Oplossingen voor licentiemeldingen

Oplossingen voor licentiemeldingen

Soms komt het voor dat de licentie niet goed werkt. Hieronder staan een aantal voorkomende situaties en meldingen met een oplossing. 
Gaat het om een andere melding, neem dan contact met de helpdesk (helpdesk@kubusinfo.nl) en sluit een schermafbeelding van de melding bij.

Melding "KUBUS Spexx is reeds in gebruik op computer..."

Deze melding kan optreden in de volgende situaties:
 1. Meerdere gebruikers werken via een remote-desktop-verbinding op hetzelfde systeem. Dan wordt deze melding getoond:

  Oplossing
  Zorg dat maximaal 1 gebruiker contact maakt met deze computer

 2. Bij gebruik van een netwerklicentie kan de melding ook optreden na het crashen van een werkstation
  De licentie is dan niet op de juiste wijze door die computer vrijgegeven en wordt door de licentieserver nog als 'in gebruik' gezien

  Oplossing
  Verwijder op de licentieserver handmatig het bestand: C:\Users\Public\Libraries\KubusSpexx5\Session.act


Bij opstarten wordt steeds om licentiecode gevraagd

Bij het activeren moet er een internetverbinding naar de KUBUS licentieserver zijn. Als steeds weer om een code gevraagd wordt dan zou die verbinding verstoord kunnen zijn.

Oplossing

Voor het activeren van een KUBUS Spexx licentie en het automatisch updaten ervan hebben twee programma's toegang tot het internet nodig. Bij gebruik van een firewall kunnen deze programma's geblokkeerd zijn. In de firewall moet dan voor de onderstaande programma's een uitzondering gemaakt te worden:
 1. 32-bits windows
  1. C:\Program Files\Kubus\KUBUSSpexx5\KubusLicentieBeheer.exe (voor activeren licenties)
  2. C:\Program Files\Kubus\KUBUSSpexx5\updater5.exe (voor updaten van KUBUS Spexx)

 2. 64-bits: windows
  1. C:\Program Files (x86)\Kubus\KUBUSSpexx5\KubusLicentieBeheer.exe (voor activeren licenties)
  2. C:\Program Files (x86)\Kubus\KUBUSSpexx5\updater5.exe (voor updaten van KUBUS Spexx)

Melding 'Onvoldoende toegangsrechten' (bij netwerklicentie)

Als de melding 'Onvoldoende toegangsrechten' verschijnt, is er iets niet goed gegaan bij de installatie van een netwerklicentie.
Volg bij de installatie de exact de stappen uit de installatiehandleiding.
Na installatie mogen geen wijzigingen aangebracht worden door bestanden te verplaatsen of te verwijderen.
Bij verplaatsen van het licentiebestand naar een andere folder wordt dit licentiebestand ongeldig en zal opnieuw de activatie gedaan moeten worden. Meer hierover staat in het artikel over het verplaatsen van een netwerklicentie.

Oplossing

 1. Verwijder de bestanden in de KUBUS Spexx licentiefolder (C:\Users\Public\Libraries\KubusSpexx5)

 2. Doorloop licentie-activatie-procedure opnieuw volgens de Licentiemanager handleiding

Na updaten/verlengen van een netwerklicentie kan men KUBUS Spexx niet meer starten

Na installeren van de update van KUBUS Spexx op computers van clients zal de netwerklicentie nog gewoon werken. Om de licentie op de server te verlengen, dient de update naar KUBUS Spexx 5 ook geïnstalleerd te worden op de server waar de licentie staat. Na installatie of na verlenging van de licentie dient de share om het licentiebestand openbaar te maken op het netwerk opnieuw aangemaakt te worden met de naam ‘KUBUSSpexx5’ en moet aan de clients hierop schrijfrechten gegeven worden. Wordt dit niet gedaan, dan zullen de clients de licentie niet meer vinden en kunnen zij niet werken. Voor meer informatie, kijk in de handleiding van de licentiemanager.
  • Related Articles

  • Oplossingen voor installatie- en opstartproblemen

   Het programma loopt vast tijdens het opstarten Het kan zijn dat er een fout is geslopen in het bestand waar de gebruikersinstellingen staan. Oplossing Ga in de verkenner naar de folder: C:\Users\[username]\AppData\Roaming\Kubus\KubusSpexx5.  ...
  • Systeemeisen voor KUBUS Spexx

   Systeemeisen De volgende eisen worden aan een systeem voor KUBUS Spexx gesteld: Besturingssysteem: Windows 10 (32 & 64 bits) Windows 8/8.1 (32 & 64 bits) Internetverbinding Nodig voor het activeren van licenties Schermresolutie van 1024x768 of meer ...
  • Meer informatie en links voor bestekschrijvers

   BestekschrijvenKijk ook eens op deze websites voor meer informatie over bestekschrijven: www.stabu.org www.bestekdeskundigen.nl www.openspecificaties.com Fabrikantenbestekservices Meer informatie voor fabrikantenbestekservices is te vinden op: ...
  • De EcoQuaestor bouwdeelclassificatie

   EcoQuaestor is de aanpak van Bouwprojecteconomie voor de bepaling van milieueffecten in relatie tot de kosten van bouwprojecten. Om een breed gedragen, nuttige en groeiende indeling van technische oplossingen te krijgen, wordt de ontwikkelde codering ...
  • Downloads en releasegeschiedenis

   Downloads KUBUS Spexx KUBUS Spexx 5.1 r2 Demoversie 30 dagen Handleiding KUBUS Spexx  EcoQuaestor Catalogus KUBUS Reviewer KUBUS Reviewer KUBUS Reviewer handleiding Licentiemanager Licentiemanager voor Windows XP Handleiding licentiemanager KUBUS ...