Point clouds - inlezen

Point clouds - inlezen

Nadat een point cloud bestand ontvangen is, is de volgende stap om deze in te laden in Archicad. In dit artikel is alle informatie te vinden rondom bestandstypen en -grootte en wordt uitgelegd hoe een point cloud ingeladen en verwijderd kan worden uit Archicad.

Maak in deze video alvast kennis met het inlezen van een point cloud aan de hand van een project uit de praktijk:Technische informatie

Een point cloud bestaat in verschillende bestandstypen. Waarvan verschillende typen geschikt zijn voor gebruik in Archicad. Ook is het belangrijk om op de grootte van het bestand te letten. Alle technische informatie rondom point clouds in Archicad wordt in onderstaande punten behandeld.

Bestandstype

Een point cloud bevat altijd 3D data met hierbij eventueel kleurinformatie (RGB-waarden). Deze data kan in verschillende extensies opgeslagen worden, bijvoorbeeld .E57, .TXT, .XYZ, .PTS etc.  Archicad kan point clouds inlezen van het bestandsformaat .XYZ  en .E57 . Het .E57  formaat is een algemeen exportformaat voor veel verschillende laserapparatuur. 

Meerdere point clouds in één bestand

Er kunnen meerdere point clouds in een Archicad bestand geïmporteerd worden. Ze dienen echter wel één-voor-één geïmporteerd te worden. Let hierbij op de plaatsingsmethode indien deze aan elkaar gerelateerd zijn. Kies dan voor de 'Place point cloud origin at Project Origin' of stem met de aanleverende partij een vast plaatsingspunt af welke voor alle point cloud het Project Origin is.

Bestandsgrootte

Bij het inladen van een point cloud in Archicad wordt deze binnengehaald als .LCF bestand (een Object). Deze heeft een maximaal formaat van 4 GB. Om die reden is het aan te raden om de point cloud die geïmporteerd gaat worden ook niet groter dan 4 GB te laten zijn. Grote bestanden kunnen namelijk ook traagheid veroorzaken in Archicad.
Het is verstandig om hier tijdens de aanvraag afspraken over te maken met de partij die de point cloud aanlevert. Zodat het bestand al in gereduceerd formaat of in de gewenste delen opsplitst ontvangen kan worden.
Hoe zelf het aantal punten van de point cloud te verminderen wordt uitgelegd in het artikel Point clouds - opsplitsen en verkleinen. Moeten er ook onderdelen uitgeknipt worden, dan kan daarvoor PointCab 4BiMm gebruikt worden.

Systeemeisen

Bij het inlezen van de point cloud zal Archicad een tijdelijk bestand aanmaken. Dit tijdelijke bestand zorgt ervoor dat er sneller met de modellen gewerkt kan worden. Dit zal echter meer geheugen vragen van de computer dan normaal gebruikelijk is bij het werken met Archicad. Het extra geheugen dat benodigd is zal 1,6 keer zo groot zijn als de point cloud.
Aanbevolen is om 32 GB geheugen beschikbaar te hebben.
Na het inlezen van een point cloud wordt er een object geplaatst. Dit object is gekoppeld aan een .LCF bestand, een bibliotheek, die al direct gekoppeld wordt aan het model. In File > Libraries and Objects > Library Manager… is de gegeven naam te zien als .LCF bestand.
De standaard locatie van deze bibliotheek is:
Users > <Gebruiksnaam> > Document > GRAPHISOFT > point clouds > naam point clouds .lcf
Plaats eventueel de bibliotheek in de projectmap. Een verplaatsing van de bibliotheek houdt wel in dat de bibliotheek opnieuw gekoppeld moet worden. De .LCF kan niet aan een nieuw bestand worden gekoppeld.

Point cloud in een Archicad film

Een point cloud kan ook als visualisatiemiddel gebruikt worden door bijvoorbeeld een Fly-Through van de 3D window te maken. Zie daarvoor het artikel Een film maken in Archicad.

Point cloud inlezen en verwijderen

Onderstaand wordt stapsgewijs toegelicht hoe een point cloud in te lezen in- of te verwijderen uit een Archicad model.
Deze stappen worden gedemonstreerd in de video bovenin het artikel.

Inlezen 

 1. Stel het Object-gereedschap in op de gewenste laag
 2. Maak eventueel een aparte laag aan voor point clouds bijvoorbeeld B point clouds
 3. Ga naar File > Interoperability > Import point clouds…
 4. Kies in de browser een bestand (.E57 of .XYZ formaat) 
 5. Klik op Open.
  Het bestand wordt ingelezen en geconverteerd. Afhankelijk van de grootte van het bestand kan dit even duren. 

Wanneer een .XYZ bestand wordt geopend is het mogelijk om de XYZ-waarden toe te kennen aan de X-, Y- en Z- richtingen. Hiermee kan tijdens het importproces het model gedraaid worden. Daarnaast zijn ook de RGB waarden per richting te koppelen.
Lees eerst de een .XYZ point cloud een keer in, daarna is direct zichtbaar of de X, Y, Z richtingen correct staan. Een point cloud  kan ook met (gratis) viewers vooraf bekeken worden.
 1. Kies de juiste Home Story om het model op te plaatsen.

  De Home Story is afhankelijk van het nulpunt van de point cloud.
 2. Klik op 'OK'
 3. Plaats de point cloud op de plattegrond
Herhaal de stappen voor elke verkregen point cloud.
Archicad kan een maximum van 2 miljoen punten per keer inlezen. Wanneer het bestand te groot is, overleg dan met de leverancier van de point cloud om het bestand te verkleinen. Een 3D scan bestaat altijd uit meerdere scans.
Een point cloud kan niet geüpdatet worden. Wanneer een nieuw bestand wordt verkregen dient de oude point cloud te worden verwijderd en opnieuw in het model geplaatst te worden.

Meerdere point clouds in één bestand

Er kunnen meerdere point clouds in een Archicad bestand geïmporteerd worden. Ze dienen echter wel één-voor-één geïmporteerd te worden, door bovenstaande stappen te herhalen voor elke verkregen point cloud. Let hierbij op de plaatsingsmethode indien deze aan elkaar gerelateerd zijn. Kies dan voor de 'Place point cloud origin at Project Origin' of stem met de aanleverende partij een vast plaatsingspunt af welke voor alle point cloud het Project Origin is.

Verplaatsen en uitlijnen

 1. Een point cloud Object kan worden verplaatst via de acties in het Pet Palette.
 1. Via rechtermuisklik op de point cloud > Move > Move Selected Point Cloud by Origin, kan een punt aangeklikt worden waarnaar de oorsprong van de point cloud verplaatst dient te worden. Dit kan gebruikt worden om twee (versies van) dezelfde point cloud op elkaar uit te lijnen.

Verwijderen

Een point cloud uit het bestand verwijderen bestaat uit twee handelingen:
1. Object verwijderen
 1. Selecteer het geplaatste object en verwijder deze
2. Bibliotheek verwijderen
 1. Ga naar File > Libraries and Objects > Library Manager…  
 2. Selecteer het bibliotheek element 
 3. Klik op Remove Selected Library Element(s) 


  • Related Articles

  • Point clouds - vergelijken met het Archicad model

   Het vergelijken van Archicad modellen met point clouds kan zowel binnen Archicad als ook in andere pakketten zoals BIMcollab ZOOM. Controle in BIMcollab ZOOM Wordt de point cloud alleen in Archicad ingeladen om te controleren of deze met het reeds ...
  • Point clouds - opsplitsen en verkleinen

   In dit artikel worden methoden omschreven om zelf point clouds op te splitsen en te verkleinen. Het verkleinen van de bestandsgrootte kan nodig zijn ten behoeve van het inlezen in Archicad. Bij voorkeur wordt de bestandsvorm en -grootte vantevoren ...
  • Point clouds - modelleren

   Bij het modelleren op basis van een point cloud is het volgende goed om te weten: Bij het opzetten van het model zal de point cloud als onderlegger fungeren. De punten/geometrie uit de point cloud dient (handmatig) overgenomen te worden met de ...
  • KeyMemberdag 2018 - Scan, BIM en beheer

   Scan, BIM en beheer Gegeven door Maaike van Ierssel en Trong Phan, Ingenieursburo van Ierssel Zie de presentatie in de bijlage van dit artikel.
  • Modelleren op basis van point clouds met de BIMmTool (add-on)

   BIMmTool is een add-on van BIMm Solutions GmbH. Het biedt uitgebreidere mogelijkheden voor het werken met point clouds dan de standaard mogelijkheden van Archicad, die zijn na te lezen in Point Cloud inlezen en Van Point Cloud naar model. Zowel ...