Projecten omzetten naar een volgende Archicad versie

Projecten omzetten naar een volgende Archicad versie

Bij het omzetten van projecten en templates zijn enkele stappen benodigd om volledig van de nieuwe functies in de nieuwe versie gebruik te kunnen maken.
In dit artikel wordt beschreven hoe Archicad projecten omgezet kunnen worden naar een volgende versie van Archicad. Ga voor het overstappen naar een volgende versie van de STAR(T) Edition direct naar het betreffende hoofdstuk.
Maak eerst kennis met de nieuwe functies en maak dan een keuze welke migratiestappen voor het project relevant zijn.

Wel of niet migreren?

In het algemeen geldt dat een migratie wordt uitgevoerd als er voldoende tijd is. Doe dit dus nooit vlak voor een deadline. Het is niet noodzakelijk alle nieuwe of gewijzigde onderdelen aan lopende projecten toe te voegen. Maak per project een keuze welke onderdelen wel of niet toegevoegd moeten worden om van de nieuwe features direct of in de toekomst gebruik te kunnen maken. Voeg de noodzakelijke onderdelen conform de aangegeven stappen toe en houd de opgegeven volgorde aan. Wees ervan bewust dat er diverse relaties tussen de toe te voegen onderdelen kunnen zijn, zoals Classifications en Properties en hun gebruik in de IFC Translator Presets of Complex Profiles die naar Building Materials verwijzen, welke wederom gebruik maken van Fills en Surfaces. 

Migratie Archicad

Migratie - vanaf Archicad 26

In Archicad 27 biedt vooral een geïntegreerde beheerfunctie voor ontwerpvarianten de mogelijkheid om ontwerpopties te evalueren en aan klanten te presenteren. Zie onderstaande artikelen voor meer informatie.
 1. Nieuwe features in Archicad 27
  Hierin worden alle nieuwe features en veranderingen toegelicht.

 2. Een bestaand project omzetten naar Archicad 27
  Met welke aspecten moet er rekening gehouden worden bij de omzetting van een project naar Archicad 27.

Migratie - vanaf Archicad 25

In Archicad 26 worden verbetering in werkmethodieken en features geïntroduceerd gericht op het geïntegreerd ontwerpen, documenten, visualiseren en uitwisselen. Zie onderstaande artikelen voor meer informatie
 1. Nieuwe features in Archicad 26
  Hierin worden alle nieuwe features en veranderingen toegelicht.

 2. Een bestaand project omzetten naar Archicad 26
  Met welke aspecten moet er rekening gehouden worden bij de omzetting van een project naar Archicad 26.

Migratie - vanaf Archicad 24 

In Archicad 25 worden vooral nieuwe werkmethodieken geïntroduceerd. Dit in tegenstelling tot voorgaande versie upgrades, waarvoor bij de migratie ook veel aandacht wordt gevraagd voor nieuwe classificaties, attributen, favorieten en dergelijke. Bekijk voordat projecten of template omgezet worden:
 1. Nieuwe features in Archicad 25
  Hierin worden alle nieuwe features en veranderingen toegelicht.

 2. Een bestaand project omzetten naar Archicad 25
  Met welke aspecten moet er rekening gehouden worden bij de omzetting van een project naar Archicad 25.

Migratie - vanaf Archicad 23 

In Archicad 24 worden vooral nieuwe werkmethodieken geïntroduceerd. Dit in tegenstelling tot voorgaande versie upgrades, waarvoor bij de migratie ook veel aandacht wordt gevraagd voor nieuwe classificaties, attributen, favorieten en dergelijke. Bekijk voordat projecten of template omgezet worden:

 1. Nieuwe features in Archicad 24
  Hierin worden alle nieuwe features en veranderingen toegelicht.

 2. Een bestaand project of template omzetten naar Archicad 24
  Met welke aspecten moet er rekening gehouden worden bij de omzetting van een project naar Archicad 24.

Migratie - ouder dan Archicad 23

Migratie - tabel

In onderstaande tabel is visueel een overzicht te zien van de belangrijkste migratie veranderingen tussen de verschillende versies:
Kijk voor oudere versie wijzigingen (Archicad 8.1 to 17) op de website van GRAPHISOFT 

Migratiestappen in het kort

1. Maak als voorzorgsmaatregel een back-up bestand aan:
 1. Open het project in de Archicad versie waarin deze aangemaakt is
 2. Ga naar File > Save As...
 3. Sla het project op als solo-project (.pln) met als toevoeging het versienummer
2. Open de template in de nieuwste versie van Archicad
 1. Start de nieuwste versie van Archicad
 2. Open de template via File > Open > Open
3. t/m 6. 
 1. Open het artikel: (Bureau-) template omzetten naar een volgende versie
 2. Volg uit dit Artikel de stappen 3 t/m 6 
 3. Bekijk vervolgens in het artikel het onderdeel algemene aandachtspunten

Migratie Archicad STAR(T) Edition

In dit artikel wordt beschreven hoe Archicad STAR(T) Edition 2022 projecten omgezet kunnen worden naar Archicad STAR(T) Edition 2023. Maak eerst kennis met de nieuwe functies en maak dan een keuze welke migratiestappen voor het project relevant zijn.

Lees voor het omzetten van projecten uit versies ouder dan SE2022 eerst Archief - Projecten omzetten naar volgende Archicad versie voor de betreffende versie(s) en begin pas daarna met de migratie. 

Migratie - vanaf STAR(T) Edition 2022

Bekijk voordat projecten of template omgezet worden de Archicad 26 and STAR(T) Edition Feature Comparison Pagina op de Community van GRAPHISOFT. Hier zijn de nieuwe features van Archicad 26 terug te vinden die ook in de STAR(T) Edition 2023 zijn opgenomen. 

Migratie - ouder dan STAR(T) Edition 2022

In het document Archicad Reference Guide, te vinden in Archicad onder het menu  Help > Archicad SE 2023 Help (download de PDF Reference Guide) staat in het hoofdstuk Migrating to Archicad  STAR(T) Edition 2023 een volledig overzicht over de migratie van projecten vanaf Archicad  8.1 en hoe Archicad  SE2023 hiermee omgaat.

Migratiestappen in het kort

1. Maak als voorzorgsmaatregel een back-up bestand aan
 1. Open het project in STAR(T) Edition 2022
 2. Ga naar File > Save As...
 3. Sla het project op met de toevoeging _SE2023
2. Open het project in STAR(T) Edition 2023
 1. Start Archicad STAR(T) Edition 2023
 2. Open het project File > Open > Open

Indien in het bestand de standaard Archicad bibliotheek is gelinkt zal tijdens het openen bovenstaand dialoogvenster verschijnen. Gebruik dit NIET (skip!) zonder eerst kennis te nemen van de uitleg hierover in het artikel ' Bibliotheekmigratie naar een volgende versie'

3. De juiste bibliotheek laden
 1. Wanneer een STAR(T) Edition 2022 project in STAR(T) Edition 2023 geopend wordt, laadt Archicad nog altijd de ‘oude’ bibliothe(e)k(en). Op deze manier kan er direct verder gewerkt worden, maar kan er geen gebruik gemaakt worden van de nieuwe en verbeterde objecten (!). Vervang, indien gewenst, de bibliotheken nadat kennis is genomen van het artikel 'Bibliotheekmigratie naar een volgende versie' 
4. Opslaan in STAR(T) Edition 2023
 1. Sla het project op en houdt vervolgens rekening met de nieuwe aanvullingen en features van STAR(T) Edition 2023 zoals beschreven in Nieuwe features in Archicad 26.

Ondersteuning

Voor hulp tijdens het overstappen en migreren kan begeleiding worden ingepland worden bij een expert van ons support-team: https://helpcenter.kubusinfo.nl/portal/nl/kb/articles/ondersteuning-archicad-bimcloud

Archief

De eerdere versies van dit bestand zijn te vinden in  archief - projecten omzetten naar een volgende STAR(T) Edition versie.  • Related Articles

  • Archief - Een bestaand project of template omzetten naar Archicad 24

   Archicad 24 worden een aantal nieuwe werkmethodieken en features geïntroduceerd gericht op de afstemming van het ontwerp met constructeurs en installateurs. Voor de migratie moeten daarom indien van deze features gebruik gemaakt zal worden vooral ...
  • (Bureau-) template omzetten naar een volgende versie

   In dit artikel wordt beschreven hoe een Archicad 26 template omgezet kan worden naar Archicad 27. De cursusmodule - Bureaustandaard maken geeft veel informatie over de werkwijze waarop een template gemaakt wordt. Deze gratis cursus is voor degene ...
  • Archief - Projecten omzetten naar een volgende STAR(T) Edition versie

   Een bestaand project omzetten naar ARCHICAD STAR(T) Edition 2022 In dit artikel wordt beschreven hoe Archicad STAR(T) Edition 2021 projecten omgezet kunnen worden naar ARCHICAD STAR(T) Edition 2022. Maak eerst kennis met de nieuwe functies en maak ...
  • Bibliotheekmigratie naar een volgende versie

   Bij de release van een nieuwe Archicad versie komt ook een nieuwe versie van de bibliotheek. Er kan worden gekozen om met de oorspronkelijk gekoppeld bibliotheken te blijven werken of met de nieuwe bibliotheek aan de slag te gaan.  ​ Bij gebruik van ...
  • Archief - Projecten omzetten naar volgende Archicad versie (tot en met Archicad 23)

   Bij het omzetten van projecten en templates zijn enkele stappen benodigd om volledig van de nieuwe functies in de nieuwe versie gebruik te kunnen maken. In dit artikel wordt beschreven hoe Archicad projecten omgezet kunnen worden naar een volgende ...