Aansluitingen tussen wanden, vloeren

Aansluitingen tussen wanden, vloeren

Aansluiting wand-vloer verbinding

Als een wand eindigt bij de bovenkant van een vloer ontstaat een zogenaamde L-verbinding (A). Een schil stopt zodra deze een hoger Building Material prioriteit tegenkomt. In een T-verbinding (B) zal de schil doorgaan en ook aan de andere zijde van het sterkere Building Material.
Als een wand exact begint bij de onderkant van een vloer ontstaat er ook een L-verbinding (C), echter in omgekeerde volgorde. 

- Doorsnede over wand-vloerverbindingen -

Als er aan de onder- of bovenkant een T-connectie is vereist, dan kan er voor worden gekozen om de wand een klein stukje te verlengen (bijv. 1mm). 

Afwerkvloer onder de deur door

De schil van een vloer kan onder een deur doorlopen als deze aan twee voorwaarden voldoet:
 1. De wand loopt door (stopt niet bij de bovenkant)
 2. De bovenste schil is in de Composite als Finish ingesteld


Om de afwerkvloer als Finish in te stellen, ga naar Edit > Element Attributes > Composite en kies als Type Finish:


Aansluiting wand - vloer ter plaatse van raam of deur

 1. In principe wordt een vloer gemodelleerd op de buitenrand van het binnenblad. Hierbij zal de vloer niet verlengen tot het raam. 
 2. Als de vloer tot buiten is gemodelleerd en de onderkant van het raam precies op de bovenkant van de vloer staat, ontstaat er de zogenaamde L-aansluiting .
 3. Als de vloer tot buiten is gemodelleerd en de onderkant van het raam is net boven de vloer, dan ontstaat de zogenaamde T-aansluiting
 4. Als de vloer tot aan het raam wordt gemodelleerd en de onderkant van het raam is gelijk met de vloer, ontstaat een goede aansluitingAansluiting binnenwand op binnenhoek

Als een binnenwand aansluit op een binnenhoek van een buitenwand, kan het zijn dat daar geen referentielijn loopt. Er is dus geen verbinding tussen deze wanden en dus vloeien de wanden niet samen en ontstaat een lijn tussen binnen- en buitenwand. Er zijn verschillende oplossingen mogelijk:
 1. Plaats een kolom met dezelfde breedte en Building Material midden op de naad. 
 2. Verplaats de referentielijn, zodat de drie wanden in hetzelfde punt samenkomen. Dit kan via Edit > Reference Line and Plane > Modify Wall Reference Line 
 3. Plaats een Patch
 4. Plaats een dikke 2D lijn met dezelfde kleur of een 2D arcering er overheen

Aansluiting niet-constructieve binnenwand op buitenwand

Als een wand tegen een andere wand aan wordt gemodelleerd, dan worden de referentielijnen automatisch verlengd zodat deze kruizen. Als referentielijnen kruizen bepaald Archicad de verbinding op basis van de Building Materials. In sommige gevallen is dit niet gewenst. Dit kan op verschillende manieren worden opgelost.

 1. Auto-intersection tijdelijk (!) uitschakelen
  1. Vink de optie Options > Auto Intersection uit
  2. Kort de bestaande wand in of teken de wand opnieuw
  3. Zet de optie Options > Auto Intersection weer aan
 2. Layer Intersection Group Number aanpassen
  1. Met de Layer Intersection Group Number kan voorkomen worden dat elementen op verschillende lagen verbinding met elkaar aangaan
 3. Building Materials aanpassen
  1. In andere gevallen zoals bij samengestelde wanden is het beter om de Building Material Prioriteit aan te passen

Wand op wand hoekverbinding

Als de referentielijnen kruisen bekijkt Archicad welk Building Material er voorrang krijgt.
 1. Bij gelijke waarden krijgt het Building Material met het laagste indexnummer voorrang
 2. De andere wand kan voorrang krijgen door onder Wall Settings > Model de Junction Order te veranderen
 3. Als de kopse kant niet zichtbaar mag worden, dan kan onder Wall Settings > Model de optie 'End Surface: Override using adjoining Walls' worden gebruikt
 4. Alleen balken (Beams) gemaakt met Complex Profiles kunnen onder verstek afgesneden worden
  • Related Articles

  • Verbindingen tussen bouwkundige elementen

   Aansluitingen bouwkundige elementen In ARCHICAD kunnen de bouwkundige elementen als wanden, balken, kolommen, vloeren en daken met elkaar verbonden worden. Met gebruik van de goede instellingen en door het gebouw op de juiste manier te modelleren ...
  • Afschuinen van wanden

   Er zijn verschillende methode om wand af te schuinen of af te knippen. Ieder van deze methoden heeft zijn eigen toepassingen. Trim to Roof Trim to Roof (4) werkt uitstekend in situaties waarbij het dak groter is dan de gebouwenvelop. De wanden gaan ...
  • Wanden afsnijden met het raam-gereedschap

   Soms is het nodig wanden schuin af te snijden op plaatsen waar geen andere elementen voor een directe afsnijding zorgen, zoals een leuning van een trap. Om de wanden eenvoudig in de juiste vorm te brengen zijn er twee bibliotheekelementen in de ...
  • Wat als wanden in renderings onzichtbaar worden?

   Het kan voorkomen dat wanden die bijvoorbeeld achter een raam staan en bij het renderen met CineRender onzichtbaar worden. Deze wanden bevatten meestal transparante lagen zoals een luchtspouw. Het probleem is makkelijk op te lossen door in CineRender ...
  • Archief - Verschil in de templates tussen verschillende ARCHICAD versies

   Zie hieronder de bijlagen van de volgende archiefbestanden over de inhoud en wijzigingen van de template van ARCHICAD: Nederland - Tip & Truc 004 Verschil tussen de templates NL (KeyMember Editie) van ARCHICAD 22 en 23 Verschil tussen de templates NL ...