Nieuwe features in Archicad 26

Nieuwe features in Archicad 26Szervita Square Building | DVM Group, dvmgroup.com, Hungary

Een overzicht van de nieuwe functies en mogelijkheden in Archicad 26 met links naar de uitgebreide uitleg.

voor meer ins en outs inzake Archicad 26 en installatie, migratie en vernieuwde upgradecursus. Zie Archicad 26


Ontwerp

Opening gereedschap - Surface Overrides

Het opening-gereedschap heeft een nieuw uitvouwvenster 'Model'. Hiermee wordt het mogelijk om, net als bij andere gereedschappen, de verschillende vlakken van de opening afzonderlijk te voorzien van een andere Surface.
Bij het niet overschrijven worden de Surfaces van de verschillende schillen getoond, ook bij wanden met Complex Profiles. Bij overschrijven kan het gedeelte waar de Opening doorheen snijdt en/of het openingsvlak (zoals bij een nis) worden voorzien van een ander geverfd oppervlak.

‘Radial Stretch’ kopie maken bij Cirkels

Maak een kopie met offset van een cirkel of ovaal:
 1. Selecteer de cirkel door op de rand te klikken
 2. Druk kort de Option (Mac) of Ctrl (Windows) in
  De cursor verandert naar een potlood met een plus-symbool
 3. Plaats de kopie: klik op de gewenste locatie of geef numeriek een offset afstand opAnalyseren

Automatisch Live belastingwaarden genereren

In Archicad 26 kunnen met behulp van het Zone-gereedschap 'Live' belastingwaarden worden weergeven in het model. Classificeer de Zone op basis van de gebruiksfunctie. Elke gebruiksfunctie kan een belastingcategorie toegewezen krijgen via het 'Load Mapping' menu. Deze belastingen worden met het commando Design > Structural Analytical Elements > Generate/ Update Live Loads direct gegenereerd in het Constructief Analytisch Model.
Voor een uitgebreide uitleg lees het artikel: Belastingen toevoegen aan het constructief analytisch model

Hoe het werkt in het kort:
Zorg ervoor dat de Slabs (vloeren) zijn ingesteld als zijnde 'Load-Bearing' 
 1. Classificeer de Zones op basis van een specifieke ruimtefunctie
  De classificatie bepaald de Belasting Categorie gekoppeld aan de ruimtefunctie
 2. Activeer de Constructief Analytisch Model weergave
 3. Genereer de belastingen, middels: Design > Structural Analytical Elements > Generate/ Update Live Loads 
Archicad wordt geleverd met standaard belastingwaarden (EN1991-1-1:2002 - Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-1) die naar behoefte kunnen worden aangepast.
Voorwaarden voor het generen van Live belastingwaarden:
 1. De Zone is correct geclassificeerd aan een ruimtefunctie
 2. De classificatie is via het Load Manager menu gekoppeld aan een belastingwaarde
 3. De checkbox "Generate Live Loads" is aangevinkt 

Nieuwe Archicad Properties in de MILIEU property group (KME)

Deze Archicad properties zijn afgestemd op de EN 15804 standaard voor duurzaamheid, waarvan de indicatoren vereist zijn in MPV's (milieuproductverklaringen) voor constructie opties.
Name
Description
Global Warming Potential (GWP)
Global Warming Potential: the insulating effect of greenhouse gases (GHG) - CO2 and methane - in the atmosphere preventing the earth losing heat gained from the sun. As global temperature rises, it is expected to cause climatic disturbance, desertification, rising sea levels and spread of disease.
Unit: kg CO2 eq.
Ozone Depletion Potential (ODP)
Ozone Depletion Potential: depletion of the ozone layer (O3) in the atmosphere caused by the emission of chemical foaming and cleaning agents allows the passage of greater levels of UV from the sun, causing skin cancer, damage to the immune system and reducing crop yields.
Unit: kg R11 eq..
Photochemical Ozone Creation Potential (POCP)
Photochemical Ozone Creation Potential: Creation of ozone in the presence of sunlight, nitrogen oxides and volatile organic compounds. Ozone leads to chemical smog that affect human health, food crops and the ecosystem in general. The effects vary according to geography and climate and are especially problematic in heavily urbanized areas with existing pollution.
Unit: kg Ethene eq.
Acidification Potential (AP)
Acidification Potential: emissions, such as sulphur dioxide and nitrogen oxides from manufacturing processes, result in acid rain which harms soil, water supplies, human and animal organisms, and the ecosystem.
Unit: kg SO2 eq.
Eutrophication Potential (EP)
Eutrophication Potential: increased concentrations of nitrates and phosphates can encourage excessive growth of algae and reduce oxygen levels. This increases mortality in aquatic fauna and flora, leads to loss of species dependent on low-nutrient environments, reduces biodiversity and has knock-on effects on non-aquatic animals and humans.
Unit: kg Phosphate eq.
Abiotic Depletion Potential (for non-fossil resources) (ADPE)
"Abiotic Depletion Potential for non-fossil resources: the over-extraction of minerals and other non-living, non-renewable materials which can lead to exhaustion of natural resources.
Unit: kg Sb eq."
Abiotic Depletion Potential (for fossil resources) (ADPF)
Abiotic Depletion Potential for fossil resources: The over-extraction of fossil fuels including all fossil resources.
Unit: MJ
Data Source
Building life cycle assessment data sheet in the ÖKOBAUDAT database 

Voor de KeyMember gebruikers zijn deze Archicad Properties uit het Engels vertaald en opgenomen in de KeyMember templates van Archicad 26. 

Zoekfunctie bij de Navigator

Bespaar tijd met snellere navigatie - vind direct de weergave of lay-out die nodig is, en ga direct aan de slag.
Een project kan honderden doorsnede, aanzichten, Worksheets, details, Views en Lay-outs hebben - allemaal items in de Navigator. Het zoeken naar een specifiek item kan frustrerend en tijdrovend zijn.
Gebruik nu de intuïtieve zoekbalk om gemakkelijk en snel een item op naam te vinden, zonder dat er door veel mappen gebladerd hoeft te worden.

 1. Snellere navigatie binnen een project
 2. Doorzoekbare Project Map, View Map, Layout Book en Publisher in zowel de Navigator als de Organizer
 3. Gesloten mappen worden geopend tijdens het zoeken, maar hun vorige status wordt onthouden bij het wissen van de zoektocht
 4. Geselecteerde items tijdens het zoeken worden onthouden bij het wissen van de zoekopdracht
 5. Zoekterm blijft behouden bij het wisselen tussen Project Map, View Map, Layout Book en Publisher
 6. Bijgewerkte interface en pictogrammen, om de Project Map duidelijker te scheiden van andere tabbladen om de algehele ervaring te vereenvoudigen


Samenwerken

Export Component-Level Data naar IFC

Component niveau type en property mapping bij IFC export
Door twee ontwikkelingen kan nu aangepaste informatie voor afzonderlijke componenten zoals de schillen van een composite (niet alleen elementen als geheel) geëxporteerd worden naar IFC. Het resultaat is dat het geëxporteerde IFC-model informatie op componentniveau bevat over de eigenschappen en functie van Archicad-elementen.
 1. Er kan een IFC-Type toegekend worden aan componenten / materialen zoals bijvoorbeeld IfcCovering aan een pleistermateriaal. In eerdere versies werden onderdelen uniform geëxporteerd als Ifc Building Element Parts. Lees dit artikel voor een uitgebreide uitleg.
 2. Er kan een Property Mapping op componentniveau gemaakt worden voor het exporteren van informatie over losse schillen van samengestelde constructies naar IFC. In eerdere versies konden materiaaleigenschappen alleen uit het Property Set 'Material Properties' (IFC 2x3) of 'Material' (IFC 4) van Building Element Parts uitgelezen worden. Nu kan er mapping van materiaaleigenschappen naar elk gewenst Property Set gemaakt worden.
  Vanaf Archicad 26 r3 (5002) is deze optie ook beschikbaar voor elementen die uit slechts één materiaal opgebouwd zijn.
Hiermee is het bijvoorbeeld mogelijk quantity take-offs op componentniveau te maken, inclusief classificaties en eigenschappen.
Wanneer een Archicad-model naar IFC geëxporteerd wordt, kan een Property Mapping gebruikt worden om ervoor te zorgen dat Archicad-eigenschappen nauwkeurig worden omgezet naar IFC-eigenschappen, door regels op te stellen in de IFC Translator.
In eerdere versies was het alleen mogelijk deze eigenschappen nauwkeurig toe te wijzen op elementniveau. Bijvoorbeeld het volume van een wand als geheel te exporteren, maar niet het volume van elk onderdeel.
Vanaf Archicad 26 zal de IFC-export eigenschappen op componentniveau mee exporteren waar dit van toepassing is. Met een mapping rule die de "volume" eigenschap bevat zal het IFC-model de volumegegevens voor elke individuele component van een samengesteld element bevatten.
Er kan nu ook gekozen worden of een mapping rule automatisch toegewezen wordt of dat de regel alleen óf voor componenten óf voor hele elementen toegepast moet worden.
Om een mapping regel toe te kunnen passen op alleen het volledige element, of alleen de componenten, is er een nieuwe pop-up bij de Mapping regel (IFC Translator for Export - Property Mapping for Export):

Gedetailleerde handleidingen voor het instellen van Translators en mappingtabellen zijn hier te vinden: IFC Translators instellen
Bovenstaande nieuwe features werken in principe hetzelfde zoals in deze artikelen beschreven.

Morphs kunnen geëxporteerd worden als IFCspace

Morphs (evenals Zones) kunnen nu worden geëxporteerd naar IFC als "IfcSpace". Indien Morphs als zone ('Ruimte' in het Archicad 2.0 classificatiesysteem) geclassificeerd zijn zal deze als ifcSpace geëxporteerd worden. Voorheen was dit alleen met zones mogelijk.

Ondersteuning van Multi-gesegmenteerde balken bij SAF Export

Nauwkeurigere analytische berekeningen, dankzij verbeterde ex- en import van liggers met meerdere segmenten of kolommen met verschillende profielen doorsneden.
Het constructief analyse model kan nu alle benodigde doorsnede profielen exporteren naar het Structural Analytical Format (SAF) in tegenstelling tot de export van een generiek 'vervangings-profiel', zoals dat in eerdere versies van Archicad het geval was. Kies deze optie tijdens latere stadia van het project, wanneer nauwkeurigere berekeningen gewenst zijn.
Lees meer over deze nieuwe mogelijkheden in het artikel: Generen van het constuctief analytisch model

SAF Translator verbeteringen

Een soepele workflow voor gegevensuitwisseling met behulp van Structural Analytical Format (SAF). Stel meerdere SAF Translators in en sla deze op. Pas elke Translator naar wens aan voor specifieke constructieve analyse doeleinden. Dit voorkomt herhalend en handmatig instellen van de benodigde Translators. Met een handeling activeer je de gewenste Translator Settings.
Lees meer over de uitwisseling via SAF in dit artikel: Uitwisseling van het Constructief Analytisch Model via open standaard SAF 


Documenteren

Attributen in mappen

In de onderstaande attributen kan vanaf Archicad 26 een folderstructuur worden aangemaakt, zodat er meer overzicht is over de attributen en deze handige gegroepeerd kunnen worden. Op deze manier en met de nieuwe zoekfunctie zijn de attributen sneller te vinden. Naast de folderstructuur blijft ook de bekende lijststructuur beschikbaar, waartussen naadloos te wisselen is en geselecteerde attributen duidelijk zichtbaar blijven.
Bekijk voor alle mogelijkheden in de attributen dialoog vensters ook dit artikel op de help pagina van Graphisoft
Meer informatie over de verschillende attributen in Archicad lees je in onderstaande artikelen:
Naast de Attribute Manager is nu ook een Attribute Organizer toegevoegd genaamd 'Attributes'.
Deze is te openen via Options > Element Attributes > Attributes...

Dit palet kan, net als andere palletten in Archicad, open blijven staan (zwevend) of naar wens worden vastgezet.

Graphic Override Setup - meerdere regels simultaan toevoegen

De workflow van de Graphic Override Combinations zijn verder verfijnd. Vanaf nu is het mogelijk om meerdere rules toe te voegen aan een Graphic Override Combination.

Daarnaast kun je ook meerdere Graphic Override Combinations selecteren om daarna te exporteren of te verwijderen. 

Nieuwe Autotext voor Master Layouts

De Autotext-functionaliteiten voor op de layout zijn uitgebreid:
 1. 3 nieuwe autoteksten voor de Master layout informatie:
 1. Master Layout Name
 2. Master Layout Width
 3. Master Layout Height
Hierdoor is het mogelijk om bijvoorbeeld het papierformaat en de afmetingen weer te geven op de layout:
De opmaak van deze afmetingen (aantal cijfers achter de komma) worden bepaald in de Project Preferences. Via Options > Project Preferences > Working Units > Layout Unit kan dit worden ingesteld.
 1. 4 nieuwe autoteksten voor het automatisch ordenen van subsets
  1. Layout Number in Current Subset
  2. Number of Layouts in Current Subset
  3. Layout Number in Top Subset
  4. Number of Layouts in Top Subset
Deze nieuwe subset-autoteksten verminderen de noodzaak om meerdere Masters te maken en specifieke autoteksten voor elke subset in het layoutboek te plaatsen.
Daarnaast is de keuzelijst voor subsets nu geordend volgens de volgorde in het Layout Book, voorheen was dit alfabetisch.

Selectief PDF pagina’s importeren

Vanaf Archicad 26 is het mogelijk om in één keer meerdere pagina's van een PDF-bestand te importeren. Dit in de modelweergave of op de layout.

Zie voor meer informatie het artikel: Geselecteerde PDF-pagina's in 1x importeren.

Verbeteringen bij Level Dimensions

Nieuw bij de Level Dimension Tool is de optie om de Text Content in te stellen naar wens, voordat je deze plaatst.
Hierbij heeft u de keuze om te kiezen voor een Single Value of Multi-Line tekst.
Tenslotte is het bij slabs en roofs mogelijk om de maatvoering te linken aan de Top, Bottom, Core Top en/of Core Bottom van het element.


Lees meer over deze vernieuwingen in het artikel Peilmaatvoering

Visualiseren

Vernieuwde surface catalogus bibliotheek (KME)

Deze Surface catalogus, exclusief voor KeyMembers, bevat honderden surfaces die volledig vernieuwd zijn:
 1. Geniet van frissere, tijdelijke Surfaces met meer detail voor realistische renders.
 2. Compatibel met de Cineware engine
 3. Deze Catalogus bevat zowel nieuwe Surfaces als gemoderniseerde versies van bestaande Surfaces.
Deze Catalogus is terug te vinden in de Programmamap van Graphisoft > Archicad 26 > Archicad premium surfaces KME 26 na installatie van de Archicad 26 KeyMember Editie, deze installer kan hier gedownload worden: Archicad KeyMember Editie - download.

Bibliotheekverbeteringen

Keukenobjecten bibliotheek verbeteringen

Personaliseer keukenkasten om uw klanten precies te geven wat ze willen. Op basis van gebruikersfeedback heeft Graphisoft de nieuwe keukenkast objecten die geïntroduceerd in Archicad 25 verder verfijnd:
 1. Meer vrijheid om kastindelingen aan te passen
 2. Houd u aan de lokale normen
 3. Betere documentatie
In detail
Controleer de zichtbaarheid van randen voor zowel het werkblad als de kast (gestippeld) in een nieuw tabblad

Nieuwe optie voor voor ingelijste deurpanelen, met optie om hoeklijnen te verbergen voor aanzichten met minder lijntjes.

Nieuwe optie om bij een onderbouw gootsteen het lijntype in te stellen of de omtrek ervan helemaal te verbergen.

Openingslijnen van de kastdeuren in doorsnede/aanzicht en 3D. Schakel deze in/uit met de Model View Options > Opties voor bibliotheekonderdelen


Extra verbeteringen
 1. Nieuw 2D openingsymbool voor openen van een lade

 2. Openingstype hernoemd naar 'Draai - dubbel'
 3. Meer 2D-hotlines voor eenvoudiger bewerken

Overige verbeteringen

BIMx Hyper-Model: Beheer van Textuur afmetingen voor een optimale visuele kwaliteit en bestandsgrootte

Vanaf Archicad 26 zullen BIMx-modellen het nieuwe, modernere 3D-modelformaat gebruiken. Exporteren vanuit deze Archicad versie zal in veel gevallen aanzienlijk sneller zijn en de bestandsgrootte wordt ook kleiner. 
• Global Illumination genereren op basis van Archicad 26-modellen is niet langer beschikbaar
• Optie om navigatie te beperken tot Galerij-items is niet langer beschikbaar 

BIMx wijzigingen in 3D formaat

Bij het exporteren van een Archicad-model naar BIMx (met behulp van de Publisher), kunt u nu uw eigen limiet voor de textuur grootte instellen voor een 3D-weergave. Dit zorgt voor een betere controle over de modelgrootte en de verwerkingstijd die nodig is voor het exporteren.
Voorgaand was de limiet hard gecodeerd op 1024 pixels. Vanaf nu kan dit verhoogd worden tot 4K resolutie voor het beste detailniveau. Of een reducering om de bestandsgrootte te beperken en tijd te besparen.

MEP Label toont hellingshoek

Met het nieuwe Label MEP-hellingslabel kan de schuinte worden getoond van riolering, waterleiding en kabelgoten, die met de MEP modeler zijn gemaakt. Behalve de hellingshoek in graden, millimeter per meter of percentage, geeft dit label ook de richting aan van helling.

Project Location maakt gebruik van Coördinatie data

De projectlocatie wordt nu alleen ingesteld met specifieke coördinaten:
 1. In de Location Settings ( Options > Project Preferences > Project Location > Location Settings) is de 'Cities' optie is niet langer beschikbaar, dit omdat dit minder nauwkeurige locatie-informatie gaf. 

 2. In de Attribute Manager is het tabje 'Cities' verwijderd en zijn deze steden niet langer te im- of exporteren
 3. In de PhotoRendering Settings onder 'Environment' is het 'Location' onderdeel verwijderd. 
  De zon-positie kan ingesteld worden met behulp van Archicad Sun Settings (3D Projection Settings), of door de altitude/azimuth manueel in te vullen. 

Vervallen commando: Share to BIM components

Voorheen was het mogelijk om een Surface te delen op de BIM components website. Deze optie is vanaf Archicad 26 vervallen bij de Surface Settings.

Experimentele functies

---

  • Related Articles

  • Archief - Nieuwe features in Archicad 24

   Een overzicht van alle nieuwe functies in Archicad 24 Archicad 24 maakt het mogelijk om als multidisciplinair team optimaal samen te kunnen werken in een volledig open cloud-omgeving. Ontwikkelingen in zowel Archicad, BIMcloud en BIMx maakt ...
  • Constructief design met Archicad

   Constructief ontwerpen met Archicad Ondanks de voortdurende ontwikkelingen in digitale ontwerptools, vertrouwt de bouwsector nog steeds grotendeels op oude workflows. Verschillende disciplines werken afzonderlijk en wisselen gegevens alleen uit, ...
  • Nieuwe features in Archicad 27

   Kineum Bedrijfsgebouw, Zweden | Reflex Architects | foto: Markus Esselmark Hieronder is een overzicht van de nieuwe functionaliteiten en mogelijkheden in Archicad 27. Ontwerp Ontwerp varianten maken met Design Options Design Options laten toe om snel ...
  • Issue Management

   Het nieuwe Issue Management van Archicad in combinatie met vernieuwingen in BIMcloud stelt gebruikers in staat om alle tijdconsumerende taken in coördinatie te vermijden, en zich te kunnen concentreren op het oplossen van de daadwerkelijke Issues. ...
  • Het checken van modellen

   Naast de reeds beschikbare Collision Detection (Design > Model  Check > Collision Detection), introduceert Archicad twee nieuwe oplossingen om modellen te controleren, die in elke fase van het project uitgevoerd kunnen worden: Kwaliteitscontrole van ...