Houtbouw constructies met de Houtbouw Module in Archicad

Houtbouw constructies met de Houtbouw Module in Archicad

In de Archicad 25 KeyMember Editie is een werkmethodiek geïntroduceerd die het modelleren en documenteren van HSB, oftewel HoutSkeletBouw, en CLT, oftewel Cross laminated timber, constructies makkelijker maakt: de 'Houtbouw module KME'. Om te voorkomen dat de template onnodig vol raakt met informatie die slechts in een deel van alle projecten wordt toegepast, is deze methode modulair opgebouwd. De onderdelen moeten dus eerst aan een project worden toegevoegd.
Gebruik dit artikel naast een geopend projectbestand waar de module in is geplaatst en bekijk daarin de onderdelen.

OnderdelenDe Module bestaat uit:
 1. Onderdelen die met een module bestand moeten worden toegevoegd:
  1. Fills
  2. Building Materials
  3. Voorbeeld wanden en vloeren
  4. Composites
  5. Complex Profiles
  6. Favorietenset voor standaard houtmaten (apart te downloaden via:  downloadpagina KeyMember Editie
  7. Voorbeeldconstructies geplaatst als wanden, vloeren, balken, kolommen en vliesgevels
 1. Onderdelen die aan de KeyMember template / bibliotheek reeds zijn toegevoegd:
  1. CLT deur zonder frame (KME bibliotheek)
  2. Pennenset DO CLT/HSB
  3. Graphic Override DO - CLT/HSB
  4. Aanvullende tekenlagen

Werkwijze

Om met de werkwijze van de module vertrouwd te raken is aan te raden de stappen eerst in een leeg project gebaseerd op de KeyMember template te bestuderen.
Lees na het plaatsen van de CLT / HSB onderdelen ook de omschrijving die ernaast staat en maak kennis met deze onderdelen en attributen.

Benodigde onderdelen toevoegen

 1. Open een plattegrondvenster in het Archicad project
 2. Open een Verkenner venster (Windows) / Finder venster (Mac OS) als los venster boven het Archicad venster
 3. Ga naar ~ GRAPHISOFT/ARCHICAD 25/ARCHICAD modules KME BE / NL 25 en sleep de module '2. Houtbouw Module KME 25' naar het plattegrondvenster
 4. Gebruik eventueel 'Fit in window' om de houtbouw module in beeld te krijgen 
 5. Download het favorieten bestand met standaard houtmaten
 6. Open het favorietenpalet via het menu Window > Palettes > Favorites
 7. Klik op het tandwieltje rechtsboven aan het palet en kies voor 'Import/Export'

 8. Kies het gedownloade favorieten bestand: 'Favorieten Standaard Houtmaten.prf' en klik op 'Import'.
Na het importeren van deze onderdelen kan hiermee gewerkt worden. De benodigde attributen zijn na het plaatsen van het module bestand automatisch aan het project toegevoegd. Hiervoor zijn geen extra handelingen nodig.

Onderdelen gebruiken

Zoals in elk ander Archicad project is aan te raden van grof naar fijn te werken. Dat houdt in dat modelonderdelen toegevoegd worden naarmate deze relevant zijn voor de modeluitwisseling en/of documentatie.
Dit kan veel tijd besparen bij het doorvoeren van wijzigingen.  Begin het best met het modelleren van de gebouwschil en de hoofddraagconstructie en gebruik hiervoor wanden, vloeren, balken, kolommen en vliesgevels.  Het gebruik van deze gereedschappen en handige modelleertips zijn te vinden in het Helpcenter in het hoofdstuk Modelleren .

Na het toevoegen van de module kunnen eigenschappen uit de reeds geplaatste onderdelen direct overgenomen worden met het pipetje of er kan gebruik gemaakt worden van de geïmporteerde favorieten. Lees meer over het gebruiken van favorieten in het artikel Favorieten gebruiken.

Fills
Voor een juiste weergave van elementen in tekeningen zijn enkele arceringen aan de module toegevoegd. In de voorbeelden zijn ook de lijnpatronen van deze fills opgenomen. Indien gewenst kunnen deze patronen worden aangepast en worden opgeslagen als ' eigen' arceringen.

Building Materials
Met de module worden automatisch Building Materials mee geïmporteerd. De prioriteiten in deze materialen zijn op elkaar en op de andere materialen in de KeyMember template afgestemd. Gebruik deze materialen ook als uitgangspunt bij het aanmaken van 'eigen' Building Materials.

Surfaces
Voor de juiste weergave van horizontale en verticale elementen in 3D, gevels en doorsneden bevat de module extra surfaces. Hiermee kan in 3D het nerf in de juiste richting getoond worden. Daarnaast zorgt het gebruik van verschillende surfaces er ook voor dat elementen in gevels niet met elkaar versmelten waar dit niet gewenst is.Tekenlagen
Let er bij sommige onderdelen op om deze gescheiden te houden op verschillende lagen. De lagen 28 Draagconstructies CLT en 28 Draagconstructies HSB hebben als prioriteit '0' zodat elementen op deze lagen geen verbinding aangaan met andere elementen. Dit zorgt ervoor dat de gewenste scheidingslijnen tussen deze elementen in de tekeningen zichtbaar worden. Bij het gebruik van dezelfde materialen in elementen op deze lagen zouden de elementen anders met elkaar versmelten, denk hierbij aan kolom-ligger constructies.
Lees meer over het werken met laagprioriteiten in het artikel Layer Intersection groepen.

Composites en Complex Profiles
Onderdeel van de module zijn diverse composites t.b.v. HSB en CLT constructies. Dit zijn voorbeelden die naar eigen wens aangepast kunnen worden.
In sommige composites zijn dikkere luchtlagen opgenomen. De dikte van de luchtlagen is afgestemd op standaard houtafmetingen van constructiehout dat hierin opgenomen kan worden. Plaats de constructie in deze lagen met het behulp van het balk, kolom of vliesgevel gereedschap. 


Ook zijn er diverse complex profiles in de module opgenomen t.b.v. CLT balk- en kolomconstructies. Gebruik de verschillende Building Materials om de lamineer lagen aan te passen of uit te breiden:


HSB constructies
In de module zijn voorbeelden opgenomen waarin composietwanden getekend zijn met daarin vliesgevels voor stijlen en regels. De vliesgevels zijn in een specifieke (isolatie-) laag van de composite geplaatst. De hoge prioriteit van het houtmateriaal van stijlen en regels zorgt ervoor dat het volume hiervan uit de desbetreffende laag in de composite uitgeknipt wordt.
Bekijk de video in het artikel Houtskeletbouw modelleren voor een uitgebreide toelichting op de werkmethodiek.

Deurpaneel CLT
In de bibliotheken is een deurpaneel toegevoegd dat in CLT wanden gebruikt kan worden om deur en deursponning aan het CLT element toe te voegen. Er zit geen aparte frame om de deur.
Het object 'Deurpaneel CLT' is te vinden in het deurgereedschap in de map '10 Deurpanelen' van de KeyMember bibliotheek. Via diverse parameters zijn de afmetingen van deur en sponning in te stellen. Het object wordt net zoals elke andere deur in de wand geplaatst met het deurgereedschap.


Standaard houtafmetingen
Instellingen voor afmetingen herhalend opnieuw in moeten stellen is tijdrovend! In de Houtbouw module zijn een groot aantal standaard handelsmaten opgenomen voor het kolom- en balkgereedschap. Gebruik het het pipetje om de eigenschappen direct op te nemen, vanuit de in de module geplaatste balken- en kolommen. Of download en importeer het favorieten bestand  (apart te downloaden via:  downloadpagina KeyMember Editie ) om deze direct op te nemen in het Archicad project of in de Archicad Template. 

Documentatie genereren

Voor het genereren van de gewenste tekeningen uit het model kan het nodig zijn om specifieke lagencombinaties aan te maken. Deze zijn nog niet aan de KeyMember templates toegevoegd. Denk bij het aanmaken van lagencombinaties ook aan de Layer Intersection Group Number (!) van de lagen 28 Draagconstructies CLT en 28 Draagconstructies HSB. Deze staat ingesteld op (0), zodat de elementen op deze laag geen ongewenste interacties aangaan. Houdt hier rekening mee bij het aanmaken van nieuwe lagencombinaties. Voor het beheren van lagencombinaties lees ook het artikel:  Lagen en Lagencombinaties.
Alle andere filters voor het aanmaken van views zijn al aanwezig in de KeyMember template (vanaf Archicad 25).
Kies vervolgens de overige gewenste modelfilters bij de Quick Options of in de View Settings en maak views van de verschillende vensters aan.
Meer informatie over het aanmaken en wijzigen van views is te vinden in het artikel Voorbereidingen op het layouten; Views maken.

Ontwerp weergave met Graphic Override
De CLT en HSB onderdelen hebben een vrij gedetailleerde weergave. Dat kan ertoe lijden dat doorgesneden elementen op schaalniveau 1:100/50 zwart afgedrukt worden, doordat de lijndikten in elkaar overlopen.
Om dit effect te voorkomen zijn er een speciale 'pennenset' en een 'Graphic Override Combination' aan de KeyMember Template toegevoegd.
 1. Pennenset DO - CLT/HSB: De pennen 10 (scheidingslijn van CLT en HSB composites), 60 (donkerbruin van gelaagd hout) en 107 (arceringspen CLT / HSB arceringen) worden overschreven
 2. Graphic Override DO - CLT/HSB: CLT en HSB materialen worden met een dichte arcering overschreven
Stel deze filters in. De CLT/HSB modelelementen worden met een 'dichte arcering' in een licht bruine kleur (CLT) weergegeven. De scheidingslijnen tussen de verschillende schillen van de Composites en Complex Profiles zijn niet meer zichtbaar.
 

Een uitgebreide uitleg over de Graphic Override functie van Archicad is te vinden in het artikel Graphic Override Combination.

Werkzaamheden afronden

Nadat het werken met de ' Houtbouw Module KME 25' is afgerond is aan te raden om houtbouw module weer uit het project te verwijderen om foutieve berekeningen te voorkomen. Selecteer alle onderdelen tegelijk in de plattegrond m.b.v. de selectie rechthoek en druk op 'delete'.
Niet verwijderde 3D onderdelen van de module worden meegenomen in berekeningen (schedules).


  • Related Articles

  • Opzet Archicad BE (KME) template

   Opzet Archicad 25 BE (KME) Template Bij het ontwikkelen van de BE template is zoveel mogelijk gekeken naar praktijkvoorbeelden. Voor een aantal veel voorkomende zaken (lagen, composieten, materialen) is hiervoor in de template een reeks aangemaakt om ...
  • Constructief design met Archicad

   Constructief ontwerpen met Archicad Ondanks de voortdurende ontwikkelingen in digitale ontwerptools, vertrouwt de bouwsector nog steeds grotendeels op oude workflows. Verschillende disciplines werken afzonderlijk en wisselen gegevens alleen uit, ...
  • Productiviteitsverbeteringen in Archicad 24

   Nieuwe meubelen  Vanaf Archicad 24 zijn in de bibliotheek meubelen bestemd voor woonfuncties uitgebreid en verbeterd.  De verbeterde gebruikersinterface maakt het eenvoudiger om deze nieuwe en moderne bibliotheekobjecten in te stellen en te plaatsen ...
  • Verschil tussen de template van Archicad 24 en 25 (KME) NL

   In dit artikel worden de wijzigingen in de Archicad 25 NL (KME) template ten opzichte van de Archicad 24 NL (KME) template aangegeven. Deze wijzigingen zijn belangrijk bij het omzetten van projecten en templates naar een volgende versie. Lees ...
  • Verschil tussen de template van Archicad 24 en 25 (KME) BE

   In dit artikel worden de wijzigingen in de Archicad 25 BE (KME) template ten opzichte van de Archicad 24 BE (KME) template aangegeven. Deze wijzigingen zijn belangrijk bij het omzetten van projecten en templates naar een volgende versie. Lees ...