Detailleren in Archicad

Detailleren in Archicad

Methodieken van detailleren

Er zijn verschillende methodes om te detailleren in Archicad. Het is mogelijk om vanuit een losgekoppelde methode te werken en te detailleren in het live model. Wanneer is welke methode geschikt? Wat moet er wel gemodelleerd worden en welke elementen worden alleen in 2D (details) getoond. Dit webinar zal de verschillen inzichtelijk maken:

Zie voor een uitgebreide uitleg over het gebruik van de detail tool het artikel: Het Detail-gereedschap.

2D details maken met de worksheet methode

Bij deze methode dient het model als onderlegger en details worden in de bovenliggende Worksheet (werkvenster) geplaatst en opgewerkt. Zie artikel: (Principe-)Details op één Worksheet

2D Detailleren in het live model

Bij deze methodiek van detailleren worden de details per doorsnede of plattegrond in de reeds aanwezige 1:20 tekeningen uitgetekend op speciale lagen, die voor de 1:20 tekening verborgen kunnen worden. Zie hiervoor het artikel: 2D Details maken vanuit 1:20 tekeningen.

3D detailleren in het live model

Archicad is niet alleen voor de mooie afbeeldingen, maar ook voor het uitwerken en detailleren van een gebouw. Als het ontwerp gereed is, zijn er automatisch allerlei ruwe details tot stand gekomen. De verbinding tussen elementen gaat namelijk op basis van prioriteiten waardoor de ene schil voorrang tot de andere krijgt. Overal waar het gebouw wordt doorgesneden, wordt dit niveau van detail (Level Of Detail, LOD) getoond. Vervolgens kan allerlei extra informatie worden toegevoegd, die niet noodzakelijkerwijs in 3D hoeft te worden gemodelleerd. Denk aan bijvoorbeeld maatvoering, teksten, maar ook ondersteunende 2D getekende informatie. Op detailbladen kunnen vervolgens 2D en 3D uitsneden samen worden gevoegd voor duidelijk communicatie van het ontwerp.

In de opname hieronder wordt het bouwkundig knooppunt van een verdiepingsvloer met prefab balkon verder uitgewerkt.
Er wordt meer detail toegevoegd aan het live-model:

00:00 | Welkom
02:22 | Beïnvloeden van Building Materials
03:52 | Diverse detailinstellingen ramen en deuren (dorpel/ventilatie/wandaansluiting)
06:22 | Wandaansluiting in doorsnede
10:13 | Glazen railing
11:28 | Balkon met Beam gereedschap (zie ook Balkonplaat - prefab)
14:53 | Stelkozijn met Beam gereedschap
16:29 | 2D detail met het object 2D Complex Profiel (1)
17:52 | 2D objecten uit de KeyMember Editie bibliotheek 
19:26 | 2D detail met het object 2D Complex Profie (2)
20:49 | Maatvoering in detail
23:13 | Label Opbouw
25:06 | Grid Label
25:25 | Label het object 2D Complex Profiel
26:31 | Label balk-segmenten
27:53 | 2D objecten (kruis/staalprofielen)
28:40 | 2D arceringen en lijnen (o.a Folie (DPC, EPDM, lood)
31:03 | Schakelen van Filters en Views maken
31:46 | Detail gereedschap
Zie voor uitwerking van meer bouwkundige knooppunten in 3D het artikel: Het 3D detailniveau in een BIM model
Tip voor het modelleren van 3D details:
 1. Splits de bouwknoop zo veel mogelijk in bouwelementen ( kijken of dit nog aan te raden is)
 2. Werk composieten verder uit met gedetailleerde arceringen en/of neem folies op
 3. Gebruik Aansluitingen tussen wanden, vloeren om bepaalde elementen bijvoorbeeld een (balk) cellenbeton in een wand voorrang te geven
 4. Gebruik Connect, uit het rechtermuisknopmenu, om aansluitingen op basis van prioriteiten te activeren
 5. Maak gebruik van Complex Profiles om niet-rechtlijnige detaillering aan te brengen, zoals voor stalen balken en de detaillering van folies
 6. Maak gebruik van het Morph-gereedschap Morph-gereedschap om vlakken met een specifieke afwerking te modelleren
Voor meer tips en aandachtspunten zie het artikel: Aandachtspunten voor het uitwerken van bouwkundige knooppunten.
Probeer zoveel mogelijk informatie in 3D uit te werken, indien de informatie in meetstaten of bij uitwisseling van het model benodigd is.

Details opwerken

Om details op te werken, zijn er een aantal 2D en 3D objecten beschikbaar in Archicad bibliotheek. 


Vaak worden details in verschillende projecten grotendeels herhaald of zijn er specifieke bureaudetails. Om die reden is het handig om gebruik te maken van module bestanden met standaard details. Zie voor meer informatie het artikel: Module bestanden voor standaarddetails.
  • Related Articles

  • Het Detail-gereedschap

   Voor het detailleren in Archicad bestaan verschillende methodieken, bij alle methodieken wordt de Detail Tool gebruikt.  Instellen en plaatsen Activeer het detail gereedschap  en open de Settings Stel het gereedschap in: ID (Detailnummer) (1): Deze ...
  • Module bestanden voor standaarddetails

   Vaak worden details in verschillende projecten grotendeels herhaald of zijn er specifieke bureaudetails. Ook voor het overzetten van bestaande standaarddetails uit andere tekenpakketten kan onderstaande aanpak gebruikt worden. Aanmaken van bestand ...
  • Cursusmodule - Werktekeningen en Detailleren

   Deze module behandelt het verder uitwerken en opwerken van tekeningen middels handige Tools en hulpmiddelen binnen ARCHICAD en werkmethodieken voor het maken van werktekeningen, details en Ramen- en deurenstaten. Voorkennis           : Basiscursus ...
  • Plaatsen Linked Detail Marker

   Gebruik een 'Linked marker' om gelijke details aan te geven in het model of om in de gevel te verwijzen naar de plaats waar het detail is genomen. In onderstaande stappen wordt deze laatste optie verduidelijkt: Plaats met het Detail-gereedschap een ...
  • Kader instellen voor details

   Details, gegenereerd met Detailmarker, kunnen een kader bevatten. Of ze wel of geen kader hebben wordt ingesteld in de werkomgeving. Dit kan dus betekenen dat als verschillende mensen aan het project werken, sommige details wel een kader hebben en ...