Het Detail-gereedschap

Het Detail-gereedschap

Voor het detailleren in Archicad bestaan verschillende methodieken, bij alle methodieken wordt de Detail Tool gebruikt. 

Instellen en plaatsen

 1. Activeer het detail gereedschap  en open de Settings
 2. Stel het gereedschap in:
  1. ID (Detailnummer) (1): Deze nummert automatisch door
  2. Naam (2): Omschrijving om snel de inhoud van het detail te zien
  3. Markertype (3):
   1. Create new detail viewpoint: voor nieuwe details
   2. Place linked marker: plaats een detailmarker die gelinkt is aan een reeds bestaand detail. 
Dit om bijvoorbeeld de positie van een verticaal detail in de plattegrond aan te geven. 
Zie voor meer informatie het artikel over een Linked Marker plaatsen
   1. Place unlinked marker: plaats een onafhankelijke en niet-gelinkte detailmarker. 

  1. Markervorm (4) - Stel het uiterlijk van de marker, de vorm en de tekst, naar wens in
 1. Klik op 'Ok'
 2. Kies in de Info box de gewenste geometriemethode:
  1. Onbegrensd (onafhankelijk en zonder inhoud: wordt zelden gebruikt)
  2. Polygoon
  3. Rechthoek (meest gebruikt)
  4. Rechthoek onder een hoek

 3. Teken de omtrek van het detail in doorsnede/ plattegrond / worksheet
 4. Geef met het hamertje de plaats van de Marker aan
Wel of geen omtreklijn van het detail wordt geregeld in de Work Enviroment. Zie hiervoor het artikel: Kader instellen voor details.

Aanpassen

 1. Wijzig de details in de brontekening
 2. Ververs de detailvensters daarna met Rebuild from Source View (rechtermuisknopmenu op detail(map) in navigator
In het aparte detailvenster wordt dus niet gewerkt, ze zijn alleen aangemaakt voor het makkelijk doornummeren, afknippen en afdrukken. 

Toepassen

Zie de volgende artikelen voor het toepassen van het detailgereedschap
 1. Detailleren in archicad
 2. (Principe-)Details maken
 3. Renovatie details
 4. Detailboek maken

  • Related Articles

  • Detailleren in Archicad

   Methodieken van detailleren Er zijn verschillende methodes om te detailleren in Archicad. Het is mogelijk om vanuit een losgekoppelde methode te werken en te detailleren in het live model. Wanneer is welke methode geschikt? Wat moet er wel ...
  • Plaatsen Linked Detail Marker

   Gebruik een 'Linked marker' om gelijke details aan te geven in het model of om in de gevel te verwijzen naar de plaats waar het detail is genomen. In onderstaande stappen wordt deze laatste optie verduidelijkt: Plaats met het Detail-gereedschap een ...
  • Detailleren fundering

   Bij het detailleren van een gebouw ligt de nadruk in het algemeen, op een correct bouwkundig model. Maar ook dient het model esthetisch correct te zijn door zijn materiaalgebruik en is de mogelijkheid tot calculatie van belang. Kortom voordat er ...
  • Detailboek maken, één detail per layout

   In Archicad is het erg eenvoudig om van een set details, gemaakt met het detail-gereedschap, in een handomdraai een A4/A3 boek te maken die per layout één View bevat; oftewel een detailboek. De Views Indien er in de View Map nog geen Clone van de ...
  • Detailleren dakrand plat dak

   Bij het detailleren van een gebouw ligt de nadruk in het algemeen, op een correct bouwkundig model. Maar ook dient het model esthetisch correct te zijn door zijn materiaalgebruik en is de mogelijkheid tot calculatie van belang. Kortom voordat er ...