Zonnepaneel object KeyMember

Zonnepaneel object KeyMember

In de KeyMember Editie vanaf Archicad 26 KME update 2 is een nieuw zonnepaneel object opgenomen. Dit object kan direct in het dak geplaatst worden met het Skylight-gereedschap of los neergezet worden met het object-gereedschap. Behalve een goede 2D- en 3D-representatie kan dit object ook het vermogen uitrekenen aan de hand van de hellingshoek en de noordrichting.

Plaatsen object

Als Skylight

Als de zonnepanelen als Skylight worden geplaatst in een dak, dan passen deze zich aan de helling en de snedehoogte aan. 

Bovendien kan met behulp van de EcoDesigner Star de hoeveelheid schaduw in kaart worden gebracht. 
 1. Open het Skylight gereedschap
 2. In de bibliotheek navigeer naar Zonnepaneel KM
 3. Het Skylight maakt geen opening in het dakvlak

Als Object

Als de zonnepanelen als object worden, geplaatst zijn deze altijd volledig van boven te zien. De helling moet handmatig worden bepaald.
 1. Open het Object gereedschap
 2. In de bibliotheek navigeer naar Zonnepaneel KeyMember in de map 61-62 Elektra > 3D elektrische installaties
Gebruik het zoekvenster in de bibliotheek om op (een deel van) de naam te zoeken

Instellingen

Rijen of rug-aan-rug

De optie Rijen zorgt ervoor dat er meerdere panelen achter elkaar komen te staan met dezelfde hellingsrichting. Rug-aan-rug zal meestal worden gebruikt bij de Oost-West oriëntatie, waarbij de panelen in een zadelkap opstelling staan.

Helling

Als het object als Skylight wordt geplaatst, is er de mogelijkheid om deze automatisch de helling van het dak te laten volgen met de optie 'Gelijk aan dak'. Ook is er de optie 'Handmatig', waarbij de hoek tussen het paneel en de horizon wordt bepaald. Als de dakhelling dan zou veranderen, blijft het paneel dezelfde helling behouden.
Als de zonnepaneel met het objectgereedschap wordt geplaatst, kan direct de helling worden opgegeven.

Afstand tussen rijen

Voor de tussenafstand kan worden gekozen uit drie opties:
 1. Aansluitend - Aan de bovenzijde/achterzijde begint direct een nieuw paneel. Deze optie is vooral interessant als de dakhelling wordt gevolgd en de panelen in één vlak liggen
 2. Vaste afstand - Een afstand tussen de panelen kan handmatig worden ingesteld. Als deze optie actief is kan het ook met een Hotspot in de plattegrond bepaald worden
 3. Op basis van Zonnehoek - Hierbij wordt de tussenafstand bepaald door de hoek van de zon (die handmatig kan worden ingesteld) en het hoogste punt.

Details Paneel

Hierin kunnen afmetingen van onderdelen van het paneel worden ingevoerd.
 1. De hoofdafmetingen kunnen in het begin ingevoerd worden bij Lengte paneel (hoh) en Breedte paneel
 2. Ook kan er gekozen worden voor een zijpaneel en een achterpaneel.
 3. De optie Passtuk stelt de gebruiker in staat gedeeltelijke panelen te definiëren. Als de optie is gekozen kunnen hier van groot naar klein de afmetingen van beschikbare afmetingen worden ingevuld. Bij een restmaat wordt het grootst mogelijke van de ingevulde passtukken geplaatst.

Details Frame

Hier kunnen verschillende type frame/steun worden ingesteld. 
 1. Geen - Geen frame
 2. Rechte hoek - Het frame staat schuin en vanaf het hoogste punt gaat een rechthoekig profiel recht naar beneden
 3. Vaste afstand (Schuine achterkant) - Een rechthoekig profiel gaat van het hoogste naar beneden. De afstand van de voorkant van het frame tot de achterkant heeft een vaste waarde. Bij een waard 0 wordt dezelfde breedte van het paneel als vaste afstand gebruikt.

De onderbalk-optie geeft de mogelijkheid om een soort steun weer te geven waarop de frame of zonnepanelen worden gemonteerd

Schatting Vermogen

Dit Skylight/object biedt de mogelijkheid een schatting van het vermogen te geven. Dit gebeurt op basis van de oriëntatie, de helling en de Wattpiek.
Het noorden moet handmatig ingevuld. Neem handmatig de waarde van de North Angle over die ingevuld is bij  Options > Project Preferences > Locations Settings.

Berekeningsmethode

Er kan worden gekozen voor Wattpiek per paneel of Wattpiek per m2, afhankelijk van welke informatie voor de gebruiker beschikbaar is. Vul deze waarde in de onderstaande regel in. 

Maximaal vermogen

Bij Wattpiek per paneel wordt het aantal panelen met deze waarde vermenigvuldigd. In het geval van passtukken wordt een proportioneel vermogen gebruikt.
Bij Wattpiek per m2 wordt het oppervlakte van de panelen uitgerekend en vermenigvuldigd met deze waarde

Instralingsfactor (%)

Vul hier de instralingsfactor in. Deze reductiefactor is afhankelijk van de stralingsterkte die iedere moment van het jaar anders is, waarbij onder andere de invloed van wolken wordt meegenomen. In het algemeen wordt hier een waarde van 85% aangenomen.

Opbrengstfactor adv tabel

De opbrengstfactor (verliesfactor)  is een kengetal dat aangeeft hoeveel verlies een zonnepanelen systeem aan instraling mist, omdat de kijkhoek van de panelen en de helling van het dak afwijkt van de optimale instralingsfactor. Deze waarde kan worden uitgelezen uit drie verschillende tabbellen. De waarde wordt automatisch gezocht aan de helling van de zonnepanelen en de oriëntatie. Bij een rug-aan-rug opstelling wordt dit voor beide oriëntaties gedaan.
 1. Tabel van Hespul. Deze tabel bevat alle waarden tussen -90 en 90 graden en is kenmerkend met de enigszins asymmetrisch indeling

 2. Tabel van Mertens. Dit is een tabel die vooral in Duitsland wordt gehanteerd. Deze bevat alle waarden tussen -180 en 180 graden en is volledig symmetrisch

 3. De tabel van Hespul (tussen -90 en 90 graden) aangevuld met de tabel van Mertens (kleiner dan -90 en groter dan 90)

Label Zonnepaneel

Met het Label Zonnepaneel kan direct het aantal panelen, het vermogen, het maximaal vermogen, de opbrengstfactor en de orientatie in de diverse 2D vensters (zoals plattegrond en aanzicht) worden getoond. 

Daarnaast is het hiermee mogelijk om de gekozen tabel in beeld te brengen.

Performance en schaduw

Als een zonnepaneel deels in de schaduw ligt, kan dit effect hebben op de performance. Met de EcoDesigner Star kan de beste locatie worden bepaald. Als het Zonnepaneel object met het Skylight gereedschap wordt geplaatst, is het mogelijk om te zien of deze gedurende het jaar volledig wordt benut. De Solar Analysis van de EcoDesigner Star is bedoeld voor de warmte opbrengt door glas door daglicht, om die reden moet aan de volgende voorwaarden voldaan worden:
 1. Het Skylight Zonnepaneel moet worden gebruikt in een dak
 2. Het dak moet grenzen aan een Zone die in een Thermal Block wordt gebruikt
 3. De Surface van het zonnepaneel moet meer dan 25% transparant zijn
Volg daarna de procedure van de Solar Analysis

Met behulp van het object Solar Path, kan de zonnestand in beeld worden gebracht


  • Related Articles

  • Een 2D object maken

   2D objecten zijn erg makkelijk om te gebruiken wanneer een onderdeel, getekend in 2D, meerdere malen voorkomt en er altijd hetzelfde uit moet zien. Het voordeel van een 2D object boven het groeperen en kopiëren, is dat alle geplaatste objecten ...
  • Het 2D Complex Profile object

   Met het KeyMember Editie object '2D Complex Profiel' kan de 2D weergave van een Complex Profile worden getoond. Het object volgt op ieder moment de opbouw van het Complex Profile. Dit object is gedemonstreerd in dit ArchiCafé op het tijdstip 16:15 en ...
  • Bijzondere objecten in de KeyMember bibliotheek

   Als KeyMember met de Archicad KeyMember Editie, beschikt u over een uitgebreidere bibliotheek met onderdelen die KUBUS speciaal heeft ontwikkeld voor de Nederlandse en Belgische praktijk. Hieronder worden een aantal bijzondere onderdelen toegelicht. ...
  • Eigen titel voor tekening aanmaken

   Op een lay-out kunnen onder de tekeningen automatisch titels geplaatst worden. De standaard titels hebben diverse instellingen om naar eigen inzicht aan te passen en als favoriet in te stellen. Daarnaast is het mogelijk deze meegeleverde ...
  • Nieuwe Archicad KeyMember Editie Archicad 26 | 06-04-2023

   Vanaf vandaag is de nieuwe KeyMember Editie beschikbaar voor Archicad KeyMembers. DesignLCA Een van de grootste uitdagingen van deze tijd is de wereldwijde CO2-emissie. 38 procent wordt veroorzaakt door de bouw. Hoe mooi is het dan als je als ...