Point clouds - inlezen

Point clouds - inlezen

Met de hedendaagse technologie is het mogelijk om de gebouwde omgeving in te scannen. Voornamelijk in renovatieprojecten is een goede representatie van de bestaande omgeving belangrijk, hier moet immers verder op gebouwd worden. Op verschillende niveau’s kan de gebouwde omgeving worden ingemeten. Kies hierbij altijd voor een weloverwogen detailniveau. Vaak wordt er gebruik gemaakt van verschillende vormen van inmeten of scannen voor een gebouw. De 3D scan geeft waardevolle informatie van de ‘as-built’ situatie die in alle stadia van het bouwproces te gebruiken is. De 3D laser scanners produceren van de gebouwde omgeving een point cloud. Een point cloud of puntenwolk is een verzameling van punten in een x-, y- en z-coördinatensysteem. Dit artikel behandelt de werkmethoden voor het inlezen en werken met point clouds binnen Archicad.

Point cloud bestandsformaten ondersteund door Archicad

Een point cloud bevat altijd 3D data met hierbij eventueel kleurinformatie (RGB-waarden). Deze data kan in verschillende extensies opgeslagen worden, bijvoorbeeld .E57, .TXT, .XYZ, .PTS etc.  Archicad kan point clouds inlezen van het bestandsformaat .XYZ  en .E57 . Het .E57  formaat is een algemeen exportformaat voor veel verschillende laserapparatuur. 

Een point cloud inlezen 

 1. Stel het Object-gereedschap in op de gewenste laag
 2. Maak eventueel een aparte laag aan voor point clouds bijvoorbeeld B point clouds
 3. Ga naar File > Interoperability > Import point clouds…
 4. Kies in de browser een bestand (.E57 of .XYZ formaat) 
 5. Klik op Open.
  Het bestand wordt ingelezen en geconverteerd. Afhankelijk van de grootte van het bestand kan dit even duren. 

Wanneer een .XYZ bestand wordt geopend is het mogelijk om de XYZ-waarden toe te kennen aan de X-, Y- en Z- richtingen. Hiermee kan tijdens het importproces het model gedraaid worden. Daarnaast zijn ook de RGB waarden per richting te koppelen.
Lees eerst de een .XYZ point cloud een keer in, daarna is direct zichtbaar of de X, Y, Z richtingen correct staan. Een point cloud  kan ook met (gratis) viewers vooraf bekeken worden.
 1. Kies de juiste Home Story om het model op te plaatsen.

  De Home Story is afhankelijk van het nulpunt van de point cloud.
 2. Klik op 'OK'
 3. Plaats de point cloud op de plattegrond
Herhaal de stappen voor elke verkregen point cloud.
Archicad kan een maximum van 2 miljoen punten per keer inlezen. Wanneer het bestand te groot is, overleg dan met de leverancier van de point cloud om het bestand te verkleinen. Een 3D scan bestaat altijd uit meerdere scans.

Meerdere point clouds in een bestand importeren

Er kunnen meerdere point clouds in een Archicad bestand geïmporteerd worden. Ze dienen echter wel één-voor-één geïmporteerd te worden. Let hierbij op de plaatsingsmethode indien deze aan elkaar gerelateerd zijn. Kies dan voor de 'Place point cloud origin at Project Origin' of stem met de aanleverende partij een vast plaatsingspunt af welke voor alle point cloud het Project Origin is.

Maximum grootte point cloud bestanden

De .LCF die van het bestand aangemaakt wordt mag niet groter worden dan 4 GB. Om die reden is het aan te raden om de point cloud die geïmporteerd moet worden ook niet groter dan 4 GB te laten zijn. Als hele grote bestanden geïmporteerd worden kan dat soms ervoor zorgen dat Archicad vastloopt. Dit hangt echter ook af van de prestaties van de computer.
Voor een goede hanteerbaarheid is het handig om meerdere kleinere point clouds in te lezen. Maak duidelijke afspraken met de aanleverende partij en vraag bijvoorbeeld of het mogelijk is grote point cloud bestanden aan te leveren in meerdere kleinere bestanden of in gereduceerd formaat.
Kijk voor het zelf beheren van point clouds in het artikel Point clouds opsplitsen en verkleinen.

Meer informatie ten aanzien van systeemeisen

Bij het inlezen van de point cloud zal Archicad een tijdelijk bestand aanmaken. Dit tijdelijke bestand zorgt ervoor dat er sneller met de modellen gewerkt kan worden. Dit zal echter meer geheugen vragen van de computer dan normaal gebruikelijk is bij het werken met Archicad. Het extra geheugen dat benodigd is zal 1,6 keer zo groot zijn als de point cloud.
Aanbevolen is om 32 GB geheugen beschikbaar te hebben.
Na het inlezen van een point cloud wordt er een object geplaatst. Dit object is gekoppeld aan een .LCF bestand, een bibliotheek, die al direct gekoppeld wordt aan het model. In File > Libraries and Objects > Library Manager… is de gegeven naam te zien als .LCF bestand.
De standaard locatie van deze bibliotheek is:
Users > <Gebruiksnaam> > Document > GRAPHISOFT > point clouds > naam point clouds .lcf
Plaats eventueel de bibliotheek in de projectmap. Een verplaatsing van de bibliotheek houdt wel in dat de bibliotheek opnieuw gekoppeld moet worden. De .LCF kan niet aan een nieuw bestand worden gekoppeld.

Gebruik als visualisatie van de omgeving

Een point cloud kan ook als visualisatiemiddel gebruikt worden door bijvoorbeeld een Fly-Through van de 3D window te maken. Zie daarvoor het artikel Een film maken in Archicad.

Point cloud updaten

Een point cloud kan niet geüpdatet worden. Wanneer een nieuw bestand wordt verkregen dient de oude point cloud te worden verwijderd en opnieuw in het model geplaatst te worden.

Point cloud verwijderen uit het model

Een point cloud uit het bestand verwijderen bestaat uit twee handelingen:
1. Object verwijderen
 1. Selecteer het geplaatste object en verwijder deze
2. Bibliotheek verwijderen
 1. Ga naar File > Libraries and Objects > Library Manager…  
 2. Selecteer het bibliotheek element 
 3. Klik op Remove Selected Library Element(s) 


  • Related Articles

  • Point clouds - vergelijken met het Archicad model

   Het vergelijken van Archicad modellen met point clouds kan zowel binnen Archicad als ook met andere pakketten zoals BIMcollab ZOOM. Controle met BIMcollab ZOOM Wordt de point cloud alleen in Archicad ingeladen om te controleren of deze met het reeds ...
  • Point clouds - opsplitsen en verkleinen

   In dit artikel worden methoden omschreven om point clouds op te splitsen en te verkleinen. Het verkleinen van de bestandsgrootte kan nodig zijn ten behoeve van het inlezen in Archicad. CloudCompare CloudCompare is een gratis open source applicatie ...
  • Point clouds - modelleren

   Voor het maken van een model op basis van een de point cloud moeten de punten overgenomen worden met de standaard gereedschappen. De scan kan niet automatisch omgezet worden naar Archicad elementen. Na de import van de point cloud in het Archicad ...
  • KeyMemberdag 2018 - Scan, BIM en beheer

   Scan, BIM en beheer Gegeven door Maaike van Ierssel en Trong Phan, Ingenieursburo van Ierssel Zie de presentatie in de bijlage van dit artikel.
  • Modelleren op basis van point clouds met de BIMmTool (add-on)

   BIMmTool is een add-on van BIMm Solutions GmbH. Het biedt uitgebreidere mogelijkheden voor het werken met point clouds dan de standaard mogelijkheden van Archicad, die zijn na te lezen in Point Cloud inlezen en Van Point Cloud naar model. Zowel ...