Projecten omzetten naar een volgende Archicad versie

Projecten omzetten naar een volgende Archicad versie

Bij het omzetten van projecten en templates zijn enkele stappen benodigd om volledig van de nieuwe functies in de nieuwe versie gebruik te kunnen maken.
In dit artikel wordt beschreven hoe Archicad projecten omgezet kunnen worden naar een volgende versie van Archicad. Ga voor het overstappen naar een volgende versie van de STAR(T) Edition direct naar het betreffende hoofdstuk.
Maak eerst kennis met de nieuwe functies en maak dan een keuze welke migratiestappen voor het project relevant zijn.

Wel of niet migreren?

In het algemeen geldt dat een migratie wordt uitgevoerd als er voldoende tijd is. Doe dit dus nooit vlak voor een deadline. Het is niet noodzakelijk alle nieuwe of gewijzigde onderdelen aan lopende projecten toe te voegen. Maak per project een keuze welke onderdelen wel of niet toegevoegd moeten worden om van de nieuwe features direct of in de toekomst gebruik te kunnen maken. Voeg de noodzakelijke onderdelen conform de aangegeven stappen toe en houd de opgegeven volgorde aan. Wees ervan bewust dat er diverse relaties tussen de toe te voegen onderdelen kunnen zijn, zoals Classifications en Properties en hun gebruik in de IFC Translator Presets of Complex Profiles die naar Building Materials verwijzen, welke wederom gebruik maken van Fills en Surfaces. 


Migratie Archicad

Migratie - vanaf Archicad 24 

In Archicad 25 worden vooral nieuwe werkmethodieken geïntroduceerd. Dit in tegenstelling tot voorgaande versie upgrades, waarvoor bij de migratie ook veel aandacht wordt gevraagd voor nieuwe classificaties, attributen, favorieten en dergelijke. Bekijk voordat projecten of template omgezet worden:
 1. Nieuwe features in Archicad 25
  Hierin worden alle nieuwe features en veranderingen toegelicht.

 2. Een bestaand project omzetten naar Archicad 25
  Met welke aspecten moet er rekening gehouden worden bij de omzetting van een project naar Archicad 25.

Migratie - ouder dan Archicad 24

Archicad 25 opent alle oudere bestandsversies vanaf versie 8.1. 
Wanneer het bestand gemigreerd wordt van versie 17 - 24, let dan op de aandachtspunten in onderstaande tabel. 
Lees voor het omzetten van projecten of templates uit oudere versies (meer dan één versie) eerst de beschikbare migratie-artikelen voor de betreffende versie en begin pas daarna met de migratie ervan. 
Ook voor de KeyMember Editie zijn migratiestappen benodigd. Deze migratie artikelen zijn te vinden in ons  archief - Projecten omzetten naar een volgende Archicad versie.

De migratiestappen in het kort

1. Maak als voorzorgsmaatregel een back-up bestand aan
 1. Open het project in Archicad 24
 2. Ga naar File > Save As...
 3. Sla het project op als solo-project (.pln) met de toevoeging AC24
2. Open het project in Archicad 25
 1. Start Archicad 25
 2. Open het project File > Open > Open
Indien in het bestand de standaard Archicad bibliotheek is gelinkt (niet de KME bibibliotheek) zal tijdens het openen bovenstaand dialoogvenster verschijnen. Gebruik dit NIET (skip!) zonder eerst kennis te nemen van de uitleg hierover in het artikel ' Bibliotheekmigratie naar een volgende versie
3. De juiste bibliotheek laden
Wanneer een Archicad 24 project in Archicad 25 geopend wordt, laadt Archicad nog altijd de ‘oude’ bibliothe(e)k(en). Op deze manier kan er direct verder gewerkt worden, maar kan er geen gebruik gemaakt worden van de nieuwe en verbeterde objecten (!). Vervang, indien gewenst, de bibliotheken nadat kennis is genomen van het artikel ' Bibliotheekmigratie naar een volgende versie

4. Opslaan in Archicad 25
Sla het project op en houdt vervolgens rekening met de nieuwe aanvullingen en features van Archicad 25 zoals beschreven in  Nieuwe features in Archicad 25

Archief

De eerdere versies van dit bestand zijn te vinden in  archief - projecten omzetten naar een volgende ARCHICAD versie .


Migratie Archicad STAR(T) Edition

In dit artikel wordt beschreven hoe Archicad STAR(T) Edition 2021 projecten omgezet kunnen worden naar Archicad STAR(T) Edition 2022. Maak eerst kennis met de nieuwe functies en maak dan een keuze welke migratiestappen voor het project relevant zijn.

Lees voor het omzetten van projecten uit versies ouder dan SE2021 eerst Archief - Projecten omzetten naar volgende Archicad versie voor de betreffende versie(s) en begin pas daarna met de migratie. 

Migratie - vanaf STAR(T) Edition 2021

Bekijk voordat projecten of template omgezet worden de Archicad 25 and STAR(T) Edition Feature Comparison Pagina op de Community van GRAPHISOFT. H ier zijn de nieuwe features van Archicad 25 terug te vinden die ook in de STAR(T) Edition 2022 zijn opgenomen. 

Migratie - ouder dan STAR(T) Edition 2021

In het document Archicad Reference Guide, te vinden in Archicad onder het menu  Help > Archicad SE 2022 Help (download de PDF Reference Guide) staat in het hoofdstuk Migrating to Archicad  STAR(T) Edition 2022 een volledig overzicht over de migratie van projecten vanaf Archicad  8.1 en hoe Archicad  SE2022 hiermee omgaat.

De migratiestappen in het kort

1. Maak als voorzorgsmaatregel een back-up bestand aan
 1. Open het project in STAR(T) Edition 2021
 2. Ga naar File > Save As...
 3. Sla het project op met de toevoeging _SE2022
2. Open het project in STAR(T) Edition 2022
 1. Start Archicad STAR(T) Edition 2022
 2. Open het project File > Open > Open

Indien in het bestand de standaard Archicad bibliotheek is gelinkt zal tijdens het openen bovenstaand dialoogvenster verschijnen. Gebruik dit NIET (skip!) zonder eerst kennis te nemen van de uitleg hierover in het artikel ' Bibliotheekmigratie naar een volgende versie'

3. De juiste bibliotheek laden
 1. Wanneer een STAR(T) Edition 2021 project in STAR(T) Edition 2022 geopend wordt, laadt Archicad nog altijd de ‘oude’ bibliothe(e)k(en). Op deze manier kan er direct verder gewerkt worden, maar kan er geen gebruik gemaakt worden van de nieuwe en verbeterde objecten (!). Vervang, indien gewenst, de bibliotheken nadat kennis is genomen van het artikel 'Bibliotheekmigratie naar een volgende versie' 
4. Opslaan in STAR(T) Edition 2022
 1. Sla het project op en houdt vervolgens rekening met de nieuwe aanvullingen en features van STAR(T) Edition 2022 zoals beschreven in Nieuwe features in Archicad 25

Archief

De eerdere versies van dit bestand zijn te vinden in  archief - projecten omzetten naar een volgende STAR(T) Edition versie.


  • Related Articles

  • Archief - Een bestaand project of template omzetten naar Archicad 24

   Archicad 24 worden een aantal nieuwe werkmethodieken en features geïntroduceerd gericht op de afstemming van het ontwerp met constructeurs en installateurs. Voor de migratie moeten daarom indien van deze features gebruik gemaakt zal worden vooral ...
  • Archief - Projecten omzetten naar volgende Archicad versie

   Bij het omzetten van projecten en templates zijn enkele stappen benodigd om volledig van de nieuwe functies in de nieuwe versie gebruik te kunnen maken. In dit artikel wordt beschreven hoe Archicad projecten omgezet kunnen worden naar een volgende ...
  • Template omzetten naar volgende Archicad versie

   In dit artikel wordt beschreven hoe een Archicad 24 template omgezet kan worden naar Archicad 25. Voor het omzetten van een template uit eerdere versies, lees eerst het artikel voor de betreffende versie in het  Archief -  Een bestaande template ...
  • Archief - Projecten omzetten naar een volgende STAR(T) Edition versie

   Een bestaand project omzetten naar ARCHICAD STAR(T) Edition 2020 In dit artikel wordt beschreven hoe Archicad STAR(T) Edition 2020 projecten omgezet kunnen worden naar ARCHICAD STAR(T) Edition 2021. Maak eerst kennis met de nieuwe functies en maak ...
  • Bibliotheekmigratie naar een volgende versie

   Bij de release van een nieuwe Archicad versie komt ook een nieuwe versie van de bibliotheek. Er kan worden gekozen om met de oorspronkelijk gekoppeld bibliotheken te blijven werken of met de nieuwe bibliotheek aan de slag te gaan.  ​ Bij gebruik van ...