Systemen waarop BIMcloud geïnstalleerd kan worden

Systemen waarop BIMcloud geïnstalleerd kan worden

Dit artikel is van toepassing voor:
 1. BIMcloud Basic
 2. BIMcloud

De BIMcloud kan ingericht worden op verschillende locaties. Voor alle keuzes geldt dat de systeemeisen in acht genomen moeten worden.
BIMcloud kan zowel op een eigen server als een server in een datacentrum ingericht worden zijn. Daarnaast kan gebruik gemaakt worden van de servers van Graphisoft via BIMcloud as a Service

Eigen infrastructuur

Gedeelde server

Een gedeelde server waar de BIMcloud software op draait samen met andere database-applicaties.
Dit is een bruikbare situatie, mits deze server voldoende en snelle opslagruimte, intern geheugen en goede netwerkverbindingen heeft. Nadeel kan zijn dat de BIMcloud en de andere applicaties elkaar nadelig beïnvloeden. Ook het herstarten na de installatie van updates kan onhandig zijn. Bij intensief gebruik van een BIMcloud (veel gebruikers en/of veel Teamwork projecten) wordt deze configuratie afgeraden.


De combinatie van een NAS (Network Attached Storage) en BIMcloud is geen aanbevolen setup. Niettemin dat een virtuele machine kan draaien op deze NAS, kunnen er in deze setup verschillende netwerk- en permissie problemen optreden die een goede werking van de BIMcloud verhinderen. Deze uiten zich in traagheid en/of zelfs corruptie van de data.

Dedicated server

Dit is een server waarop enkel BIMcloud toepassingen op draaien. Deze server kan op kantoor geïnstalleerd zijn of in een datacenter. Deze inrichting is aanbevolen wanneer veel gebruikers en/of veel Teamwork projecten intensief gebruik maken van BIMcloud.

Werkstation

Een werkstation waar Archicad en de BIMcloud tegelijkertijd op draaien.
Minder wenselijk, omdat beide programma's verhoogde eisen stellen aan de computer. In veel gevallen zullen allebei de programma's actief zijn wat de prestatie nadelig kan beïnvloeden. Dit is alleen geschikt voor testomgevingen of Teamwork toepassingen met minder dan 2 actieve projecten en minder dan 3 projectleden.

Het via internet werken met BIMcloud Basic wordt uitgefaseerd en niet ondersteund. Advies is over te stappen op BIMcloud of BIMcloud as a Service als men via internet met Teamwork wil blijven werken. Werken met BIMcloud basic via een VPN verbinding met het kantoornetwerk blijft wel mogelijk.


BIMcloud as a Service

BIMcloud as a Service zorgt ervoor dat IT gerelateerde zaken geregeld worden door Graphisoft. Geen investeringen in en onderhoud aan een server dus. Ook kan BIMcloud as a Service ingezet worden bij het thuiswerken. Meer informatie over BIMcloud is te vinden op de website van Graphisoft. Mocht er meer informatie nodig zijn, neem dan contact op met KUBUS.

Direct aanschaffen kan door met het GraphisoftID in te loggen op de aanmeldpagina van Graphisoft

  • Related Articles

  • Verschil tussen BIMcloud Basic, BIMcloud en BIMcloud SaaS

   In dit artikel plaatsen we 3 BIMcloud toepassingen naast elkaar. In grote lijnen worden de verschillen geschetst en aandachtspunten naar voor gebracht. Voor een gedetailleerd overzicht tussen deze producten kan volgende website geraadpleegd worden: ...
  • Systeemeisen BIMcloud

   Dit artikel is van toepassing op: BIMcloud Basic BIMcloud In dit artikel zijn de systeemeisen terug te vinden voor de BIMcloud en de BIMcloud Basic. Afhankelijk van projectgrootte en aantal gebruikers kan een andere setup nodig zijn. In het artikel ...
  • BIMcloud backup beheren

   Dit artikel geldt voor: BIMcloud Basic BIMcloud BIMcloud SaaS In de BIMcloud Manager kunnen de instellingen rondom het maken van back-ups/snapshots. Er zijn drie verschillende snapshots mogelijk : PLN project snapshots, BIM project snapshots en ...
  • BIMcloud migreren naar een nieuwe versie

   Om met Teamwork met een nieuwe Archicad versie te kunnen werken, moet de nieuwste versie BIMcloud (Basic) geïnstalleerd worden. De oude versie kan blijven functioneren, zodat lopende projecten hierop afgerond kunnen worden. Na installatie van de ...
  • Installatie BIMcloud

   Dit artikel geldt voor: BIMcloud Basic BIMcloud De installatie van een BIMcloud bestaat uit 2 delen: “BIMcloud Server”, deze wordt eerst geïnstalleerd en geconfigureerd. “BIMcloud Manager” deze wordt daaropvolgend geïnstalleerd en geconfigureerd. ...