BIMcloud SaaS - Archicad Teamwork met Software as a Service

BIMcloud SaaS - Archicad Teamwork met Software as a Service

Systeemvereisten

Mits BIMcloud SaaS een service is dat wordt aangeboden en gehost door Graphisoft, moeten de gebruikers enkel voorzien dat hun netwerk voldoet aan de netwerkeisen van BIMcloud.  

Aankoop en Licenties

Voorbereiding

Vooraleer het aankoopproces te starten, is het belangrijk om over een Graphisoft ID en een kredietkaart (Visa of MasterCard) te beschikken. 

Aankoop via de Graphisoft

De aankoop gebeurd via de webwinkel van Graphisoft.
Kies na het inloggen voor de optie BIMcloud subscription.
In de volgende pagina dienen volgende punten ingevuld te worden
 1. Geef aan of er maandelijks of jaarlijks betaald gaat worden
 2. Geef een domein naam in. Bijvoorbeeld de bedrijfsnaam
 3. Geef het Graphisoft ID op van de beheerder (administrator). Dit kan later nog worden aangepast.
 4. Kies het aantal licenties. Lees meer over licenties in de paragraaf 'Licenties en licenties beheren'
Via de knop 'Next' kan naar de volgende pagina genavigeerd worden waar de facturatie gegevens zoals bedrijfsnaam en adresgegevens...

Na aankoop ontvangt men een e-mail, zodra de BIMcloud gereed is voor gebruik (meestal binnen een uur).

Licenties en licenties beheren

Het aantal licenties dat wordt aangekocht is meestal gelijk aan het aantal Archicad licenties dat binnen het bureau aanwezig is.
Een BIMcloud licentie wordt gebruikt om:
 1. De BIMcloud interface te gebruiken en te beheren (*)
 2. Een project te 'openen, joinen of sharen' via Archicad of BIMx
(*) houdt er dus rekening mee dat (ook al wordt er niet actief aan een project wordt gewerkt) het gebruik van de BIMcloud Manager een licentie in beslag neemt.
Bovenstaande acties kunnen allemaal tegelijk worden uitgevoerd binnen het gebruik van dezelfde licentie
Meer over het beheer van BIMcloud User Licenties.

Aan de slag met BIMcloud SaaS

Na een succesvolle registratie is de BIMcloud toegankelijk via het webadres: https://NAAMVANHETOPGEGEVENDOMEIN.bimcloud.com 
Het domein is ingesteld tijdens het aankoopproces (bijvoorbeeld de bedrijfsnaam). De eerste gebruiker is de Administrator, waarvan het Graphisoft ID is opgegeven, tijdens het aankoopproces. Hiermee kan worden ingelogd om de BIMcloud verder in te richten met nieuwe gebruikers en overige instellingen. Belangrijk:
Wijzig de rechten van de Administrator niet! Verwijder de Administrator User Group niet! Het is wel mogelijk om iemand anders als in te stellen als Administrator

Gebruikers toevoegen

Om samen te werken met collega's of derden worden er gebruikers aangemaakt in de BIMcloud. Deze kunnen nieuw aangemaakt worden, of als bestaande gebruikers worden ge├»mporteerd van een vorige BIMcloud. 
Raadpleeg hiervoor het artikel gebruikers beheren.

Rollen en gebruikersgroepen

Raadpleeg hiervoor rollen .

Projecten Uploaden naar de BIMcloud

In het artikel Projecten delen en beheren zijn de stappen terug te vinden om een nieuw of solo project te delen op de BIMcloud. 
Daarbij wordt in het artikel BIMcloud backup beheren de stappen beschreven om een bestaand BIMcloud (basic) project te importeren. 

Instellen van project Back Up's

Er zijn situaties denkbaar dat er geen contact gemaakt kan worden met BIMcloud as a Service. Denk aan lokale netwerk problemen of in het sporadische geval dat de servers van Graphisoft niet bereikbaar zijn. Om de data zo goed mogelijk te waarborgen neem je onderstaande maatregelen:
 1. Save tijdens het werken regelmatig. Er wordt tijdens het saven een lokale kopie van het project bewaard.
 2. Gebruik de ingebouwde Snapshot functie van de BIMcloud 
Het maken Snapshots kan automatisch volgens een schema worden ingesteld of op elk gewenst moment handmatig worden uitgevoerd (bijvoorbeeld om een specifieke project fase te bewaren). 

In het artikel BIMcloud backup beheren worden de instellingen met betrekking tot het maken van snapshots (back-ups) uitgelegd

Support & Troubleshooting

Werken met BIMcloud SaaS

Wanneer er problemen zijn met BIMcloud as a Service kan eerst deze Checklist worden doorlopen. Hierin worden de meest voor de hand liggende oorzaken en oplossingen besproken. 
Troubleshooting Checklist
Mocht deze Checklist geen oplossing bieden of is er hulp nodig bij het uitvoeren van checks dan kan er contact opgenomen worden met de Support van KUBUS.

Kan ik de BIMcloud SaaS testen vooraleer aan te kopen?

Vanaf de nieuwe webshop van Graphisoft online is (voorzien begin 2024) kan er een proefversie aangeschaft worden.

Hoe wordt het aantal licenties beheerd?

Vanuit het Subscription Portal kunnen licenties worden uitgebreid, geannuleerd of opgezegd

Hoe pas ik mijn kredietkaart details aan?

Log in op de Graphisoft ID website. Ga voor de optie 'Payment method' en kies voor update. 

Waar zie ik facturen terug?

Log in op de Graphisoft ID website. Kies voor de optie 'invoices' om alle facturen in te kijken en/of te downloaden.  

Hoe word ik op de hoogte gesteld als een betaling mislukt?

De webshop zal proberen actieve abonnementen op de factuurdatum te verlengen. Als dit om welke reden dan ook niet lukt, wordt de betaling 3 dagen later opnieuw gestart. U ontvangt een e-mailmelding over de mislukte verlenging betaling, de mogelijke oorzaak en de voorgestelde actie.

Na opzegging van BIMcloud SaaS subscription, hoe lang heb ik nog toegang tot mijn data?

Wanneer je in de huidige webwinkel de subscription (voor November 2023) aanging:
Na opzegging heb je 14 dagen een periode waarin 1 licentie beschikbaar is. In deze periode kan je de data overdragen. Na deze periode wordt de inhoud en ruimte leeggehaald.
Tijdens deze opzegging kan je ook de subscription opnieuw activeren zonder extra kosten. Bijvoorbeeld indien het per ongeluk stopgezet is of door een vervallen bankkaart de betaling niet goed ging. 

Wanneer je in de toekomstige webwinkel (vanaf November 2023) de subscription aanging:
Na opzegging heb je 15 dagen waar tijdens de eerste 5 dagen alle licenties nog beschikbaar zijn. De laatste 10 dagen zal geen licentie meer beschikbaar zijn maar is je omgeving nog niet verwijderd. Contacteer dan de Support van KUBUS om de mogelijkheden te bespreken.... Na deze opzeggingsperiode wordt de inhoud en ruimte leeggehaald.
Tijdens deze opzegging kan je ook de subscription opnieuw activeren zonder extra kosten. Bijvoorbeeld indien het per ongeluk stopgezet is of door een vervallen bankkaart de betaling niet goed ging. 


Meer informatie is te vinden op het Graphisoft helpcenter en community:
 1. BIMcloud  Backup guide: backup strategie├źn en levels.
 2. Export en import functie voor het terugplaatsen van snapshots.
 3. Project/Library Snapshot and Restore  • Related Articles

  • Verschil tussen BIMcloud Basic, BIMcloud en BIMcloud SaaS

   In dit artikel plaatsen we 3 BIMcloud toepassingen naast elkaar. In grote lijnen worden de verschillen geschetst en aandachtspunten naar voor gebracht. Voor een gedetailleerd overzicht tussen deze producten kan volgende website geraadpleegd worden: ...
  • BIMcloud SaaS - samenwerken met andere partijen

   Dit artikel geldt voor: BIMcloud SaaS Wanneer meerdere bureaus of externe partijen wensen samen te werken aan een Archicad project, dan kan dit eenvoudig via teamwork. Voordat je aan de slag kan met teamwork, moet er een BIMcloud voorzien worden. ...
  • BIMcloud User Licenties

   Dit artikel is van toepassing voor: BIMcloud BIMcloud SaaS BIMcloud heeft extra functionaliteiten ten opzichte van BIMcloud Basic, daar zijn dan ook extra BIMcloud User Licenties voor nodig. Voor een overzicht van de functionele verschillen en ...
  • BIMcloud als multidisciplinair, cloudgebaseerd documentbeheer

   Deze functies zijn beschikbaar voor: - BIMcloud - BIMcloud SaaS BIMcloud als spil voor multidisciplinaire teamsamenwerking en coördinatie Omdat elke professional de softwareoplossing wil gebruiken die het beste aan zijn eisen voldoet, biedt BIMcloud ...
  • BIMcloud backup beheren

   Dit artikel geldt voor: BIMcloud Basic BIMcloud BIMcloud SaaS In de BIMcloud Manager kunnen de instellingen rondom het maken van back-ups/snapshots. Er zijn drie verschillende snapshots mogelijk : PLN project snapshots, BIM project snapshots en ...