Template omzetten naar volgende Archicad versie

Template omzetten naar volgende Archicad versie

In dit artikel wordt beschreven hoe een Archicad 24 template omgezet kan worden naar Archicad 25.
Voor het omzetten van een template uit eerdere versies, lees eerst het artikel voor de betreffende versie in het  Archief -  Een bestaande template omzetten naar een volgende Archicad versie en begin pas daarna met de migratie van de template naar Archicad 25. 
De  cursusmodule - Bureaustandaard maken geeft veel informatie over de werkwijze waarop een template gemaakt wordt. Deze gratis cursus is voor degene binnen het kantoor die verantwoordelijk is voor de standaarden. 


Template omzetten of een nieuwe maken?

Maak voor de migratie een keuze:

 1. Een nieuwe bureautemplate opzetten op basis van de meegeleverde Archicad 25 NL/BE (KME) template
  Kies voor deze optie als:
  1. Weinig aanpassingen gedaan zijn in de met een eerdere versie meegeleverde template (alleen eigen bureaustempel op Master Layout, papierformaten en enkele andere kleine wijzigingen)
  2. De template uit een eerdere versie dan Archicad 24 komt, want dan moet het migratieproces naar deze eerdere versie ook gedaan worden

 2. De bestaande bureautemplate overzetten naar Archicad 25
  Overweeg deze optie als:
  1. Veel eigen instellingen in de template gemaakt zijn. 
Bij de keuze voor optie A kunnen  eventueel onderdelen uit de huidige template over met ‘Copy and Paste’ of via de export en import mogelijkheden van Archicad. Lees dan ook:
 1. De codering in de Archicad template
 2. Zelf een bureautemplate maken
Bij de keuze voor optie B gekozen is, kunnen de stappen in dit artikel gevolgd worden. Neem hierbij de meegeleverde Archicad (KME) 25 template en het artikel Projecten omzetten naar een volgende Archicad versie als uitgangspunt en exporteer en importeer daar waar mogelijk. 
Houd de wijzigingen in een document bij, zodat wijzigingen en aanvullingen later makkelijker aan collega’s uit te leggen zijn en eventuele fouten makkelijker op te sporen zijn. De migratiestappen in het kort

1. Maak als voorzorgsmaatregel een back-up bestand aan:
 1. Open de template in Archicad 24
 2. Ga naar File > Save As...
 3. Kies het bestandsformaat 'Archicad project Template *.tpl'
 4. Sla de template op met de toevoeging AC24
2. Open de template in Archicad 25
 1. Start Archicad 25
 2. Open de template via File > Open > Open
   
Indien in het bestand de standaard Archicad bibliotheek is gelinkt (niet de KME bibliotheek) verschijnt tijdens het openen bovenstaand dialoogvenster. Gebruik dit NIET (skip!) zonder eerst kennis te nemen van de uitleg hierover in het artikel ' Bibliotheekmigratie naar een volgende versie'
3. De juiste bibliotheek laden
Wanneer een Archicad 24 project in Archicad 25 geopend wordt, laadt Archicad nog altijd de ‘oude’ bibliothe(e)k(en). Op deze manier kan er direct verder gewerkt worden, maar kan er geen gebruik gemaakt worden van de nieuwe en verbeterde objecten. Vervang de bibliotheken nadat kennis is genomen van het artikel ' Bibliotheekmigratie naar een volgende versie'

4. Opslaan in Archicad 25
Sla tijdens het werken de template met regelmaat op
Klik na elke afgeronde stap, tijdens de template migratie op ‘Save’. Als er iets mis gaat bij een volgende stap kan de template zonder op te slaan (!) afgesloten worden. 
Alle reeds gemaakte wijzigingen zijn bewaard gebleven.
5. Benodigde aanpassingen integreren
Bekijk welke aanpassingen benodigd zijn in de bureautemplate. Houd bij het verwerken de werkvolgorde aan in een template. (Bijvoorbeeld maak eerst de attributen en filters voordat favorieten of Views aangemaakt worden) Baseer de keuze op de volgende artikelen:
 1. Verschil tussen de template van Archicad 24 en 25 (KME) NL
 2. Verschil tussen de template van Archicad 24 en 25 (KME) BE
 3. Een bestaand project omzetten naar Archicad 25
 4. Nieuwe features in Archicad 25
Open naast de template een 2e Archicad sessie als testbestand, zodat er direct na het testen de wijzigingen doorgevoerd kunnen worden in de template.Algemene aandachtspunten

Attributen

Voor bijna alle attributen is in de template een ‘grensattribuut’ aangemaakt met als doel een scheiding aan te brengen tussen de meegeleverde attributen en de eigen attributen. Op die manier kunnen later eenvoudig aanpassingen uit de toekomstige standaardtemplates worden overgenomen, zonder het risico eigen (al bestaande) attributen te overschrijven. 
Bij het importeren van Attributen (zoals Surfaces, Building Materials, Complex Profiles etc.) via de Attribute Manager staan standaard de overige gekoppelde attributen aan. Zet het vinkje uit als de betreffende, gekoppelde Fill of Surface in de template al aanwezig is om dubbele attributen te voorkomen. 

De meeste wijzigingen in attributen kunnen doorgevoerd worden via de Attribute Manager
Moeten in gebruik zijnde attributen verwijderd worden gebruik dan de ‘Delete’ functie voor het betreffende attribuut. 
Voor het vervangen van een attribuut door een ander kan ‘Delete and Replace with:’ gebruikt worden. Bijvoorbeeld bij het wijzigen van lijntypes kan dit relevant zijn. Die worden als attribuut op veel plaatsen in de template gebruikt. 

Favorieten

Favorieten gebaseerd op Archicad 24 standaardelementen blijven bruikbaar. Door wijzigingen in andere (bureau)bibliotheken kunnen bestaande Favorieten onbruikbaar worden. Deze verwijzen dan naar niet geladen bibliotheken. Onbruikbare Favorieten worden met een vraagteken weergegeven in de Favorietenlijst. Controleer in Archicad 25 de Favorietenlijst (window>Palettes>Favorites). 

 1. Laad de juiste bibliotheken in de Library Manager 
 2. Maak een nieuwe Favoriet aan uit (nieuwe) standaardelementen 
 3. Of plaats de Favoriet vanuit Archicad 24 in de template, wijs vanuit Archicad 25 dit element opnieuw toe aan een bibliotheek en sla het opnieuw op als Favoriet. 
In Archicad 25 is het Object Survey Point geïntegreerd in het programma. Bij de migratie van een Project naar Archicad 25, zal een melding van een missing favorite gegeven worden. Deze kan verwijderd worden:
 1. Ga naar Windows > Palettes > Favorites
 2. Zoek de missende Survey Point Favorite op
 3. Selecteer deze en klik op het rode kruis, om deze te verwijderen.
  De Melding zal verdwijnen.
Zie ook het artikel  Favorieten gebruiken.

Testen

Test de nieuwe template door er een nieuw project mee op te zetten. Maak een eenvoudig model en loop alle wijzigingen na. 
Hieronder staat een lijst van belangrijke onderdelen die nagelopen moeten worden. 
 1. Controleer de Attributenlijst op volledigheid van attributen en juiste indexering 
 2. Controleer de Tool Defaults op juiste instellingen en eventuele missende attributen
 3. Controleer (algemene) instellingen zoals: 
  1. Project Preferences 
  2. Model View Options  
  3. IFC Translators 
  4. IFC Property mapping 
  5. Element Transfer Settings 
  6. Graphic Override Combinations 
  7. Schedules 
 4. Test de kwaliteit van de renderingen 
 5. Controleer aanwezigheid van de juiste modelinformatie; Views, Layouts en Publisher Sets in de Navigator 
 6. Controleer de juiste instelling van filters in de Views
Voer de tests nooit uit in het template bestand zelf. De template kan vervuild raken door instellingen die tijdens het modelleren (testen) gekozen worden.
Controleer vooral de onderdelen die deel uitmaken van de nieuwe Archicad 25 versie. 


STAR(T) Edition template omzetten naar een volgende versie

In dit artikel wordt beschreven hoe een Archicad STAR(T) Edition 2021 template omgezet kan worden naar een Archicad STAR(T) Edition 2022 template bestand.
Maak eerst kennis met de nieuwe functies en maak dan een keuze welke migratiestappen voor het project relevant zijn.
Lees voor het omzetten van projecten uit eerdere versies eerst de desbetreffende Helpcenter artikelen voor deze versie(s) en begin pas daarna met de migratie ervan.

ArchiefTemplate omzetten of een nieuwe maken?

Maak voor de migratie een keuze:

 1. Een nieuwe bureautemplate opzetten op basis van de meegeleverde STAR(T) Edition 2022 BE/NL(SM) template
  Kies voor deze optie als:
  1. Weinig aanpassingen gedaan zijn in de met een eerdere versie meegeleverde template (alleen eigen bureaustempel op Master Layout, papierformaten en enkele andere kleine wijzigingen)
  2. De template uit een eerdere versie dan STAR(T) Edition 2021 komt, want dan moet het migratieproces naar deze eerdere versie ook gedaan worden

 2. De bestaande bureautemplate overzetten naar STAR(T) Edition 2022
  Overweeg deze optie als:
  1. Veel eigen instellingen in de template gemaakt zijn. 

De migratiestappen in het kort

1. Maak als voorzorgsmaatregel een back-up bestand aan
 1. Open de template in STAR(T) Edition 2021
 2. Ga naar File > Save As...
 3. Sla het project op als .tpl (template file) met de toevoeging _SE2021
2. Open de template in STAR(T) Edition 2022
 1. Start Archicad STAR(T) Edition 2022
 2. Open de template File > Open > Open
Indien in het bestand de standaard Archicad bibliotheek is gelinkt zal tijdens het openen onderstaand dialoogvenster verschijnen. Gebruik dit NIET (skip!) zonder eerst kennis te nemen van de uitleg hierover in het artikel ' Bibliotheekmigratie naar een volgende versie '.

3. De juiste bibliotheek laden
 1. Wanneer een STAR(T) Edition 2021 template in STAR(T) Edition 2022 geopend wordt, laadt Archicad nog altijd de ‘oude’ bibliothe(e)k(en). Op deze manier kan er direct verder gewerkt worden, maar kan er geen gebruik gemaakt worden van de nieuwe en verbeterde objecten (!). Vervang, indien gewenst, de bibliotheken nadat kennis is genomen van het artikel 'Bibliotheekmigratie naar een volgende versie' 
4. Opslaan in STAR(T) Edition 2022
 1. Sla de template op en hou rekening met de nieuwe aanvullingen en features van STAR(T) Edition 2022 zoals beschreven in Nieuwe Features in Archicad STAR(T) Edition 2022