balken en objecten.
 3. De infobox van grid/stramienlijnen is aangevuld met het ID en properties paneel
 4. In de tracker kunnen verschillende rekenkundige operaties uitgevoerd worden naast optellen of aftrekken, kunnen tracker waardes ook vermenigvuldigen of delen worden
 5. Bedrijfsbreed kunnen Archicad updates voor alle gebruikers centraal verdeeld worden

Gestroomlijnde Load input en aanpassingsmogelijkheden

Het plaatsen van lijnlasten is vereenvoudigt, deze kunnen nu associatief tot de randen van een element geplaatst worden of als niet associatief. Een vlaklast kan geplaatst worden op een gedeelte van een element en overkragende lasten kunnen gevisualiseerd worden.

Automatisch genereren van draaglasten uit afwerkingen 

Tot nu toe moesten ingenieurs lange en complexe documenten uitwisselen om deze lasten op te nemen. Nu is het genereren van niet-contructieve onderdelen van een dragend element rechtstreeks in het structurele analytische model ingebouwd.

Handmatig aanpassen van het Structural Analytical Model

Met het handmatig aanpassen van structureel model is het nu eenvoudiger om een continu analytisch model te realiseren voor complexe gebouw geometrieën. Via Graphic Override kan er een weergave samengesteld worden om deze manuele aanpassingen uit te lichten. Tenslotte kunnen de manuele aanpassingen snel ongedaan gemaakt worden door een nieuwe knop in het petpalet.Gedetailleerde Structural Change lijst in Model compare 

Krijg gedetailleerde informatie over wijzigingen wanneer er een Model Compare is uitgevoerd met structurele weergaven. De gegenereerde lijst laat zien welke parameters tussen de twee modellen zijn gewijzigd, inclusief hun waarden, indien van toepassing.

MEP Modeler

Bij de MEP modelleren kregen zowel de interface als de achterliggende technologie een upgrade. Hierdoor worden zowel de rechte onderdelen alsook de koppelstukken nu in één venster gedefinieerd. Daarnaast is routing is meer intuïtief en worden koppelstukken automatisch geplaatst. 
Vanaf update 2 van Archicad 27 zal de MEP Modeler als tool nog meer geïntegreerd zijn in Archicad. Om die reden is het aan te raden om voor projecten waarbij van de MEP modeler gebruik wordt gemaakt voorlopig nog in Archicad 26 te blijven werken. 


Samenwerken

IFC4 certificatie voor Architectural Reference Exchange bij Import 

De IFC4-standaard bevordert consistentie en efficiëntie in gegevensuitwisseling en communicatie, wat leidt tot betere algemene resultaten. Met de BuildingSMART-certificering voor IFC 4 Architectural Reference Exchange for Import ondersteunt Archicad de IFC-gebaseerde workflows.

RFA en RVT Geometry Exchange met Revit 2024 

Archicad ondersteunt de samenwerking met Revit-ingenieurs. Als de planningspartner geen IFC-modellen kan importeren/exporteren, dan is het mogelijk om op RFA gebaseerde families rechtstreeks in Archicad te importeren. Deze kunnen dan als Archicad-objecten gebruikt worden.

Issues creëren vanuit BIMx 

Het is mogelijk om in de BIMx mobiele applicatie nu aanduidingen te maken op 2D alsook 3D beelden. Er wordt een schermafbeelding gemaakt en aanvullend kan een titel en omschrijving toegevoegd worden. De aanduidingen zijn BCF conform en kunnen lokaal of via de Archicad Issue Manager verstuurd en ontvangen worden.

Oudere bestanden (vóór Archicad 17) openen 

Bestanden van voor versie 17 kunnen niet meer worden geopend in Archicad 27.
Om oudere bestanden (van voor Archicad 17) te migreren:
 1. Open en sla het project op in Archicad versie 17-26
 2. Open het project vervolgens in Archicad 27

Documenteren

Uitbreiding van Attribute Management

Bij Fills en Lines is het nu mogelijk om een mappenstructuur te integreren en zoek via de zoekbalk snel naar een bepaald onderdeel. Daarnaast kunnen de kolommen in de Layer interface verplaatst worden naar eigen wens. Verder zijn bestaande workflows rondom attributen en attribuut manager geoptimaliseerd.


Tool en workflow verbeteringen - Custom groups voor Graphic Override Rules 

Om het Graphic Override Rules venster overzichtelijk en gestructureerd te maken kan er een mappenstructuur toegepast worden. De regels kunnen via drag en drop actie toegevoegd worden aan mappen.

Tool en workflow verbeteringen - Verbeterde opmaak voor Interactive Schedules

Door de nieuwe en vernieuwde aanpassingen kan de grafische weergave van schedules verder verfijnd worden. Kolommen kunnen verborgen worden door deze een breedte van 0 toe te kennen. Verder is het mogelijk om één cel aan te passen, waar voorheen enkel een rij of kolom geselecteerd kon worden. Alsook de opmaak van een cel is uitgebreid, zo kan nu een achtergrondkleur en rand gebruikt worden.

Interactieve labels op layout (BIMx) 

BIMx ondersteunt nu associatieve labels op 2D-weergaven. Klik gewoon om toegang te krijgen tot BIM-elementgegevens rechtstreeks vanuit de lay-out, zonder heen en weer te schakelen naar 3D-weergaven.


Visualiseren

Import-export FBX bestanden 

FBX import en export is toegevoegd. Gebruikers kunnen hierdoor gemakkelijk uitwisselen naar andere visualisatie applicaties alsook Augmented Reality en Virtual Reality applicaties.

Redshift Engine update 

De update van deze renderengine biedt
 1. een betere ambient occlusion, zo ontstaan meer realistische beelden.
 2. de integratie van meerdere lichtbronnen, om een betere simulatie van complexe interieur belichting te krijgen.
 3. gebruik van monochrome en maquettte effecten, dit helpt om snelle renders te maken om zo camerapunten en lichtinval te oordelen.
 4. een betere en realistische lichtbalans, hierdoor zal in gerenderde beelden een natuurlijk licht toegepast worden.

BIMx zonpositionering volgens datum en tijd

In de mobiele BIMx applicatie kan er nu een zonpositie gevisualiseerd worden op basis van de project locatie. In een latere fase zal deze functionaliteit ook geïntroduceerd worden in de BIMx Web viewer en de Desktop viewer.

Overige verbeteringen

Beveiligde Teamwork login

BIMcloud Saas gebruikers krijgen een vernieuwde inlogmethode met een verbeterde beveiliging. 

Synchroniseer projectgegevens met belangrijke CDE-platforms

Tegenwoordig moeten de meeste grote projecten worden gehost op een Common Data Environment (CDE). Verbind BIMcloud met andere CDE-oplossingen, zodat projectbestanden altijd up-to-date en toegankelijk zijn.

Bibliotheek verbeteringen

Gemodernizeerde GDL Editor

De vernieuwde scripting interface voor de GDL Editor in Archicad sluit beter aan bij de overige IDE applicaties voor developers. Er is nu een highlight syntax optie om code beter leesbaar te maken. De auto-completion stelt code snippets voor op basis van wat er geschreven is, hierdoor kan sneller geprogrammeerd worden. Verder kunnen onderdelen code ingeklapt worden en zijn er meerdere muiscursors zodat je meerdere lijnen code snel gelijktijdig kan aanpassen. Find and replace is toegevoegd voor snel een onderdeel op te zoeken en/of te vervangen. Er kan ook door het selecteren van een element op plattegrond of 3D een GDL script gegenereerd worden.

Experimentele features

Tool en workflow verbeteringen - Distance Guides

Plaats en verplaats elementen nauwkeuriger dankzij de Distance Guide. Deze hulplijnen tonen dynamisch de afstanden tot de omliggende elementen en werken bij het (ver)plaatsen van wanden, ramen en deuren, balken, kolommen en objecten.
Deze functie kan aangezet worden in de werkomgeving:
 1. Ga naar het menu Options > Werk Environment > More Options... > Experimental Futures 
 2. Vink 'Enable Distance Guides' aan

 3. Voeg de functie toe aan de menu's en/of knoppenbalk
  Het toevoegen van deze functie aan het menu staat in de video uitgelegd.
  Algemene informatie staat in Een nieuwe Toolbar of Menu maken.

Physical Based Rendering in Archicad 3D views

Deze optie zorgt voor zachte schaduwen die van nature verschijnen bij indirecte of sfeerverlichting.

Zie voor meer informatie de website van Graphisoft over Archicad 27.
Meer leren over Archicad 27? Volg ArchiCafé - Première Archicad 27 en de Upgradecursus Archicad 27

  • Related Articles

  • Archief - Nieuwe features in Archicad 24

   Een overzicht van alle nieuwe functies in Archicad 24 Archicad 24 maakt het mogelijk om als multidisciplinair team optimaal samen te kunnen werken in een volledig open cloud-omgeving. Ontwikkelingen in zowel Archicad, BIMcloud en BIMx maakt ...
  • Constructief design met Archicad

   Constructief ontwerpen met Archicad Ondanks de voortdurende ontwikkelingen in digitale ontwerptools, vertrouwt de bouwsector nog steeds grotendeels op oude workflows. Verschillende disciplines werken afzonderlijk en wisselen gegevens alleen uit, ...
  • Meetstaat Manager - Bugfixes en nieuwe features Archicad 27 KME r1

   Hieronder zijn de Buxfixes, verbeteringen en nieuwe Features van de Meetstaat Manager Archicad 27 KME r1 te vinden. Zie voor het geschikt maken van Projecten of Templates voor de Meetstaat Manager Archicad 27 KME r1 het artikel: Project of template ...
  • Modelvergelijking ( Model Comparison)

   Met meerdere belanghebbenden in elk project is het volgen, begrijpen en aanpassen van voortdurende ontwerpwijzigingen een belangrijke taak. Archicad introduceert Model Compare: vergelijk twee 3D-modellen of -versies, en visualiseer en filter de ...
  • Meetstaat Manager - Bugfixes en nieuwe features Archicad 27 KME r2 (hotfix)

   Zie hieronder welke bugfixes er in deze KME r2 voor de Meetstaat Manager zijn opgenomen. Bugfixes Het Meetstaat Manager 27KM object leest weer waarden uit De juiste objectnamen worden weer uitgelezen Update van de gebruikerstabel, zodat deze nu ...