Uitwisselen van BIM modellen tussen Revit en Archicad met IFC-bestanden

Uitwisselen van BIM modellen tussen Revit en Archicad met IFC-bestanden

Elke BIM-modelleersoftware gebruikt specifieke functionaliteiten voor verschillende doeleinden om modellen op te kunnen zetten. Dat zorgt ervoor dat de bestanden grotendeels niet direct uitwisselbaar zijn tussen de diverse modelleerapplicaties. Bij een samenwerkingverband met partijen die met verschillende modelleerapplicaties werken adviseren we een samenwerking volgens een OpenBIM methode, waarbij IFC het uitwisselformaat is. In dit artikel wordt de werkwijze uitgelegd voor de uitwisseling tussen Revit en Archicad. 
 1. Voor een compleet overzicht van de workflow bekijk het ArchiCafé - Start met OpenBIM
 2. Voor meer informatie over IFC in het algemeen, zie deze IFC artikelen in het Helpcenter.
 3. Neem zeker ook een kijkje bij het artikel IFC voor beginners.
Maak gebruik van landelijk vastgelegde afspraken zodat de IFC modellen de nodige kwaliteit bevatten:
 1. Nederland - BIM Basis ILS
 2. België - Hulpfiche BIM-modelleerafspraken

Plugins voor Revit om de uitwisseling in IFC te verbeteren

Er zijn twee gratis Add-Ins voor Revit die gebruikt kunnen worden om de IFC export en import te verbeteren:
 1. IFC add-in van Autodesk
 2. IFC Model Exchange with Archicad for Revit (add-in voor Revit ontwikkeld door Graphisoft)

IFC add-in van Autodesk

Voor Revit gebruikers die kwalitatieve IFC bestanden willen, raden we aan om  de IFC add-in van Autodesk te installeren.
Hierbij zijn er aanzienlijk meer mogelijkheden om de IFC uitwisseling in Revit te stroomlijnen. 
Hoe deze IFC-exporter praktisch gebruikt wordt, staat in deze interessante Blog over de IFC-exporter Add-in: https://www.bim4all.com/blog/exporteren-naar-ifc.
In deze blog staat het uitdrukkelijke advies om het IFC export options menu van Revit niet te gebruiken!
Meer informatie over IFC en Revit, is te vinden in deze Autodesk IFC handleiding.

Graphisoft Archicad add-in voor Revit voor uitwisselen IFC

Voor de uitwisseling van IFC modellen tussen Archicad en Revit heeft Graphisoft een Add-In voor Revit ontwikkeld: IFC Model Exchange with ARCHICAD for Revit
De Add-In verbetert de IFC-modellen en bidirectionele gegevensuitwisseling tussen Archicad en Revit.

Het Revit export menu staat verder toegelicht in het onderstaand artikel 'Dialoogvenster IFC Export Options in Revit.
Meer gedetailleerde informatie is terug te vinden bij de 'Manuals' per Revit-versie onder Downloads. 

De add-in zorgt voor de volgende verbeteringen:
 1. Rechtstreeks exporteren naar IFC-formaat (IFC 2x3).
 2. Export van ‘True North’ data
 3. Export van Grid elementen
 4. Export van ‘Revit MEP System’ elementen, waarbij deze elementen geconverteerd worden naar standaard MEP Modeler elementen in Archicad
 5. Conversie van ‘Revit Phasing’ naar de correcte ArchicadRenovatiestatus

IFC Export Options in Revit

In Revit zijn IFC export option in te stellen in het 'IFC Export Options' venster. De verschillende keuzemogelijkheden staan hieronder toegelicht.

Phase to export


Keuze om de elementen volgens een bepaalde fasering te exporteren. Alle elementen die niet zichtbaar zijn in deze fasering, worden niet geëxporteerd.

Level of detail for element geometry

Mogelijkheid om de ‘tessellation level of detail’ (Extra Low, Low, Medium, High) in te stellen bij het converteren van elementen (bijvoorbeeld bouwelementen met complexe geometrie, buisleidingen enz.) met Boundary Representative (BREP). Hoe hoger het niveau, hoe nauwkeuriger de geëxporteerde BREP-geometrie zal zijn, maar de IFC-bestandsgrootte zal ook overeenkomstig toenemen.

Model content to export

 1. Only elements visible in View
  Keuze om alleen de zichtbare elementen in het huidig venster te exporteren.
 1. ‘Zichtbare elementen’ zijn ook elementen die verborgen zijn door ‘Hidden line’ of ‘Shaded mode’, onderleggers en elementen buiten het zichtbaar venster.
 2. Tijdelijk verborgen elementen door het gebruik van een tijdelijke ‘Hide’ of ‘Isolate’ worden niet mee geëxporteerd.
 3. ‘Revit categories’ (Menu File > Export > Options > IFC options) aangeduid als ‘Not Exported’ zullen niet mee geëxporteerd worden. 
 4. Als deze optie aangevinkt is, dan worden alle elementen worden volgens de huidige ‘Phase Status’ en dit zorgt ervoor dat de optie ‘Phase to export’ onbeschikbaar zal zijn.
 1. Rooms from 3D Views
  Alleen als optie indien een 3D venster geactiveerd is. Deze optie zorgt ervoor dat Rooms (of IFCSpaces) geëxporteerd worden ook al zijn deze niet zichtbaar in het 3D model.    
Als deze optie aangevinkt is, dan zullen alle Rooms binnen of rakend aan de Section Box geëxporteerd worden. Als de Section Box inactief is, dan worden alle Rooms geëxporteerd.
 1. Include only building stories with model content
  Hiermee worden alleen ‘stories’ geëxporteerd die elementen bevatten. Lege ‘stories’ worden dus uitgesloten.

 2. Split Walls, Columns and Ducts by Level
  Vink deze optie aan zodat multi-level Walls, Columns and Ducts per verdieping worden gesplitst.
Als het startniveau van een element geen “Building Story” is, dan wordt dat element zo geëxporteerd dat het gelinkt wordt met het overeenkomstige lager gelegen “Building Story”, met al dan niet een offset.
De originele elementen worden opgesplitst naar verschillende nieuwe elementen. Dit zorgt ervoor dat de IFC GUIDs (“GlobalId” IFC attribute) van het originele element verwijderd wordt en vervangen wordt door nieuwe GUIDs bij de nieuwe elementen. 
Indien het splitsen niet lukt wordt het origineel behouden.
 1. Parts as building elements
  Deze optie zorgt ervoor dat elementen geëxporteerd worden als IfcBuildingElementProxy onderdelen (niet aanbevolen). Dit is alleen mogelijk als ‘Only elements visible in View’ aangevinkt is.

 2. Include annotation elements
  Hiermee worden volgende 2D elementen mee geexporteerd: annotatie teksten, annotatie region details en architecturale lijnen.

 3. Allow use of mixed “Solid Model” representation
  
Deze optie probeert maximaal geëxtrudeerde geometrieën te creëren. Als deze optie uitgevinkt is zal het IFC bestand mogelijk groter en meer BREPs (Boundary Representation) bevatten.

Create properties from

 1. Internal property sets
  Hiermee worden alle Revit parameter groepen geëxporteerd naar IFC Property Sets (Pset) als aanvulling op de ‘Common Property Sets’, die standaard geëxporteerd worden, ook al is deze optie uitgevinkt.

 2. User defined property sets
  Deze optie zorgt ervoor dat Revit parameters van het project als custom IFC properties  (CPset) en in custom property sets groepen geëxporteerd worden. Het bestand met deze mapping regels (.txt) kan in het onderstaand pad ingesteld worden.

 3. Schedules
  Hiermee kunnen Schedule data geëxporteerd worden naar IFC property sets.
  1. Use only Schedules containing “IFC”, “Pset” or “Common” in the title
   Deze optie beperkt de export van schedules waarbij alleen de schedules met volgende termen in de naamgeving behouden worden: ‘IFC’, ‘Pset’ of ‘Common’.

 4. Family and type names as reference properties
  Hiermee kan de ‘Reference’ property (van ‘Common’ property sets) ingesteld worden volgens de waarde ‘FamilyName:ElementName’ of ‘FamilyName’.

Export Shared Coordinate System components to IFC Site

 1. Als alle opties aangevinkt zijn wordt het IFC model geëxporteerd volgens het Survey Point
  Het gedeelde coördinaten systeem wordt opgeslagen naar het IFC Site local placement.
 2. Als er geen opties zijn aangevinkt, dan wordt het IFC model geëxporteerd volgens het nulpunt van het project
  Het gedeelde coördinatensysteem wordt niet geëxporteerd in dit geval.


Een Revit bestand omzetten naar Archicad

Hieronder staat een stappenplan die ervoor zorgt dat een model van Revit naar Archicad optimaal wordt omgezet.

STAP 1  - Stel de Revit Levels juist in

Sommige Revit gebruikers modelleren met diverse levels om makkelijker hoogten van onderdelen die hieraan gekoppeld zijn te kunnen wijzigen (bijvoorbeeld level -2 voor een funderingsbalk, level -1 voor een funderingswand, level 0 voor de vloer boven de fundering enzovoort). Deze levels komen niet overeen met de daadwerkelijke verdiepingshoogten van een gebouw. Indien deze levels als Story Levels geëxporteerd worden kan het IFC bestand in Archicad onwerkbaar zijn omdat Archicad Story Levels als verdiepingen in een gebouw interpreteert.
 1. Open een doorsnede of gevel in het Revit model.
 2. Selecteer de Story Levels die geen verdieping zijn.
 3. Zet in het Properties palet het vinkje bij Building Story uit.

STAP 2 - Model uit Revit exporteren

 1. Kies de gewenste IFC Exporter instellingen volgens boven genoemde handleiding
 2. Kies in Revit bij het Menu Add - Ins voor Export to Archicad
 3. Stel de IFC Export options in via de 'Options… knop'
 4. Exporteer de bestanden vanuit Revit naar IFC
  Na de export komt een dialoogvenster met het overzicht van de geëxporteerde onderdelen
Voor toelichting over de mogelijke export opties, zie het hoofdstuk over IFC export options in Revit

STAP 3 - Model in Archicad importeren

Er zijn verschillende opties om IFC modellen in Archicad te importeren: Open, Merge, Place Hotlink
In de meeste gevallen zullen er geen wijzigingen aan het te importeren model gedaan moeten worden. Daarom zal Place Hotlink in de meeste gevallen de beste methode zijn. Bijkomend voordeel hiervan is dat een hotlink makkelijk te updaten is als er een nieuwe versie van het model komt en dat het een extra beveiliging tegen ongewenste wijzigingen toevoegt.
Voor meer informatie over het hotlinken van bestanden lees ook de volgende artikelen:
 1. Het openen van een IFC bestand in Archicad
 2. Projectonderdelen linken; Hotlinked modules en projecten
 1. Open een nieuw leeg bestand in Archicad of een bestaand project of open het IFC bestand direct via File > Open.
 2. Kies in het menu File voor External Content > Place Hotlink of Interoperability > Merge.
 3. Zoek het IFC bestand op.
 4. Kies een translator.
 5. Voeg het IFC bestand toe met Place... of Merge
Voor meer informatie zie IFC translator presets voor import 
Vervolgens wordt gevraagd waar de bibliotheekelementen bewaard moeten worden:
 1. Embedded library: sla de elementen mee in het Archicad bestand op.
 2. External location: de bestanden worden op een bepaalde locatie opgeslagen en vervolgens gelinkt aan dit bestand.
 3. In het volgende dialoogvenster kan een keuze gemaakt worden hoe de verdiepingen overeen moeten komen.
Indien bepaalde verdiepingen in het Archicad model niet bestaan worden deze extra verdiepingen automatisch gecreëerd.

  • Related Articles

  • Uitwisselen van bestanden tussen Revit en Archicad met rvt- en rfa-bestanden

   Uitwisselen van bestanden tussen Archicad en Revit kan op verschillende manieren. In Archicad is het mogelijk native Revit bestanden te importen met behulp van een add-on of er kan gekozen worden voor uitwisseling via het IFC formaat.  De add-on ...
  • Archief - Uitwisselen van bestanden tussen Revit en Archicad met rvt- en rfa-bestanden

   Dit artikel gaat om Archicad 23 bestanden en ouder. Vanaf Archicad 24, lees dit artikel.​​​​ Uitwisselen van bestanden tussen Archicad en Revit kan op verschillende manieren. In Archicad is het mogelijk native Revit bestanden te importen met behulp ...
  • Archief - Nieuwe features in Archicad 24

   Een overzicht van alle nieuwe functies in Archicad 24 Archicad 24 maakt het mogelijk om als multidisciplinair team optimaal samen te kunnen werken in een volledig open cloud-omgeving. Ontwikkelingen in zowel Archicad, BIMcloud en BIMx maakt ...
  • Werken met meerdere disciplines in een BIM project

   Waarom worden BIM modellen uitgewisseld? In nagenoeg alle bouwprojecten wordt er met verschillende BIM applicaties gewerkt. De modellen van de diverse disciplines bevatten echter informatie die belangrijk kan zijn voor andere disciplines. Om een ...
  • Een IFC model exporteren

   In dit artikel wordt beschreven hoe uit een ARCHICAD model een IFC model geëxporteerd kan worden. Als voorbeeld wordt de export van een IFC model voor stabiliteit (BE) / constructie (NL) behandeld. Tijdens de export is het mogelijk om instellingen ...